Vladimír LašSoo-Bak-Gi v dynastii Koryo

V další zajímavé studii uvádí Dr. An Ja-San ve své knize o starověké Koreji „Chsun Moosa Yongoung Jun“, která pojednává o biografii korejských válečníků, že škola Yo Sul (která nyní může být považována za džiu-džitsu) byla známa pod názvem Soo-Bak-Gi nebo Tae Kyon.

Každoročně během měsíce května pořádal král osobně zápas v této formě neozbrojeného boje ve velkém stanu Kak Chon na hoře Ma Am. Vítězi této soutěže bylo uděleno renomováné vládní postavení. Král také stanovil, že tato soutěž je povinná pro všechny vojáky. Tři z vítězů této každoroční soutěže (Lee Yi-Min, Jang Joong-Boo, Sa Kang-Sung) se stali během dynastie Koryo velícími generály. Je jasné, že královi šlo o více než zábavu.

Toto je 25 základních postojů a pohybů používaných cvičenci. Jejich postoje zahrnují techniky rukou, nohou, skoků, pádů, převalení a táhnutí:

Chil Sung Kwon
O Hwa Yu Sin
An Hyal Chok
Dang Doo Po
Il Lyong Bo
Go Sa Pyong
Do Gi Yong
Mae Bok
Gwa Ho
Goo Yoo
Gum Nal
Po Ga
Hyon Kak Hu Sa
Joong Sa Pyong
Jam Joo
Gyo Hang
Ki Go
Ha Sap
Bok Ho
Do Sap
Soon Ran Joo
Tam Ma
Yo Ran Joo

Samozřejmě dynastie Silla a Koryo znamenaly rozkvět bojových umění v Koreji. Brzo potom však tyto dynastie zaujaly antimilitaristické pozice. Protože začalo období občanského osvícení, bylo vše co bylo spojeno s vojenstvím znehodnoceno. S konce dynastie Yi se zdá, že bojová umění přestala existovat.

Poslední rána přišla s japonskou okupací (1909-1945), kdy bylo zakázáno provozovat jakékoli bojové umění. Tae Kyon tajně cvičili zasvěcení odvážlivci a předávali ho dál hrstce žáků.

Po osvobození Koreje v roce 1945 byly vytvořeny nové ozbrojené síly Korejské republiky (15. 1. 1946). Mladý poručík Choi Hong-hi, nedávno propuštěný z japonského vězeňského tábora, začal učit bojovému umění své vojáky. Zbytek je samozřejmě historie plynoucí v to, co je dnes známo po celém světě jako taekwondo.

V roce 1955 byl název taekwondo vybrán jako nové jméno národního bojového umění výborem instruktorů, historiků a ostatních prominentních osob. Jméno navržené generálem Choi bylo jednomyslně vybráno pro svůj příhodný popis umění: „tae“ (noha), „kwon“ (ruka), „do“ (umění, životní cesta). Toto nové jméno nepřineslo pouze podobnost ke starověkému Tae Kyon, ale jméno dalo nový smysl nacionalismu, zatímco zavedená jména Dang Soo a Kong Soo znamenaly činské nebo japonské bojové umění.

Roky výzkumu a rozvoje, které prováděl generál Choi, vedly ke stylu taekwonda Chang Hun (přezdívka generála). I když tento styl byl založen na technikách Tae Kyon, Soo-Bak-Gi a karate, byla přidána celá miriáda technik, zvláště v rozmanitosti technik ruky a dokonalosti technik nohy.

Styl Chang Hun je založen na 24 vzorech, z nichž každý je vylepšený a zušlechtěný generálem Choi Hong-hi a jeho kolegy od bílého pásu vzoru Chon-Ji až k nejvyššímu Tong-Il.

Za 1300 let dosáhlo korejské bojové umění úplné zralosti a rozšířilo se z malé skupiny aristokratických válečníků na cvičence ve více než 60 zemích světa s s milóny žáků. Spojení starých klasických technik a nových modifikací vedlo k formě sebeobrany a duševního vzdělání, jež nemá v moderním světě soupeře.

Tato historie byla uveřejněna v týdenním magazínu deníku Chosum Dr. Lee Sun Kun, prezidentem univerzity Kyung Puk v roce 1969 a jedním z nejproslulejších korejských historiků.

none

Nástěnná malba v Anak Tomb v Koguryo ze 4. Století znázorňuje boj v Soo-Bak-Gi.

Naopak Funakosi Kijin (který je znám jako otec japonského karate) napsal v roce 1958 knihu, ve které tvrdí, že karate je tradiční umění Okinawy. Uvedl, že bylo rozvíjeno od 9. st. n. l. pod jménem „Te“ (ruka). Když byly techniky z Okinawy modifikovány spoluprací s čínským Kenpo (pěstní způsob), stalo se uměním známým jako „Dote“ (čínská ruka). První exhibice tohot bojového umění se uskutečnilo roku 1917 a v následujících letech rychle získalo popularitu na hlavním japonském ostrově. Začátkem 30. let 20. století bylo slovo „Do“ (Čína) nahrazeno slovem „Ka“ (prázdný), aby se rozlišilo japonské karate od čínského Kenpo. V Sinojaponském písmu znamen8 slovo „Do“ či „Kara“ Čínu.

V knize o karate, kterou napsal Nagadoni, se uvádí, že podle legend a mýtů byl asi před 2000 lety v Japonsku druh boje, který připomínal současné sumo a judo.

Některé teorie jsou věrohodnější než jiné, ale je nepravděpodobné, že se budou nadále argumenty o původu boje otevřenou rukou rozšiřovat.

Spor o tom, která země může tvrdit, že první použila oheň, by byl sotva nesmyslnější. Čínská teorie je nejsnáze přijatelná, protože Čína byla kolébkou orientální kultury, ale to nutně neznamená, že tam též mělo svůj počátek bojové umění. Boj otevřenou rukou a nohou nevznikl v jakékoli jednotlivé zemi.

Je více než pravděpodobné, že se přirozený vývoj objevil na mnoha místech, jak vyvstávala potřeba systematického způsobu obrany. Takže vlast každého bojového umění bude s konečnou platností záležet na národnosti zakladatele, ale ne na historické délce trvání v zemi.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory