Vladimír LašIdeální instruktor

Vojáci jsou tak silní, jak silný je jejich velící generál, a podobně žáci mohou vyniknout jen pod vedením vynikajícího instruktora. Nemůžeme předpokládat, že bambus poroste v rákosovém poli a ani nemůžeme předpokládat, že nalezneme vynikajícího žáka u nekvalifikovaného instruktora.

Je zvlášť důležité, aby oba dva aspekty taekwonda - morální a technická stránka - byly vyučovány současně. Takže kvalifikovaný instruktor v sobě musí skrývat kvality učence a vojáka, jestliže chce vychovat žáky s ušlechtilým charakterem a vynikajícími dovednostmi.

Takový instruktor musí mít následné kvality:

  1. Silná morální a etická kritéria.
  2. Jasný životní názor a filozofii.
  3. Zodpovědný přístup jako instruktor.
  4. Vědecké myšlení v přístupu k technikám.
  5. Znalost životně důležitých míst těla.
  6. Neotřesitelnou bezúhonost při politických a finančních jednáních.
  7. Ochota rozšiřovat taekwondo po celém světě.
  8. Ten, kdo získal důvěru svých nadřízených, má důvěru svých kolegů instruktorů a úctu podřízených.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory