Vladimír LašTaekwondo a duševní účinek

Taekwondo je umění, jež v sobě zahrnuje způsob myšlení a života tím, že učí vytvářet morální civilizaci a vytváří sílu pro spravedlnost. Taekwondo je také známé jako jeden z nejlepších prostředků rozvoje a zlepšování emocionálních, smyslových a psychologických charakteristik, jež umožní mladé generaci bez ohledu na věk, sociální postavení nebo pohlaví účinně se učit, účastnit se života společnosti a hájit požadavky sobě rovných.

Každý pohyb v taekwondu je vědecky navržen se specifickým cílem, takže zkušený instruktor může rozvinout ve svých žácích víru, že úspěchu může dosáhnout každý.

Neustálé opakování nás naučí trpělivosti a přiměje k překonání jakékoli překážky. Ohromná síla vyvinutá lidským tělem rozvíjí sebedůvěru při setkání s protivníkem na jakémkoliv místě a v jakékoliv situaci. Sparring učí lidskosti, odvaze, ostražitosti, přesnosti, přizpůsobivosti a sebeovládání.

Vzory učí flexibilitě, eleganci a koordinaci, zatímco základní pohyby rozvíjí přesnost a učí metody, principy, představivost a účel. Tento trénink nakonec prostupuje každý vědomý i podvědomý čin žáka.

V některých případech může taekwondo a jeho kvalifikovaný instruktor sloužit těm, kteří sešli ze správné cesty, kteří jsou nejistí či slabým, protože žák, který si toto umění zamiluje, si uvědomí, že aby je mohl provádět, musí mít tělo udržované na optimálním vrcholu tělesné kondice, a tak bude váhat ohrozit svůj trénink jakýmkoliv způsobem.

Taekwondo vyvíjí přísnou sebekázeň společně s duchem spolupráce a vzájemné úcty.

Co se týče disciplíny, je mnoho těch, co potřebují a hledají vůdce a jsou dychtiví se připojit ke skupině nebo silné osobnosti. Jestliže žák cvičí svědomitě, bude snadno přijat sobě rovnými a nadřízenými.

Jestliže jsou instruktoři a nositelé vyšších technických stupňů výřeční, dobromyslní, laskaví, důvěrní, inteligentní a mají porozumění, bude mít zřejmě toto vedení velmi dobrý vliv na žáka. V ranném věku člověk nabude předsudky, ale je velmi málo času na titěrné předsudky, jestliže sdílíte kamarádskou atmosféru sparťanského výcviku taekwonda.

Během přísných tréninků se člověk naučí komunikovat tak, že odpadají rasové bariéry. Harmonická činnost taekwonda mezi rasami zajisté pomůže zmírnit nedostatek porozumění, jež často mezi lidmi panuje.

Samozřejmě cvičení taekwonda má mnoho dalších výhod. taekwondo může být velmi užitečné pro přípravu mladých v jejich akademickém životě, nikoliv pouze pro společenský život. Umění učí mezi jinými také houževnatosti a soustředění a je také dobré pro odlehčení napětí a ztuhlosti, které způsobují zdlouhavé hodiny studií. Trénink může studenta osvěžit a pomoci mu uklidnit a vyjasnit mysl, což mu umožní opět se zcela soustředit na učení.

Po dlouhých hodinách ve třídě bývají studenti nepozorní a letargičtí. Pomocí přerážení se žáci naučí vyjasnit si mysl a odstranit překážky, které by mohly ubrat z jejich soustředěné energie.

Pomocí stejné zásady může student soustředit svou energii na určitý cíl s minimálními ztrátami. taekwondo také přispívá k rychlejšímu vyzrávání žáků, protože vážnost umění, jeho možnosti a hluboká úcta, kterou nakonec z tréninku získá, stimuluje citlivost a postřech žáka.

Zde je zřejmě nejdůležitější fáze instruktorovy výuky - schopnost naučit žáka použití těla jako zbraň bez zneužití této znalosti.

I když se může jednat o náročnou až frustrující věc, měli by se všichni vážní žáci taekwonda ujmout úkolu vzdělávání veřejnosti a vzít na sebe zodpovědnost vůdců ve společnosti.

Doufám, že předchozí stránky dostatečně vyjádřily důvody, proč se taekwondo rozšířilo ve světě jako stepní požár.

Avšak musí být připomenuto, že morální civilizace, i když umožňuje mladším generacím mít svůj vlastní názor na život a filozofii, je prvořadým smyslem všeho.

none

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory