Vladimír LašPředmluva

none

Gen. Choi Hong-Hi, prezident

Slova nejsou přiměřená aby popsala mé pohnutí v den, kdy se zrodilo taekwondo, ale současně mne přepadly pochybnosti a obavy. Kolik lidí skutečně pozná taekwondo a porozumí mu během mého života? Zdá se, jako by se to stalo teprve včera, a přeci již uplynulo mnoho let o založení taekwonda a dnes to není pouze oficiální činností CISM (Council of International Sport Military), ale uvažuje se i o jeho zahrnutí do olympijských her. Všechno toto mne přinutilo znovu si uvědomit, že dny plynou rychlostí letícího šípu a roky tečou jako řeka. Co je ale nejdůležitější, také to dokazuje, že odhodlanost a víra mohou překonat jakoukoli překážku.

Všechny věci podléhají zákonu Yin a Yang (tmy a světla)..... štěstí může často plynout z katastrofických okamžiků. Mé bolestivé zkušenosti degradace a ponížení z doby, kdy ze mne japonská kolonizace Koreje udělala osobu bez vlasti, mne inspirovaly naučit se taekwondo. Byl jsem dále motivován touhou uchovat a rozšířit ducha a moudrost lidu Koreje do světa.

Není třeba říkat, že taekwondo by nedosáhlo svého současného stavu bez slz a tichého utrpení, které podstupovali pionýři taekwondo při jeho šíření přes všechny překážky do celého světa.

Když se dívám zpět, začaly mé potíže brzy po utvoření ozbrojených sil Korejské republiky. Navzdory prudké opozici mých kolegů jsem byl úspěšný při zavedení taekwonda jako povinného kursu v armádních osnovách.

Byl jsem odměněn žárlivostí, pomluvami a nakonec útiskem. Ve výsledku vzala má kariéra náhlý konec. A to byla pouze předehra k tomu, co následovalo. Civilní cvičenci praktikujíci Dang Soo-Do (karate) a Kont Soo-Do (karate) viděli v taekwondu možnou hrozbu.

none

Taekwondo korejským
písmem

Reagovali ostrou kritikou. Není divu že tito lidé, kteří postrádají smysl pro vlastenectví, mají vůči mne stále zášť. Neuvěřitelná popularita taekwondo v Koreji stejně jako za hranicemi rychle zatlačovala zástupce druhořadých bojových umění do pozadí.

Má posedlost taekwondem mne vedla k tomu stát pevně proti zkorumpovaným úředníkům, kteří chtěli taekwondo využít jako politický nástroj pro posíleni své diktatury. Moje otevřená kritika jihokorejské vlády, jak tenkrát, tak i nyní, je často mylně vykládána ve snaze ukázat mne jako nepřítele mého vlastního lidu.

Taekwondo si brzy upevnilo mezinárodní postavení díky své nadřazenosti a odlišnostiod karate, které bylo dříve dominantním bojové uměním. Tato rivalita přirozeně přidala další jména na seznam mých nepřátel.

V souhrnu byl můj život bouřlivý, plný osamocených bojů a nešťastných dobrodružství, jež by mi málo lidí závidělo. Život v samoexilu, vzdálený tisíce mil od vlasti. Přes to všechno stál za to úsilí.

Můj sen byl nakonec uskutečněn ... nejvzdálenější fantazie - rozšíření a výuka taekwonda bez ohledu na náboženství, ideologii, národnost či rasu. Mohu bez váhání říci, že jsem nejšťastnější člověk na světě.

Mou vroucí touhou je, aby si taekwondo udrželo svůj původní kocept a techniky. Upřímně doufám, že důraz, který taekwondo klade na zdraví těla a mysli, výrazně přispěje k lidskému pokroku dalších generací.

Je jednou z ironií přírody, že křehké rostliny vyžadují extrémní péči, zatímco plevelu se daří bez jakékoli péče. Divoká tráva, snadno zaměnitelná za přenici nebo rýži, může zabránit růstu těm správným rostlinám. Zoufám si nad představou pošpiněného obrazu taekwonda, kterou nedávno vytvořili falešní cvičitelé, kteří nemají nic společného s originálním uměním kromě vypůjčeného jména.

Utěšuji se myšlenkou: "Tak jako falešný diamant nemůže řezat sklo, je falešné taekwondo ukazováno bez solidního základu, a jako letní přeháňka rychle vyschne, nebo hurikán rychle zmizí z oblohy, cvičenci nepravého taekwonda nemohou vytrvat". Existují pouze díky silnému politickém vlivu a jejich cvičení je zcela zbavené základního filozofie a logických techniky. Proto jsou odsouzeni ke krátké existenci. Je v našich silách umět rozlišit pravé od falešného.

Přeji si věnovat tuto encyklopedii ... poslední produkt mého celoživotní práce .... mým žákům v naději, že jim bude pomáhat v jejich studii pravého taekwonda.

Chtěl bych poděkovat všem instruktorům a držitelům černého pásku z mnoha zemí, kteří připravovali fotky pro toto vydání.

Upřímně chci poděkovat také p. Hanovi Chang-samovi a mému drahému studentovi Sabreovi Sallehovi, kteří věnovali spoustu svého drahoceného času fotografováním pro toto vydání.

none

Autor a autorův syn Choi Joong-hwa and mistr Park Jung-taek se svou ženou Glendou. Park řídí poslední úpravy při přípravě této encyklopedie.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory