Vladimír LašKlasifikace instruktorů

Instruktoři jsou v širším smyslu klasifikováni jako domácí a mezinárodní. První skupina se vybírá z instruktorů se 4. danem a výše, kteří jsou klasifikováni svou domácí asociací, a druhá skupina se vybírá z domácích instruktorů, jež jsou jmenováni na základě kvalifikačních zkoušek u ITF.

Pouze mezinárodní instruktor Taekwon-Do je oprávněn učit a zkoušet žáky jak za mořem, tak i doma. Může také svým jménem vydávat osvědčení nižším stupňům. Avšak osvědčení musí být vyžádáno od ITF.

Mezinárodní instruktor může pověřit své asistenty, aby učili. Tito asistenti však nemají právo zkoušet.

Pravidlo:

  1. 1. mistrovský stupeň může učit až do 5. žákovského stupně
  2. 2. mistrovský stupeň může učit až do 3. žákovského stupně
  3. 3. mistrovský stupeň může učit až do 1. žákovského stupně
none

Osvědčení mistrovského stupně

none

Osvědčení instruktora

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory