Vladimír LašVzory (Tul)

Starodávný zákon Orientu byl podobný zákonu Chamurapiho: „Oko za oko, zub za zub“. Byl tvrdě uplatňován např. i v situaci, když někdo způsobil smrt zcela náhodně. Protože systém současného sparringu nebyl ještě vyvinut, nebylo v tomto prostředí pro žáka bojových umění možné cvičit nebo zkoušet svou individuální sílu a zručnost proti skutečnému protivníkovi. To bránilo individuálnímu rozvoji, než jeden cvičenec, který byl nadaný představivostí, vytvořil první vzor.

Vzory jsou různé základní pohyby představující útočné a obranné techniky sestavené do pevného logického pořadí.

Žák systematicky bojuje s několika imaginárními protivníky a používá jednotlivé útočné a obranné prostředky v různých směrech. Tak cvičení vzorů umožňuje žákovi projít mnoho základních pohybů v logických sériích, rozvinout techniky sparringu, vylepšit pružnost pohybů, zvládnout nové pozice těla, vyvinout svalstvo a kontrolu dechu a získat plynulé a rytmické pohyby. Též to žákovi umožní osvojit si určité speciální techniky, jež by nemohl získat ani ze cvičení základních technik, ani ze sparringu. Krátce řečeno, vzor může být přirovnán k taktice jednotky nebo slovu, je-li základní výcvik pohyb jednoho vojáka nebo abeceda. Ačkoliv sparring může naznačit, zda je protivník více či méně vyspělý, vzory jsou mnohem významnějším ukazatelem pro hodnocení technik jednotlivce.

Při cvičení vzorů by se měly brát v úvahu tyto body:

  1. Vzor by měl začínat a končit vždy na stejném místě. To ukazuje přesnost cvičení.
  2. Po celou dobu musí být dodržovány správné postoje a správný směr.
  3. Svaly těla musí být správně napínány a uvolňovány dle jednotlivých momentů cvičení.
  4. Cvičení by mělo být prováděno v rytmickém pohybu bez strnulosti.
  5. Zpomalené a zrychlené pohyby by měly být dodržovány přesně dle návrhů vzorů.
  6. Každý vzor by měl být dokonale zvládnutý, než se přejde k dalšímu.
  7. Žáci by měli znát účel každého pohybu.
  8. Žáci by měli provádět každý pohyb tak, jako by techniku reálně aplikovali.
  9. Techniky útoku a obrany by měly být rovnoměrně rozloženy mezi pravou a levou ruku a nohu.

Všechny vzory v této knize jsou prováděny za předpokladu, že žák má směr obličeje „D“ (viz obrazy vzorů).

V taekwondu je celkem 24 vzorů. Důvod pro 24 vzorů:

Život lidské bytosti, třeba 100 let, může být považován za 1 den ve srovnání s věčností. Proto my, smrtelníci, nejsme více než jen pouzí cestující, kteří jdou mimo nekonečné roky věků v jednom dni.

Je evidentní, že nikdo nemůže žít déle než po omezenou dobu. Nicméně většina lidí se bláznivě zotročují materialismem, jako by mohli žít tisíce let. A někteří lidé usilují o to odkázat dobrý duchovní odkaz přicházejícím generacím, a tímto způsobem získávají nesmrtelnost. Je zřejmé, že duch je věčný, zatímco materialismus ne. Takže to, co my můžeme udělat, abychom zanechali něco pro dobro lidstva, je snad nejdůležitější věc v tomto životě.

Já zde zanechávám taekwondo jako památku na člověka 20 století. 24 vzorů reprezentuje 24 hodin, 1 den, nebo celý můj život.

Výklad vzorů

Jméno vzoru, počet pohybů a diagramatický symbol každého vzoru symbolizují buď hrdinné postavy v dějinách Koreje, nebo příklady, které mají vztah k historickým událostem.

Chon-Ji: Znamená literárně “Nebe a Země”. V Orientu je název vysvětlován jako stvoření světa nebo začátek dějin lidstva, proto je to úvodní vzor, předváděný začátečníky. Tento vzor se skládá ze 2 částí. Jedna symbolizuje Nebe a druhá Zemi.

Dan-Gun: Tul je pojmenován po slavném zakladateli Koreje sv. Dan-Gunovi, který ji založil roku 2333 př. n. l. Dan-Gun sestoupil podle pověsti z nebe.

Do-San: Je pseudonymem korejského vlastence Ahn-Chang-Hoa (1876-1938). 24 pohybů představuje celý jeho život, který věnoval podpoře vzdělání Koreje a hnutí za nezávislost.

Won-Hyo: Won-Hyo byl významný mnich, který zavedl budhismus jako formu náboženství v dynystii Silla v roce 668 n. l.

Yul-Gok: Yul-Gok je pseudonymem velkého vlastence a učence Yi-L (1536-1584) přezdívaného “Confucius Koreje”. 38 pohybů symbolizuje jeho narození na 38 stupni zeměpisné šířky a diagram tohoto vzoru obr.znamená “učenec”.

Joong-Gun: Je pojmenován po vlastenci Ahn-Joong-Gunovi, který zavraždil Hiro-Bumi-Ita, prvního japonského generálního guvernéra Koreje, jež byl znám jako muž, který hrál hlavní úlohu při japonsko-korejském splynutí. 32 pohybů symbolizuje jeho věk, kdy byl umučen ve věznici Lui-Shung v roce 1910.

Toi-Gye: Název tohoto tulu je pseudonymem učence Yi-Hwanga, který žil v 16. století. Je považován za autoritu neoconfucionismu. 37 pohybů symbolizuje jeho rodiště na 37 stupni zeměpisné šířky a diagram tohoto tulu je totožný s Yul-Gok.

Hwa-Rang: Tul je pojmenován po bojové skupině mladých aristokratů Hwa-Rang, která vznikla v dynastii Silla začátkem 7. století. Dá se předpokládat, že muži Hwa-Rang, mnohdy velmi mladí, byli předchůdci japonských samurajů. 29 pohybů se vztahuje k 29. pěchotní divizi, kde se Taekwon-Do rozvinulo do zralosti.

Choong-Moo: Toto je jméno dané velkému admirálovi Yi Soon-Sinovi z dynastie Yi. Získal si jméno vynálezem ozbrojené válečné lodi Kobuskon v roce 1592, o níž se říká, že je předchůdce ponorky. Důvod, proč tento vzor končí útokem levé ruky, je ten, aby symbolizoval jeho politovánihodnou smrt, kdy neměl díky politice té doby žádnou možnost ukázat své neomezené možnosti a věrnost, ověřené vynuceným zatajením věrnosti králi.

Kwang-Gae: Tul je pojmenován po slavném Gwang-Gae-Toh-Wangovi, 19. králi dynastie Koguryo, který získal zpět všechna ztracená území včetně velké části Mandžuska. Diagram obr znamená rozšíření a znovunabytí ztraceného území. 39 pohybů znamená 2 číslice roku 391 n. l., rok, kdy nasedl na trůn.

Po-Eun: Je pseudonymem věrného poddaného Chong-Mong-Chua (1400), který byl slavným básníkem a jehož slavná báseň “Nebudu sloužit jinému králi, i kdybych měl být stokrát ukřižován” je známa každému korejci. Byl také průkopníkem v oblasti fyziky. Diagram obr. znamená spolehlivou věrnost králi a vlasti během dynastie Koryo.

Eui-Am: Je pseudonymem Son-Byong-Hiho, vůdce hnutí za nezávislost Koreje 1. 3. 1919. 40 pohybů připomíná jeho věk, kdy změnil jméno Dong-Hak (orientální vzdělání) na Chondo-Kyo (náboženství andělská cesta) v roce 1905. Diagram obr. znamená jeho neskrotného ducha, když se věnoval prosperitě své vlasti.

Ge-Baek: Je pojmenován po Ge-Baekovi, významném generálu v dynystii Baek-Je (660 n. l.). Diagram tohoto tulu obr. znamená jeho přísnou a drsnou vojenskou disciplínu.

Choong-Jang: Je to pseudonym daný generálovi Kim Duk Riangovi, který žil v dynastii Yi ve 14. století. Tento vzor končí útokem levé ruky, který symbolizuje tragédii jeho smrti ve věku 27 let ve vězení, ještě než mohl dosáhnout plné zralosti.

Juche: Juche je filozofická myšlenka, že člověk o všem rozhoduje a vládne všemu, jinými slovy myšlenka, že člověk je vládce světa a svého vlastního osudu. Říká se, že tato myšlenka má původ v hoře Baek-Du, která symbolizuje ducha korejského lidu. Diagram obr.znamená horu Baek-Du.

Sam-Il: Je to historický údaj z hnutí za nezávislost Koreje, které začalo 1. 3. 1919. 33 pohybů symbolizuje v tomto vzoru 33 vlastenců, jež jej založili.

Yoo-Sin: Tul je pojmenován po generálu Kim Yoo Sinovi, velícím generálovi v dynastii Silla. 68 pohybů připomíná poslední 2 číslice roku 668 n. l., kdy byla Korea sjednocena. Pohotovostní postoj znamená meč, tasený spíše na pravou, než na levou stranu a symbolizuje Yoo Sinovu chybu, když byl poslušen svého krále a bojoval s cizími vojsky proti vlastnímu národu.

Yon-Gae: Je pojmenován po slavném generálovi v dynastii Koryo Yon-Gae-Somoon. 49 pohybů znamená poslední 2 číslice letopočtu 649 n. l., kdy přinutil dynastii Tang opustit Koreu po rozdrcení téměř 300000 jejich vojáků u Ansu Sung.

Choi-Yong: Je pojmenován po generálu Choi-Yong, ministerském předsedovi a veliteli ozbrojených sil v dynastii Koryo ve 14. století. Choi-Yong byl velmi vážený pro svou oddanost, vlastenectví a pokoru. Byl popraven svými podřízenými veliteli, jež vedl generál Yi Sung Gae, který později založil dynastii Yi.

Ul-Ji: Tento tul je pojmenován po generálu Ul-Ji Moon Dokovi, který úspěšně bránil Koreu proti invazi téměř 1 miliónu vojáků dynastie Tang, vedených Yang-Jeem v roce 612 n. l. Ul-Ji používal taktiku partyzánů, úder a ústup, která zdecimovala velké množství ozbrojených sil. Diagram tulu znamená jeho příjmení. 42 pohybů značí věk, ve kterém autor navrhoval tento vzor.

Moon-Moo: Vzdává čest 30. králi dynastie Silla. Jeho tělo bylo pochováno blízko Dae Wang Am (velká královská skála). Podle jeho vůle bylo jeho tělo uloženo do moře: “Kde moje duše bude navždy bránit moji zem proti japoncům.” Říká se, že Sok Gul Am (kamenná jeskyně) byla vybudována, aby střežila jeho hrob. Sok Gul Am je pěkný příklad kultury dynastie Silla. 61 pohybů tu symbolizuje poslední 2 číslice roku 661 n. l., kdy Moon-Moo nastoupil na trůn.

So-San: Je to pseudonym velkého mnicha Choi Hyong Ang (1520-1604) v dynastii Yi. 72 pohybů připomíná jeho věk, kdy s pomocí svého žáka Sa Myung Dang organizoval armádu mnichů - vojáků. Tito vojáci-mniši pomohli odrazit japonské piráty, kteří v roce 1592 zaplavili většinu korejského polostrova.

Se-Jong: Je pojmenován podle největšího korejského krále Se-Jong, který v roce 1443 vynalezl korejskou abecedu a byl také významný meteorolog. Diagram tulu obr. znamená krále. 24 pohybů připomíná 24 písmen korejské abecedy.

Tong-Il: Znamená rozhodnutí o sjednocení Koreje, která je od roku 1945 rozdělena. Diagram obr symbolizuje jednotnou rasu.

Protože každý vzor má blízko k základnímu cvičení, měl by žák cvičit vzory podle následovného rozdělení, aby dosáhl maximálních výsledků s nejmenším úsilím:

Název tulu Stupeň Stupeň pásu

Chon-Ji 9. kup bílý / žlutý
Dan-Gun 8. kup žlutý
Do-San 7. kup žlutý / zelený
Won-Hyo 6. kup zelený
Yul-Gok 5. kup zelený / modrý
Joong-Gun 4. kup modrý
Toi-Gye 3. kup modrý / červený
Hwa-Rang 2. kup červený
Choong-Moo 1. kup červený / černý
Kwang-Gae    
Po-Eun    
Ge-Baek 1. Dan černý
Eui-Am    
Choong-Jang    
Juche 2. Dan černý
Sam-Il    
Yoo-Sin    
Choi-Yong 3. Dan černý
Yon-Gae    
Ul-Ji    
Moon-Moo 4. Dan černý
So-San    
Se-Jong 5. Dan černý
Tong-Il 6. Dan černý

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory