Vladimír LašZásady taekwondo (Taekwondo čongšin)

none

Cíle, jichž chce taekwondo dosáhnout:

 • Zdvořilost (예의 - jei)
 • Čestnost (정직 - jomčchi)
 • Vytrvalost (인내 - inne)
 • Sebeovládání (극기 - kukki)
 • Nezkrotný duch (백절불굴 - pekčol pulgul)

Vysvětlení zásad:

Není třeba říkat, že úspěch nebo selhání cvičení taekwonda velmi závísí na tom, jak člověk dodržuje a provádí zásady taekwondo, které by měly sloužit jako vodítko pro všechny vážné žáky taekwonda.

Zdvořilost (예의 - jei)

Žáci taekwonda by se měli pokusit praktikovat následující zásady zdvořilosti, aby si vytvořili ušlechtilý charakter, a provádět výcvik pravidelně:

 1. Podporovat ducha vzájemných ústupků.
 2. .Stydět se za své nectnosti, pohrdat nectnostmi druhých.
 3. Být zdvořilý jeden k druhému.
 4. Podporovat smysl pro spravedlnost a lidskost.
 5. Rozlišovat instruktora od žáka, staršího od mladšího a starého od mladého.
 6. Chovat se podle etiky.
 7. Respektovat postavení jiných.
 8. Zacházet s věcmi slušně a upřímně.
 9. Zdržovat se dávání nebo přijímání darů, jsi-li na pochybách.

Čestnost (정직 - jomčchi)

U taekwonda má slovo čestnost užší význam než je obvykle prezentováno ve Websterově slovníku. Člověk musí být schopen správně určit dobré a špatné a má-li špatné svědomí, musí se cítit vinen. Zde jsou uvedeny některé příklady, kde je nedostatek čestnosti:

 • Instruktor, který nesprávně reprezentuje sebe a své umění předváděním špatných technik svým žákům kvůli nedostatku znalostí nebo netečnosti.
 • Žák, který se představil ve špatném světle tím, že “fixloval” materiál na přerážení před demonstrací.
 • Instruktor, který maskuje špatnou techniku přepychovou tréninkovou halou a klamným lichocením svým žákum.
 • Žák, který vyžaduje od instruktora stupeň nebo se jej pokouší koupit.
 • Žák, který získá stupeň z egoistického důvodu nebo pocitu moci.
 • Učitel, který učí a podporuje umění z materialistických důvodů.
 • Žák, jehož slova a činy se neshodují.
 • Žák, který se stydí hledat radu u mladších.

none
Sleduj svůj cíl.

Vytrvalost (인내 - inne)

Zde jsou stará orientální přísloví: „Trpělivost vede ke ctnosti nebo vynikající vlastnosti“, „Člověk může vytvořit mírumilovný domov tím, že bude stokrát trpělivý“. Zajisté, štěstí a prosperitu získá pravděpodobněji trpělivý človek. Aby něčeho dosáhl, ať už je to mistrovský stupeň nebo dokonalost techniky, musí si člověk stanovit cíl a potom vytrvat. Robert Bruce se naučil své lekci vytrvalosti od úsilí skromného pavouka. Byla to vytrvalost a houževnatost , která mu nakonec umožnila osvobodit ve 14. století Skotsko. Jedno z nejdůležitějších tajemství, když se chcete stát vedoucím taekwonda, je překonat každou potíž vytrvalostí.

Confucius řekl: „Ten, kdo je netrpělivý ve všedních věcech, může zřídka dosáhnout úspěchu ve věcech velké důležitosti.“

Sebeovládání (극기 - kukki)

Tato zásada je zvláště důležitá uvnitř i mimo tělocvičnu, ať človek trénuje volný sparring nebo řeší osobní záležitosti. Ztráta sebekontroly při volném sparringu může vést k neštěstí jak u žáka, tak i u protivníka. Neschopnost žít nebo pracovat podle svých schopností a zájmů je také nedostatek sebeovládání.

Podle Lao’C: „Silnější je osoba, která zvítězi sama nad sebou, spíše než nad jiným.“

Nezkrotný duch (백절불굴 - pekčol pulgul)

„Zde leží 300 válečníků, kteří splnili svoji povinost“, to je prostý epitaf pro jeden z největších činů odvahy známých lidstvu.

Tváří v tvář převaze Xerxese ukázali Leonides a jeho tři sta Sparťanů světu smysl nezkrotného ducha. Ten se projeví, je-li odvážná osoba a její názory postavena proti drtivé převaze.

Seriózní žák taekwonda bude vždy skromný a čestný. Je-li postaven tváří v tvář nespravedlnosti, bude jednat s agresory zcela beze strachu a zaváhání, s nezkrotným duchem bez ohledu na to, s kým a s jakým počtem.

Confucius řekl: „Je zbabělé nepromluvit proti násilí a nespravedlnosti“. Jak historie dokázala, ti, kdo sledovali své sny vytrvale s nezkrotným duchem, nikdy neselhali při dosažení svých cílů.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory