Vladimír LašFilozofie taekwonda (Taekwondo čchorhak 태권도철학)

V posledních letech je v celé společnosti, zvláště mezi mladými, patrný vzestup násilí a ztráta morálky. Má to samožřejmě mnoho důvodů.

Mnoho psychologů si myslí, že tento problém plyne z frustrace. Analytikové naopak ukazují na to, že tito lidé jsou ve skutečnosti část společnosti, která ztratila iluze a hledá hodnoty v tom, co považují za podvodný, materialistický a absurdí svět válek a dekadence.

Bohužel místo usměrňování své energie a potenciálu na konstruktivní tvorbu se mnozí z nich uchylují ve svém hněvu k ničení, nebo utíkají a izolují se ve svém vlastním světě fantazie pomocí drog.

Zdá se, že v současnosti tendence „Silnější má vliv na slabšího“ dosáhla vrcholu. Otevřeně řečeno, současný svět připomíná „věk korupce“.

Je zřejmé, že tento jev ve společnosti není způsoben bojem o přežití, ale především kvůli přílišnému rozvinují materiální a vědecké civilizace. To první vede mladé k materialismu nebo egoismu, zatímco druhé způsobí, že je člověk zachvácen strachem, i když hraje velkou roli ve veřejném blahu.

Takže co bude lékem? Je zbytečné říkat, že rozvoj morální civilizace. Správné duševní stavy lidské bytosti jako pána tvorstva nabudou vrchu, nebo přinejmenším udrží krok s rozvojem materiální a vědecké civilizace.

Nejvyšší cíl taekwonda je poskytnout sílu slabším jedincům, kteří jsou zastrašováni silnějšími, pomocí které mohou silnější jedince zastrašit a vyhnout se tak bojům. Tato síla ovšem musí být založena na lidskosti, spravedlnosti, morálce, moudrosti a víře, aby tak mohl vznikat lepší a mírumilovnější svět.

Všichni lidé bez ohledu na věk cítí, že smrt je nepříjemná a bědují, že nemohou žít tak dlouho jako borovice nebo želva, u nichž se zdá, že žijí tisíce let. Spravedliví lidé ovšem naříkají nad skutečností, že spravedlnost vždy nevítězí nad tyranyjí a mocí. Jsou však dva způsoby, jak se vyrovnat s těmito problémy: Přes duševní disciplínu a přes tělesný výcvik.

Je mou upřímnou nadějí, že díky taekwondu může kdokoli získat tolik síly, aby se mohl stát strážcem spravedlnosti, odmítat sociální nerovnost a pěstovat lidského ducha až k nejvýššímu dosažitelnému stupni. V tomto duchu věnuji umění taekwondo lidem celého světa.

Filozofie taekwonda je založena na morálních, etických a duševních standardech, podle nichž mohou lidé žít společně v souladu. Vzory (tuly) taekwonda jsou inspirovány myšlenkami a hrdinskými činy velkých mužů z korejských dějin, slavných vojenských a civilních vůdců, kteří téměř po 5 století nenapadli své sousedy a kteří udatně bojovali a podstoupuli velké oběti, aby ubránili svou zem proti vpádu nepřítele. Také mezi nimi nalezneme jména vlastenců, kteří obětovali své životy, aby Korea opět získala svou svobodu a nezávislost z japonské okupace.

Každý vzor (tul) taekwonda vyjadřuje myšlenky a jednání těchto velkých mužů, takže žáci taekwonda musí odrážet pravdivé cíle těch, jejichž jméno vzor nese.

Proto by za žádných okolností nemělo být taekwondo zneužito pro sobecké, agresivní nebo násilné cíle, ať jednotlivcem nebo skupinou. Taekwondo by nemělo být použito ani pro jakékoli obchodní nebo politické cíle.

Stanovil jsem následující filozofii a vodítka, jež budou základním kamenem taekwonda, podle kterých by měli všichni vážní žáci taekwonda žít:

  1. Buď ochoten jít i tam, kam není snadné jít, a dělat potřebné věci, i když jsou obtížné.
  2. Buď laskavý ke slabým a tvrdý k silným.
  3. Buď spokojen s tím co máš v penězích a postavení, ale nikdy ne se svými dovednostmi.
  4. Vždy dokonči to, co jsi začal, ať je to malé nebo velké.
  5. Buď laskavým učitelem každému bez ohledu na rasu, náboženství nebo ideologii.
  6. Nikdy neustupuj represi nebo hrozbě při prosazování ušlechtilé věci.
  7. Uč dovednosti spíše pohyby než slovy.
  8. Zůstaň vždy sám sebou, i když se změní okolnosti.
  9. Buď věčný učitel, který učí tělem, když je mladý, slovy ve stáří a morálními poučkami po smrti.
none

Generál Choi osobně vysvětluje filozofii taekwonda senátorům a kongresmanům USA.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory