Vladimír LašNestandardní rychlosti pohybů ve vzorech

Tato příručka má sloužit pro ujasnění, jaké nestandardní pohyby jsou používány v jednotlivých vzorech. Vychází z textových popisů vzorů v encyklopedii (vychází z NE a jsou porovnávány se SE).

SE - Legacy Edition Taekwon-do Multimedia Encyclopedia (patnáctidílná encyklopedie v multimedální podobě, v ČR asi nejrozšířenější).
NE - nová encyklopedie, jednodílná, 5. vydání z roku 2004.

Příručka je rozdělena na dvě části, v první části jsou jednotlivé techniky podle druhu pohybu, ve druhé části jsou tytéž techniky, pouze setříděny podle jednotlivých vzorů.

V textu je používáno názvosloví dle příručky „Přehled výslovnosti korejské terminologie taekwonda ITF“ dostupné na www.taekwondo.cz v části Technické odd. U názvů kopů je navíc uváděn anglický název pro lepší orientaci v anglických vydání encyklopedie.

Řazení podle druhů pohybu

kesok tongdžak (pokračující pohyb - continuous motion)
Tangun13. konnun so pakat pchalmok nadžunde makki
14. konnun so čchukchjo makki
Tchoege 7. konnun so kjočcha čumok nullo makki
8. konnun so sang čumok sevo čirugi V žádné verzi encyklopedie není uvedeno.
Pchoun 6. annun so ap čumok nullo makki
7. annun so ap čumok nullo makki
8. annun so an pchalmok kaunde hečchjo makki
9. annun so tvi pchalgup tulkchi
10. annun so ap čirugi
11. annun so tvi pchalgup tulkchi
12. annun so supchjong čirugi
Pchoun 24. annun so ap čumok nullo makki
25. annun so ap čumok nullo makki
26. annun so an pchalmok kaunde hečchjo makki
27. annun so tvi pchalgup tulkchi
28. annun so ap čirugi
29. annun so tvi pchalgup tulkchi
30. annun so supchjong čirugi
Kebek 5. konnun so čchukchjo makki
6. konnun so pakat pchalmok nadžunde makki
Kebek 37. annun so sonkchal tung nadžunde tebi makki
38. annun so sonkchal nadžunde tebi makki
Ujam 5. konnun so kjočcha čumok nerjo makki
6. konnun so sonkchal pande čchukchjo makki
Ujam 18. konnun so kjočcha čumok nerjo makki
19. konnun so sonkchal pande čchukchjo makki
Samil 30. konnun so pakat pchalmok pande ap makki
31. konnun so nopchunde ap čirugi
Jušin 16. konnun so sonbadak nopchunde pande kolčchjo makki
17. annun so ap čirugi
18. konnun so sonbadak nopchunde pande kolčchjo makki
19. annun so ap čirugi
Jušin 20. konnun so kjočcha čumok nullo makki
21. konnun so kjočcha sonkchal čchukchjo makki
Jušin 25. konnun so kjočcha čumok nullo makki
26. konnun so kjočcha sonkchal čchukchjo makki
Uldži 2. konnun so kjočcha čumok nullo makki
3. konnun so kjočcha sonkchal čchukchjo makki
Sosan 52. konnun so an pchalmok pakuro makki sonkchal nadžunde pande makki
53. konnun so nopchunde pande čirugi
Sosan 57. konnun so an pchalmok pakuro makki sonkchal nadžunde pande makki
58. konnun so nopchunde pande čirugi
Sosan 71. niundža so sonkchal tebi makki
72. konnun so nopchunde ap čirugi
čchare čchare tongdžak (??pokračující / po sobě jdoucí / následný / postupný / návazný ?? pohyb - consecutive motion)
Kvangge 14. pakuro čchagi
15. kaunde jop čcha čirugi
Kvangge 17. pakuro čchagi
18. kaunde jop čcha čirugi
Čučche 5. kaunde jop čcha čirugi
5. nopchunde pande koro čchagi
u obou kopů zároveň nurin tongdžak
Čučche 7. kaunde kolčchjo čchagi
7. nopchunde jop čcha čirugi
Čučche 17. kaunde jop čcha čirugi
17. nopchunde pande koro čchagi
u obou kopů zároveň nurin tongdžak
Čučche 19. kaunde kolčchjo čchagi
19. nopchunde jop čcha čirugi
Čučche 43. tvimjo jonsok čirugi
Jušin 55. kaunde pandal čchagi
56. kaunde jop čcha čirugi
Jušin 58. kaunde pandal čchagi
59. kaunde jop čcha čirugi
Čchoejong 13. nopchunde pande tolljo koro čchagi
14. kaunde jop čcha čirugi
Čchoejong 18. nopchunde pande tolljo koro čchagi
19. kaunde jop čcha čirugi
Munmu 2. nopchunde jop čcha čirugi
3. nopchunde jop čcha čirugi
Munmu 11. nopchunde jop čcha čirugi
12. nopchunde jop čcha čirugi
Munmu 50. jop čcha momčchugi
50. kaunde jop čcha tulkchi
Munmu 53. jop čcha momčchugi
53. kaunde jop čcha tulkchi
Sosan 10. nopchunde jop čcha čirugi
11. nopchunde tolljo čchagi
Sosan 14. nopchunde jop čcha čirugi
15. nopchunde tolljo čchagi
parun tongdžak (rychlý pohyb - fast motion)
Tosan 15. konnun so ap čirugi
16. konnun so pande ap čirugi
Tosan 19. konnun so ap čirugi
20. konnun so pande ap čirugi
Julgok 2. annun so ap čirugi
3. annun so ap čirugi
Julgok 5. annun so ap čirugi
6. annun so ap čirugi
Julgok 9. konnun so ap čirugi
10. konnun so pande ap čirugi
Julgok 13. konnun so ap čirugi
14. konnun so pande ap čirugi
Čunggun 15. hošinsul
16. konnun so nopchunde pande ap čirugi
Čunggun 18. hošinsul
19. konnun so nopchunde pande ap čirugi
Hvarang 18. nopchunde tolljo čchagi
19. nopchunde tolljo čchagi, niundža so sonkchal tebi makki
blok již v normální rychlosti, ale bez sinewave (jen s pohybem dolů)
Čchungmu 14. nopchunde tolljo čchagi
15. kaunde tvičcha čirugi
Kebek 3. konnun so ap čirugi
4. konnun so pande ap čirugi
Kebek 22. kaunde tolljo čchagi
23. tvimjo jop čcha čirugi
Čchungdžang 46. konnun so pande ap čirugi
47. konnun so ap čirugi
Jušin 2. annun so kjočcha čirugi
3. annun so kjočcha čirugi
Jušin 34. konnun so tu pchalmok nopchunde makki
35. konnun so pakat pchalmok nadžunde makki
Jušin 36. konnun so tu pchalmok nopchunde makki
37. konnun so pakat pchalmok nadžunde makki
Čchoejong 21. konnun so sonbadak nullo makki
22. konnun so sonbadak nullo makki
Uldži 11. kjočcha sogi
Sosan 5. konnun so sonkchal nopchunde pande jop makki
6. annun so ap čirugi
Sosan 7. konnun so sonkchal nopchunde pande jop makki
8. annun so ap čirugi
Sosan 39. konnun so ap čirugi
40. konnun so pande ap čirugi
Sosan 47. konnun so ap čirugi
48. konnun so pande ap čirugi
Tchong'il 5. niundža so pande ap čirugi
6. niundža so paro ap čirugi
Tchong'il 14. konnun so ap čirugi
15. konnun so pande ap čirugi
Tchong'il 20. konnun so nopchunde pande ap čirugi
21. konnun so nopchunde ap čirugi
iodžin tongdžak (spojený pohyb - connecting motion)
Julgok 16. konnun so sonbadak kaunde pande kolčchjo makki
17. konnun so ap čirugi
v SE neuváděno
Julgok 19. konnun so sonbadak kaunde pande kolčchjo makki
20. konnun so ap čirugi
V SE uváděno jako kesok tongdžak
Kebek 9. annun so sonbadak turo makki
10. annun so ap čirugi
V SE uváděno jako kesok tongdžak
Kebek 29. annun so sonbadak turo makki
30. annun so ap čirugi
v NE uváděno jako kesok tongdžak
Jušin 10. annun so sonbadak turo makki
11. annun so ap čirugi
Jušin 14. annun so sonbadak turo makki
15. annun so ap čirugi
Munmu 28. annun so sonbadak turo makki
29. annun so ap čirugi
V SE uváděno jako kesok tongdžak
Munmu 37. annun so sonbadak turo makki
38. annun so ap čirugi
V SE uváděno jako kesok tongdžak
nurin tongdžak (pomalý pohyb - slow motion)
Čunggun 27. natčchuo so sonbadak nullo makki V žádné verzi encyklopedie není uvedeno.
Čunggun 29. natčchuo so sonbadak nullo makki V žádné verzi encyklopedie není uvedeno.
Čunggun 30. moa so ap čumok kjočcha čirugi V žádné verzi encyklopedie není uvedeno.
Tchoege 3. moa so tung čumok joptvi terigi
Tchoege 6. moa so tung čumok joptvi terigi
Tchoege 12. moa so sang jop pchalgup tulkchi
Kvangge 2. konnun so tvidžibo čirugi
Kvangge 3. konnun so tvidžibo čirugi
Kvangge 10. ibo omgjo tidimjo tolgi, konnun so sonbadak olljo makki
(pomalu pouze druhá část - v žádné verzi encyklopedie není uvedeno.)
Kvangge 11.  konnun so sonbadak olljo makki
Kvangge 21. natčchuo so sonbadak nullo makki
Kvangge 22. natčchuo so sonbadak nullo makki
Kvangge 26. natčchuo so opchun sonkut nopchunde tulkchi
Kvangge 30. natčchuo so opchun sonkut nopchunde tulkchi
Pchoun 15. moa so sang pchalgup supchjong tulkchi
Pchoun 33. moa so sang pchalgup supchjong tulkchi
Ujam 13. narani so kaunde tolljo čirugi
Ujam 26. narani so kaunde tolljo čirugi
Čchungdžang 3. moa so ap čumok kjočcha čirugi
Čchungdžang 28. konnun so tvi pchalgup pande tulkchi
Čučche 5. kaunde jop čcha čirugi
5. nopchunde pande koro čchagi
jedná se zároveň o čchare čchare tongdžak
Čučche 17. kaunde jop čcha čirugi
17. nopchunde pande koro čchagi
jedná se zároveň o čchare čchare tongdžak
Čučche 26. moa so hanulson
Čučche 40. kuburjo čunbi sogi B, kaunde tvi čcha čirugi
(pomalu pouze kop - V žádné verzi encyklopedie není uvedeno.)
Jušin 45. moa so ap čumok kjočcha čirugi
Jušin 48. moa so ap čumok kjočcha čirugi
Jonge 2. konnun so kin čumok nopchunde pande čirugi
Jonge 13. konnun so kin čumok nopchunde pande čirugi
Munmu 1. kuburjo čunbi sogi A
Munmu 2. nopchunde jop čcha čirugi
Munmu 5. nopchunde pande tolljo koro čchagi
Munmu 9. vebal so sonkchal nadžunde jop makki sonkchal nopchunde pande jop makki
Munmu 10. kuburjo čunbi sogi A
Munmu 11. nopchunde jop čcha čirugi
Munmu 14. nopchunde pande tolljo koro čchagi
Munmu 18. vebal so sonkchal nadžunde jop makki sonkchal nopchunde pande jop makki
Munmu 20. nopchunde tvi čcha čirugi
Munmu 23. nopchunde tvi čcha čirugi
Sedžong 15. annun sogi
Sedžong 20. konnun so sonbadak pande nullo makki
Tchong'il 1. konnun so sang čumok čirugi
Tchong'il 2. konnun so sang sonkchal supchjong čirugi
Tchong'il 11. niundža so sang sonbadak supchjong makki
Tchong'il 12. konnun so sonkchal tung nopchunde jop makki
Tchong'il 13. konnun so sonkchal tung pande jop makki

Řazení podle vzorů

Tangun
kesok tongdžak 13. konnun so pakat pchalmok nadžunde makki
14. konnun so čchukchjo makki
Tosan
parun tongdžak 15. konnun so ap čirugi
16. konnun so pande ap čirugi
parun tongdžak 19. konnun so ap čirugi
20. konnun so pande ap čirugi
Julgok
parun tongdžak 2. annun so ap čirugi
3. annun so ap čirugi
parun tongdžak 5. annun so ap čirugi
6. annun so ap čirugi
parun tongdžak 9. konnun so ap čirugi
10. konnun so pande ap čirugi
parun tongdžak 13. konnun so ap čirugi
14. konnun so pande ap čirugi
iodžin tongdžak 16. konnun so sonbadak kaunde pande kolčchjo makki
17. konnun so ap čirugi
v SE neuváděno
iodžin tongdžak 19. konnun so sonbadak kaunde pande kolčchjo makki
20. konnun so ap čirugi
V SE uváděno jako kesok tongdžak
Čunggun
parun tongdžak 15. hošinsul
16. konnun so nopchunde pande ap čirugi
parun tongdžak 18. hošinsul
19. konnun so nopchunde pande ap čirugi
nurin tongdžak 27. natčchuo so sonbadak nullo makki V žádné verzi encyklopedie není uvedeno.
nurin tongdžak 29. natčchuo so sonbadak nullo makki V žádné verzi encyklopedie není uvedeno.
nurin tongdžak 30. moa so ap čumok kjočcha čirugi V žádné verzi encyklopedie není uvedeno.
Tchoege
nurin tongdžak 3. moa so tung čumok joptvi terigi
nurin tongdžak 6. moa so tung čumok joptvi terigi
kesok tongdžak 7. konnun so kjočcha čumok nullo makki
8. konnun so sang čumok sevo čirugi
V žádné verzi encyklopedie není uvedeno.
nurin tongdžak 12. moa so sang jop pchalgup tulkchi
Hvarang
parun tongdžak 18. nopchunde tolljo čchagi
19. nopchunde tolljo čchagi, niundža so sonkchal tebi makki
blok již v normální rychlosti, ale bez sinewave (jen s pohybem dolů)
Čchungmu
parun tongdžak 14. nopchunde tolljo čchagi
15. kaunde tvičcha čirugi
Kvangge
nurin tongdžak 2. konnun so tvidžibo čirugi
nurin tongdžak 3. konnun so tvidžibo čirugi
nurin tongdžak 10. ibo omgjo tidimjo tolgi, konnun so sonbadak olljo makki
(pomalu pouze druhá část - v žádné verzi encyklopedie není uvedeno.)
nurin tongdžak 11.  konnun so sonbadak olljo makki
čchare čchare tongdžak 14. pakuro čchagi
15. kaunde jop čcha čirugi
čchare čchare tongdžak 17. pakuro čchagi
18. kaunde jop čcha čirugi
nurin tongdžak 21. natčchuo so sonbadak nullo makki
nurin tongdžak 22. natčchuo so sonbadak nullo makki
nurin tongdžak 26. natčchuo so opchun sonkut nopchunde tulkchi
nurin tongdžak 30. natčchuo so opchun sonkut nopchunde tulkchi
Pchoun
kesok tongdžak 6. annun so ap čumok nullo makki
7. annun so ap čumok nullo makki
8. annun so an pchalmok kaunde hečchjo makki
9. annun so tvi pchalgup tulkchi
10. annun so ap čirugi
11. annun so tvi pchalgup tulkchi
12. annun so supchjong čirugi
nurin tongdžak 15. moa so sang pchalgup supchjong tulkchi
kesok tongdžak 24. annun so ap čumok nullo makki
25. annun so ap čumok nullo makki
26. annun so an pchalmok kaunde hečchjo makki
27. annun so tvi pchalgup tulkchi
28. annun so ap čirugi
29. annun so tvi pchalgup tulkchi
30. annun so supchjong čirugi
nurin tongdžak 33. moa so sang pchalgup supchjong tulkchi
Kebek
parun tongdžak 3. konnun so ap čirugi
4. konnun so pande ap čirugi
kesok tongdžak 5. konnun so čchukchjo makki
6. konnun so pakat pchalmok nadžunde makki
iodžin tongdžak 9. annun so sonbadak turo makki
10. annun so ap čirugi
V SE uváděno jako kesok tongdžak
parun tongdžak 22. kaunde tolljo čchagi
23. tvimjo jop čcha čirugi
iodžin tongdžak 29. annun so sonbadak turo makki
30. annun so ap čirugi
v NE uváděno jako kesok tongdžak
kesok tongdžak 37. annun so sonkchal tung nadžunde tebi makki
38. annun so sonkchal nadžunde tebi makki
Ujam
kesok tongdžak 5. konnun so kjočcha čumok nerjo makki
6. konnun so sonkchal pande čchukchjo makki
nurin tongdžak 13. narani so kaunde tolljo čirugi
kesok tongdžak 18. konnun so kjočcha čumok nerjo makki
19. konnun so sonkchal pande čchukchjo makki
nurin tongdžak 26. narani so kaunde tolljo čirugi
Čchungdžang
nurin tongdžak 3. moa so ap čumok kjočcha čirugi
nurin tongdžak 28. konnun so tvi pchalgup pande tulkchi
parun tongdžak 46. konnun so pande ap čirugi
47. konnun so ap čirugi
Čučche
čchare čchare tongdžak a zároveň nurin tongdžak 5. kaunde jop čcha čirugi
5. nopchunde pande koro čchagi
čchare čchare tongdžak 7. kaunde kolčchjo čchagi
7. nopchunde jop čcha čirugi
čchare čchare tongdžak a zároveň nurin tongdžak 17. kaunde jop čcha čirugi
17. nopchunde pande koro čchagi
čchare čchare tongdžak 19. kaunde kolčchjo čchagi
19. nopchunde jop čcha čirugi
nurin tongdžak 26. moa so hanulson
nurin tongdžak 40. kuburjo čunbi sogi B, kaunde tvi čcha čirugi
(pomalu pouze kop - v žádné verzi encyklopedie není uvedeno.)
čchare čchare tongdžak 43. tvimjo jonsok čirugi
Samil
kesok tongdžak 30. konnun so pakat pchalmok pande ap makki
31. konnun so nopchunde ap čirugi
Jušin
parun tongdžak 2. annun so kjočcha čirugi
3. annun so kjočcha čirugi
iodžin tongdžak 10. annun so sonbadak turo makki
11. annun so ap čirugi
iodžin tongdžak 14. annun so sonbadak turo makki
15. annun so ap čirugi
kesok tongdžak 16. konnun so sonbadak nopchunde pande kolčchjo makki
17. annun so ap čirugi
18. konnun so sonbadak nopchunde pande kolčchjo makki
19. annun so ap čirugi
kesok tongdžak 20. konnun so kjočcha čumok nullo makki
21. konnun so kjočcha sonkchal čchukchjo makki
kesok tongdžak 25. konnun so kjočcha čumok nullo makki
26. konnun so kjočcha sonkchal čchukchjo makki
parun tongdžak 34. konnun so tu pchalmok nopchunde makki
35. konnun so pakat pchalmok nadžunde makki
parun tongdžak 36. konnun so tu pchalmok nopchunde makki
37. konnun so pakat pchalmok nadžunde makki
nurin tongdžak 45. moa so ap čumok kjočcha čirugi
nurin tongdžak 48. moa so ap čumok kjočcha čirugi
čchare čchare tongdžak 55. kaunde pandal čchagi
56. kaunde jop čcha čirugi
čchare čchare tongdžak 58. kaunde pandal čchagi
59. kaunde jop čcha čirugi
Čchoejong
čchare čchare tongdžak 13. nopchunde pande tolljo koro čchagi
14. kaunde jop čcha čirugi
čchare čchare tongdžak 18. nopchunde pande tolljo koro čchagi
19. kaunde jop čcha čirugi
parun tongdžak 21. konnun so sonbadak nullo makki
22. konnun so sonbadak nullo makki
Jonge
nurin tongdžak 2. konnun so kin čumok nopchunde pande čirugi
nurin tongdžak 13. konnun so kin čumok nopchunde pande čirugi
Uldži
kesok tongdžak 2. konnun so kjočcha čumok nullo makki
3. konnun so kjočcha sonkchal čchukchjo makki
parun tongdžak 11. kjočcha sogi
Munmu
nurin tongdžak 1. kuburjo čunbi sogi A
nurin tongdžak 2. nopchunde jop čcha čirugi
čchare čchare tongdžak 2. nopchunde jop čcha čirugi
3. nopchunde jop čcha čirugi
nurin tongdžak 5. nopchunde pande tolljo koro čchagi
nurin tongdžak 9. vebal so sonkchal nadžunde jop makki sonkchal nopchunde pande jop makki
nurin tongdžak 10. kuburjo čunbi sogi A
nurin tongdžak 11. nopchunde jop čcha čirugi
čchare čchare tongdžak 11. nopchunde jop čcha čirugi
12. nopchunde jop čcha čirugi
nurin tongdžak 14. nopchunde pande tolljo koro čchagi
nurin tongdžak 18. vebal so sonkchal nadžunde jop makki sonkchal nopchunde pande jop makki
nurin tongdžak 20. nopchunde tvi čcha čirugi
nurin tongdžak 23. nopchunde tvi čcha čirugi
iodžin tongdžak 28. annun so sonbadak turo makki
29. annun so ap čirugi
V SE uváděno jako kesok tongdžak
iodžin tongdžak 37. annun so sonbadak turo makki
38. annun so ap čirugi
V SE uváděno jako kesok tongdžak
čchare čchare tongdžak 50. jop čcha momčchugi
50. kaunde jop čcha tulkchi
čchare čchare tongdžak 53. jop čcha momčchugi
53. kaunde jop čcha tulkchi
Sosan
parun tongdžak 5. konnun so sonkchal nopchunde pande jop makki
6. annun so ap čirugi
parun tongdžak 7. konnun so sonkchal nopchunde pande jop makki
8. annun so ap čirugi
čchare čchare tongdžak 10. nopchunde jop čcha čirugi
11. nopchunde tolljo čchagi
čchare čchare tongdžak 14. nopchunde jop čcha čirugi
15. nopchunde tolljo čchagi
parun tongdžak 39. konnun so ap čirugi
40. konnun so pande ap čirugi
parun tongdžak 47. konnun so ap čirugi
48. konnun so pande ap čirugi
kesok tongdžak 52. konnun so an pchalmok pakuro makki sonkchal nadžunde pande makki
53. konnun so nopchunde pande čirugi
kesok tongdžak 57. konnun so an pchalmok pakuro makki sonkchal nadžunde pande makki
58. konnun so nopchunde pande čirugi
kesok tongdžak 71. niundža so sonkchal tebi makki
72. konnun so nopchunde ap čirugi
Sedžong
nurin tongdžak 15. annun sogi
nurin tongdžak 20. konnun so sonbadak pande nullo makki
Tchong'il
nurin tongdžak 1. konnun so sang čumok čirugi
nurin tongdžak 2. konnun so sang sonkchal supchjong čirugi
parun tongdžak 5. niundža so pande ap čirugi
6. niundža so paro ap čirugi
nurin tongdžak 11. niundža so sang sonbadak supchjong makki
nurin tongdžak 12. konnun so sonkchal tung nopchunde jop makki
nurin tongdžak 13. konnun so sonkchal tung pande jop makki
parun tongdžak 14. konnun so ap čirugi
15. konnun so pande ap čirugi
parun tongdžak 20. konnun so nopchunde pande ap čirugi
21. konnun so nopchunde ap čirugi

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory