Vladimír LašZásady taekwonda ITF (Taekwondo jungshin)

 1. Zdvořilost (예의 - jei)
 2. Čestnost (정직 - jomčchi)
 3. Vytrvalost (인내 - inne)
 4. Sebeovládání (극기 - kukki)
 5. Nezkrotný duch (백절불굴 - pekčol pulgul)

Vysvětlení zásad taekwonda

Není třeba zdůrazňovat, že úspěch nebo selhání adepta taekwonda široce závisí na tom, jak jsou zachovány a praktikovány zásady Taekwon-do, jež by měly sloužit jako vodítko pro všechny opravdové adepty tohoto umění.

Zdvořilost (courtesy - 예의 - jei)

Studenti taekwonda by měli praktikovat následující zásady zdvořilosti, aby si vybudovali ušlechtilý charakter:

 1. Podporovat ducha vzájemných ústupků.
 2. Stydět se za své nectnosti, pohrdat nectnostmi druhých.
 3. Podporovat smysl pro spravedlnost a lidskost.
 4. Být zdvořilý ke všem lidem.
 5. Rozlišovat instruktora od žáka, staršího od mladšího a starého od mladého.
 6. Chovat se dle etiky.
 7. Respektovat postavení ostatních.
 8. Zacházet se všemi věcmi a lidmi slušně a upřímně.
 9. Zdržovat se dávání nebo přijímání darů, jsou-li na pochybách.

Čestnost (integrity - 정직 - jomčchi)

Člověk musí být schopen správně rozlišit dobré a špatné, a má-li špatné svědomí, měl by se cítit vinen. Zde jsou uvedeny některé příklady, kde je nedostatek čestnosti:

 1. Instruktor, který nesprávně představuje sebe a své umění předváděním nesprávných technik svým studentům pro nedostatek znalostí či pro netečnost.
 2. Student, který „fixovat“ před ukázkou či před zkouškou materiál pro přerážení.
 3. Instruktor, který maskuje špatnou techniku přepychovou tréninkovou halou a klamným lichocením svým studentům.
 4. Student, jež vyžaduje od instruktora vyšší technický stupeň nebo se jej snaží koupit.
 5. Student, který získává technický stupeň z egoistických důvodů nebo pro pocit moci.
 6. Učitel, jež učí a podporuje své umění výhradně pro materiální zisky.
 7. Student, jehož slova a činy se neshodují.
 8. Student, který se stydí hledat radu u starších.

Vytrvalost (perseverance - 인내 - inne)

O vytrvalosti a trpělivosti stará orientální přísloví praví: „Trpělivost vede ke ctnostem a vynikajícím vlastnostem“, „Člověk může vytvořit mírumilovný domov tím, že bude stokrát trpělivý.“

Je zřejmé, že štěstí a prosperity dosáhne nejpravděpodobněji trpělivý člověk. Také v taekwondu, chce-li člověk něčeho dosáhnout, ať už je to dokonalost techniky nebo mistrovský stupeň, musí si stanovit svůj cíl a potom v cestě za jeho dosažením vytrvat. Jedno z nejdůležitějších tajemství na cestě za vynikajícími výsledky v taekwondu je překonat každou potíž a nesnáz vytrvalostí. Konfucius říká: „Ten kdo je netrpělivý ve všedních věcech, může zřídka dosáhnout úspěchu ve věcech velké důležitosti.“

Sebeovládání (self-control - 극기 - kukki)

Dodržování této zásady je nezbytné uvnitř, ale i mimo tělocvičnu, ať už se jedná např. o sportovní boj nebo o osobní záležitosti. Ztráta sebekontroly při sportovním boji se může stát nebezpečnou jak pro studenta taekwonda, tak pro jeho soupeře. Také neschopnost žít či pracovat podle svých schopností nebo zájmů může souviset s nedostatkem sebeovládání. Lao-c´ praví: „Silnější je ten, kdo zvítězí sám nad sebou, než ten kdo zvítězí nad druhým.“

Nezkrotný duch (indomitable spirit - 백절불굴 - pekčol pulgul)

Tento citát sám o sobě symbolizuje odvahu. „Zde leží tři sta těch, kteří splnili svou povinnost.“ Je prostý nápis pro jeden z největších projevů odvahy, jež lidstvo zná. Tváří v tvář převaze Xerxese ukázali Leonidas a jeho tři sta Sparťanů světu význam nezkrotného ducha - odvahy. Projeví se, je-li odvážná osoba a její názory postavena proti drtivé převaze.

Správný student taekwonda je vždy skromný a čestný. Setká-li se s nespravedlností, měl by jednat se snahou o nápravu, a to beze strachu a váhání, s nezkrotným duchem, bez ohledu na to, kde je jeho protivník a v jakém počtu. Řečeno slovy Konfucia „Je skutkem zbabělosti nepromluvit proti nespravedlnosti.“

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory