Vladimír LašÚderové a blokovací plochy

Stručný přehled úderových a blokovacích ploch

Části rukou

ap čumok앞주먹přední část pěsti
tung čumok등주먹hřbetní část pěsti
jop čumok옆주먹boční část pěsti
mit čumok밑주먹spodní část pěsti
kin čumok긴주먹dlouhá pěst
pchjon čumok편주먹otevřená dlaň
sonbadak손바닥dlaň
omdži čumok엄지주먹kloub palce
indži čumok인지주먹kloub ukazováku
Čchondži čumok중지주먹kloub prostředníku
sonkchal손칼malíková hrana dlaně
sonkchal tung손칼등ukazováková hrana dlaně
sonkchal patchang손칼바탕základna malíkové hrany dlaně
sonkut손끝špičky prstů
omdži songarak엄지손가락palec
han songarak한손가락ukazovák
tu songarak두손가락dva prsty
pandalson반달손půlměsícová dlaň
sondung손등hřbet dlaně
an pchalmok안팔목vnitřní strana předloktí
pakat pchalmok바깥팔목vnější strana předloktí
mit pchalmok밑팔목spodní strana předloktí
tung pchalmok등팔목zadní strana předloktí
pchalgup팔굽loket
čipkeson집게손prstové kleště
čiap지압stisk prsty
komson곰손medvědí dlaň
sonmok tung손목등hřbet zápěstí
songarak padak손가락바닥plocha prstů
omdži patchang엄지바탕základna palce dlaně

Části nohou

apkumčchi앞꿈치bříška prstů chodidla
palkchal발칼malíková hrana chodidla
tvitkumčchi뒷꿈치pata chodidla
murup무릎pata chodidla
tvitčchuk뒷축zadní strana paty
paldung발등nárt
jop paldung옆발등strana nártu
palkchal tung발칼등palcová hrana chodidla
jop palbadak옆발바닥strana chodidla
palkut발끝hrana prstů nohy

Podrobný popis úderových a blokovacích ploch

Části rukou (Sang bansin)

ap čumok (přední část pěsti)

Přední část pěsti se užívá především pro útok na philtrum (oblast nad horním rtem), žebra, solar plexus, prsa, břicho, čelist atd. Jako úderové plocha slouží hlavní klouby ukazováku a prostředníku z přední strany.

Přední část pěsti je příležitostně užívána pro tlakový blok.

Jak sevřít pěst:

Jestliže není pěst pevně a správně zatnutá nebo jestliže je v ní dokonce vzduchová mezera, bude pěst slabá, jako nezakalená ocel a lehká jako bavlna. V momentě kontaktu musí být pevně zatnuta.

Hlavní klouby ukazováku a prostředníku musí být ohnuty do pravého úhlu, pouze tak mohou být úderové partie v těsném kontaktu s cílem. Zápěstí nemá být ohnuté.

Důvody pro neohýbání zápěstí jsou:

  1. Ochránit zápěstí před blokováním nebo soupeřovým úchopem.
  2. Nasměrovat úderové plochy přesně na cíl.
  3. Koncentrovat maximální sílu do úderových ploch.
Pro racionální sílu musí přední dva klouby tvrdě vyrazit proti cílovému místu zásahu. Síla vyvíjená z boku, se musí plynule přenášet předloktím dopředu na přední plochu prvních dvou kloubů.

none
tung čumok (hřbetní část pěsti)

Hřbetní část pěsti je prvotně používaná pro útok např. na lebku, čelo, spánek, philtrum a břicho a druhotně na volná žebra a epigastrium.

Jako úderová plocha slouží hlavní klouby ukazováku a prostředníku na hřbetní straně pěsti.

none
jop čumok (boční část pěsti)

Boční část pěsti je používána pro útok na 1ebku, loketní kloub, žebra, solar plexus, philtrum, břicho a další místa.

Boční část pěsti je příležitostně používána k blokování.

none
mit čumok (spodní část pěsti)

Sbalte čtyři prsty do dlaně a palec lehce přitiskněte k ukazováku. Kontaktní plocha jsou druhé články ukazováku, prostředníku a prsteníku.

Spodní část pěsti je účinná při útoku na čelist, rty, spánek, ohryzek, solar plexus, philtrum ap.

none
kin čumok (dlouhá pěst)

Hlavní klouby prstů jsou zpevněny a palec přiložen. Mezi ukazovákem a palcem je drobná mezera.

Používá se pro útok na spánek nebo hrtan (“ohryzek”).

none
pchjon čumok (otevřená pěst)

Zformuje se ohnutím zápěstí nahoru, ohnutím všech kloubů prstů s výjimkou hlavních kloubů prstů.

Používá se pro útok na nos, čelist a bradu.

Ve zcela výjimečných případech se používá také pro blokování.

none
sonbadak (dlaň)

Je třeba ohnout všechny prsty jen zcela nepatrně směrem do dlaně a zpevnit.

Používá se hlavně pro bloky a jen příležitostně pro útok, např. na obličej.

none
songarak čumok (jeden z druhých kloubů pěsti)

Tato úderová plocha je tvořena jedním z druhých kloubů ukazováku nebo prostředníku.Útok je veljce účinný na malá životně důležitá místa z těsné vzdálenosti, jestliže je pohyb správně a rychle proveden.

Čchondži čumok
none
indži čumok
none
omdži čumok
none

sonkchal (malíková hrana ruky)

Toto je velmi silná úderová plocha, zvláště proti cíli stojícímu bočně na straně nebo bokem vpředu. Ruku je třeba náležitě zformovat, zpevnit všechny drobné klouby prstů a zejm. malíkovou hranu.

Je používána pro útok na lebku, krční tepny, nos, spánek, philtrum, rameno, volná žebra atd.

Malíková strana ruky je také často používána pro blokování.

none
sonkchal tung (palcová strana ruky)

Zformuje se obdobně jako malíková hrana ruky, kromě toho, že je palec ostře skloněn směrem do dlaně.

Je používána pro útok na krk, bradu, spánek, philtrum, žebra a dolní čelist.

Používá také pro blokování.

none
sonkut (špičky prstů)

Jedná se o konce II. – IV. prstu. Zformování ruky je podobné jako u malíkové hrany, samozřejmě důkladně zpevněné musejí být prsty, konce II. – IV. prstu jsou v jedné úrovni.

Použití je různé, podle cíle (solar plexus, podbřišek, hrtan atp.).

none
omdži songarak (palec)

Rozviňte palec z pěsti. Palec musí být natažený, jeho kloub natažený nikoliv však do hyperextenze.

Používá se k vpichu na solar plexus, žebra, hrtan, oči a podpaží.

none
han songarak (špička ukazováku)

Ukazovák je natažený ze zatnuté pěsti, jeho klouby jsou zpevněny, nesmí být v hyperextenzi. Palec se lehce tiskne na prostředník.

Používá se zejména pro útok hrtan a oči.

none
tu songarak (špičky ukazováku a prostředníku)

Ukazovák a prostředník jsou rozvinuty ze zatnuté pěsti obdobně jako u Han sonkarak. Přitlačte palec na prsteník. Tento útok může být s efektem použit proti očím.

none
pandalson (oblouk ruky)

Ohněte tři prsty o něco hlouběji než ukazovák, palec je lehce skloněn směrem k malíku. Užívá se plocha mezi druhým kloubem ukazováku a palcem.

Slouží k atakování hrtanu, brady a horní části krku.

Příležitostně se používá i pro b1okování.

none
sondung (hřbetní plocha ruky)

Jedná se o normálně otevřenou ruku, ale s palcem tisknutým proti ukazováku.

Možnost využití je pro útok na obličej, rty, čelist a epigastrium (nadbřišek).

Příležitostně lze použít také pro blokování.

none
pchalmok (předloktí)

Používá se k blokování a rozlišujeme vnější, vnitřní, zadní a spodní stranu předloktí.

Používá se prvotně vždy první třetina předloktí (směrem od zápěstí).

pakat pchalmok
none
an pchalmok
none
tung pchalmok
none
mit pchalmok
none

pchalgup (loket)

Tato úderová plocha se vytvoří ohnutím paže v lokti do ostrého úhlu.

Používá se k zásahu na solar plexus, břicho, hruď, bradu, žebra, krk, čelist, kříž atd.

none
čipkeson („prstové kleště“)

Je třeba sevřít 3 prsty a proti palci se zformují do tvaru kleští.

Použití je možné pro útok na krk a hrtan.

none
sonkchal patchang (základna malíkové strany ruky)

Zformování této úderové plochy se provede ostrým ohnutím otevřené ruky v zápěstí, a to směrem k palci.

Používá se při ataku směřovaném na klíční kost.

none
čiap (stisknutí prsty)

Využívá se k vyvinutí tlakového útoku na tepny a životně důležitá místa.

none
komson (medvědí tlapa)

Pro vytvoření tohoto úderového tvaru ruky je nezbytné maximálně ohnout drobné klouby prstů s výjimkou hlavních prstových kloubů a prsty i celou ruku zpevnit.

Obvykle se používá pro útok na uši, čelist, příležitostně na solar plexus a celé epigastrium (nadbřišek).

none
sonmok tung (skloněné zápěstí)

Tato plocha se zformuje pro praktické použití skloněním ruky směrem dolů. Úhel ohnutí nesmí být přiliš ostrý.

Používá se k blokování.

none
songarak padak (dlaňová plocha prstů)

Používá se pouze ke stabilizaci a opoře pěsti v okamžiku kontaktu při útoku na philtrum technikou dung joomuk taerigi.

none
omdži patchang (hřbet palce)

Vytvarování ruky je podobné jako u bandalson, ale palec je hlouběji skloněn.

none

PARTIE NOHY (Ha bansin)

apkumčchi (přední část chodidla - bříška pod prsty)

Prsty jsou v okamžiku kontaktu ohnuty ostře nahoru. Používá se pro útok na obličej, bradu, vnitřní stehno, prsa, solar plexus, volná žebra, genitálie, podbřišek a příležitostně se užívá při blokování a pro podporou zadní části chodidla.

none
palkchal (malíková hrana chodidla)

Je považována za jednu z nejdůležitějších úderových ploch na noze a používá se pro útok na philtrum, nosní přepážku, krk, solar plexus, bradu, spánek, volná žebra, zápěstí, koleno, kotník a nárt. Používaná partie je první třetina hrany od paty směrem ke kloubu malíku. V momentě kontaktu je třeba vystrčit patu, zatímco ohnuté prsty řádně vypnou malíkovou hranu.

Často se používá i při blokování.

none
tvitkumčchi (zadní část chodidla – nášlapná část paty)

Pro racionální využití této plochy na chodidle je nutné ohnout nohu v hleznu. Používá se zejména pro techniku dupnutí, při zadním kopu a příležitostně pro blokování. Další cílová místa zásahu sepřirozeně objeví při použití na soupeře ležícího na zemi.

none
murup (koleno)

Je efektivní zbraní při útoku na solar plexus, břicho, obličej, podbřišek, hruď a genitálie z těsné vzdálenosti. Pro efektivní použití je noha ostře ohnuta v kolenním kloubu.

none
tvitčchuk (zadní část paty)

Tato zbraň je používána pro útok na philtrum, spánek, solar plexus, genitálie, čelist a volná žebra.

none
paldung (nárt)

Zformuje se důkladným natažením nohy v hlezenném kloubu a používá se k ataku na genitálie, čelist, obličej, solar plexus, volná žebra a břicho. Lze použít i v případě, kdy jsou nohy obuty do bot.

none
jop paldung (boční strana nártu)

Tato plocha se vytvoří natažením a zevní rotací nohy v hleznu.

Používá se pro blokování.

none
palkchal tung (palcová hrana chodidla)

Tuto plochu lze zformovat ohnutím nohy a mírnou vnitřní rotací v hleznu.

Používá se pro atakování obličeje, hrudi a solaru pod úhlem 90 stupňů.

none
jop palbadak (boční hrana chodidla)

Tuto plochu vytvoříme řádným ohnutím prstů nahoru nahoru a mírným ohnutím hlezna.

Používá se pro blokování.

none
palkut (prsty)

Používá se k útoku na genitálie nebo na břicho. V případě, že je útočící noha obuta, mohou být terčem i volná žebra, brada, solar plexus a různé další partie.

none

Různé partie

Mori (hlava)

Je možné použít čelo nebo týl. Čelo je poměrně efektní pro útok na obličej či hruď, týlem lze zasáhnout obličej při úchopu soupeřem zezadu.

Další

Euhke (rameno)
An palmok gwanjol (vnitřní kotník)
Bakat balmok gwanjol (vnější kotník)
Kyong gol (holení kost)
An kyong gol (vnitřní holeň)
Dwit kyong gol (zadní holeň)
Bakat kyong gol (vnější holeň)
Balgarak nal (hrana prstu)
Jong kwaeng-i (holeň)

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory