Vladimír LašZkouška (Simsa)

Jsou 2 kategorie: Žákovské a mistrovské stupně. Zkoušení žákovského stupně se provádí v přiměřené tělocvičně, do níž žák náleží.

Zkoušení z mistrovského stupně až do 3. danu provádí povyšovací výbor, který je složen nejméně ze 3 a méně než 7 členů asociace nebo federace země, z níž žák pochází. Vyšší stupně, 4. až 8. dan jsou přeskušovány povyšovacím výborem ITF. Pokud se týče 9. mistrovského stupně, musí být jednomyslný souhlas udělen zvláštním výborem, který bude složen z 9. členů, jež jsou držiteli 7. nebo 8. danu a jsou uznáni ITF.

Zkoušení síly je přísně zakázáno u dětí, protože by mohlo dojít k poškození kosti nebo svalu.

Poznámka: Je zvykem, že kvalifikovaný instruktor může zkoušet až do poloviny stupně, jehož je držitelem. Například držitel 4. danu může zkoušet až do 2. stupně, a držitel 6. danu až na 3. stupeň.

1. Známka projití je 60 bodů.

2. Každých 10 bodů nad nebo pod tuto známku znamená automatické zvýšení nebo snížení stupně.

Obsah zkoušky pro žákovské stupně

Stupeň Vzor Sparring Síla
10. Úder a blok čtyřmi směry    
9. Blok čtyřmi směry, Chon-Ji 3 kroky sám  
8. Chon-Ji, Dan-Gun 3 kroky  
7. Dan-Gun, Do-San 3 kroky, 2 kroky  
6. Do-San, Won-Hyo 3 kroky, 2 kroky  
5. Won-Hyo, Yul-Gok 2 kroky, 1 krok čelní kop
4. Yul-Gok, Joong-Gun 1 krok, polovolný boční kop, hrana ruky
3. Joong-Gun, Toi-Gye polovolný, volný boční kop, přední strana pěsti
2. Toi-Gye, Hwa-Rang 1 krok, volný boční kop ve výskoku, zadní strana pěsti
1. Hwa-Rang, Choong-Moo volný, technika sebeobrany obloukový kop, obrácený obloukový kop

Obsah zkoušky pro mistrovské stupně

Stupeň Vzor Sparing Síla
1. Kwang-Gae, Po-Eun, Ge-Baek volný, technika nohou obrácený obloukový kop, obloukový kop ve výskoku , přední strana pěsti
2. Eui-Am, Choong-Jang, Juche volný, technika nohou kop přes hlavu, vysoký kop ve výskou, hrana ruky
3. Sam-Il, Yoo-Sin, Choi-Yong volný, technika sebeobrany opačný obloukový kop ve výskoku, kop s nízkým výskokem, zadní strana pěsti
4. Yon-Gae, Ul-Ji, Moon-Moo volný , technika sebeobrany kop přes hlavu, výkrutný kop s výskokem
5. So-San, Se-Jong    
6. Tong-Il    

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory