Vladimír LašCharta taekwondo (Taekwondo Hung Jang)

Úvodní formule

Protože taekwondo je umění sebeobrany, jež vede k dosažení vznešené mravnosti, vysokého stupně intelektu, dokonalých technik, ohromující síle a kráse tělesných tvarů, může být považováno za součást denního života právě tak, jako dýchání a myšlení.

Jako zakladatel taekwondo bych rád definoval jeho filozofii, principy a cíle, aby tyto mohly být použity pro rozkvět mravních zásad, krásy a síly v harmonii s nesmrtelným duchem.

Část 1:

Vědeckým cvičením taekwonda si člověk může významně zlepšit své zdraví a povzbudit svůj intelekt. Člověk se může dostat do situace, kdy je třeba pomoci ostatním na straně práva, podporovat společenskou etiku a mravnost, a snažit se tak nastolit šťasnější a mírumilovnější společnost.

Část 2:

Aby člověk dospěl k harmonickému životu navzdory jeho špatným aspektům a vyhlídkou smrti, měl by pokračovat se studiem umění taekwondo, aby se naučil technice síly a odpouštění, aby rozšířil svůj duševní obzor. Motivací pro učení může být dědictvi neomezených hodnot pro další generace.

Část 3:

Lidé přichází na svět s jednoduchými potřebami a touhami. Nemusí se státi lakomými, ale musí vždy zůstat skromní a milosrdní, nikdy nepřivádět ke kompromisu své zásady, nikdy se nenechat ovládnout sobeckými pohnutkami, aby zajistilo svobodu a nezávislost taekwonda tak, aby toto bylo předáváno ve své ryzí podobě.

Část 4:

Protože všichni žáci umění mají stejná pravidla vedení a jsou posuzování podle stejných kritérií bez ohledu na své postavení v životě, svůj původ a náboženství, ukazují světu základní rovnost a bratrství člověka.

Část 5:

Moderní společnost je charakterizována sobeckými předsudky s materiálním nadbytkem a nepotřebnou závislostí na strojích. Morální společnost je charakterizována sebedisciplínou, obětováním a náboženstvím. Studio umění může podpořit změny směrem k morální společnosti.

Část 6:

Ti, kdo se obětují pro své bližní a žijí podle svého svědomí, jsou vždy užiteční mladším a projevují úctu instruktorům a starším.

Závěr:

Začátek představuje významnou část celého úsilí. Proto by žáci taekwonda neměli ochabovat v konání, kdekoli to může přinést prospěch společnosti. Jestliže se tak budou chovat, přinese to největší užitek jim samým.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory