Vladimír LašPravidla pro soutěž (Kyong-Gi Kyu Jong)

Oddíl I. - Obecná pravidla

Článek 1.: Tato pravidla mají být používána každou individuální nebo národní skupinou, účastňující se na jakékoli soutěži Taekwon-Do, za níž ručí ITF.

Článek 2.: Účelem těchto pravidel je pozvednout kvalitu Taekwon-Do bodováním a vytvořit stejnou šanci pro všechny účastníky, aby ukázali všechno ze svých schopností.

Oddíl II.- Výkonná komise

Článek 3.: Porotci, soudci a rozhodčí budou vybírání ze seznamu rozhodčích potvrzených u ITF. Výkonná komise se bude skládat z následujících členů:

 1. 3 porotci
 2. 1 rozhodčí
 3. 4 soudci
 4. 2 časoměřiči
 5. 2 zapisovatelé
 6. 3 fotografové + videozáznam
 7. 1 vedoucí závodu
 8. 2 lékaři
 9. 1 vedoucí propagace
 10. reportéři (neomezeno)

Článek 4.: Povinosti

 1. Porotci budou sedět na čestném místě v čele a učiní konečné rozhodnutí v případě nerozhodného výsledku a sporu většinou hlasů.
 2. Rozhodčí bude v ringu řídit soutěž.
 3. Soudci budou sedět v každém ze 4 rohů ringu.
 4. Časoměřiči budou sedět po straně ringu a budou udávat začátek, pokračování a konec každé soutěže.
 5. Zapisovatelé budou sedět také po stranách a budou provádět zápis ze soutěže.
 6. Fotografové, zajištění organizačním výborem pro fotografování aktuálních scén, zvláště vzorů a sparringů, poskytnou videozáznam v každém sporném případě.
 7. Výkonný vedoucí závodu bude zodpovědný za provedení disciplín soutěže.
 8. Lékař je zodpovědný za lékařské prohlídky a ošetření všech soutěžících zraněných během soutěže.
 9. Reklamní pracovník provede reklamu soutěže.

Oddíl III.- Soutěž

Článek 5.: Rozdělení soutěže

Soutěž je rozdělena na zápasy družstev a zápasy jednotlivců.

Článek 6.: Soutěž družstev

Družstvo se skládá z 5 regulérních soutěžících a 1 náhradníka. Soutěžící mají přidělená čísla a soutěž postupuje v číselném pořadí.

Článek 7.: Pořadí disciplín

Vzor, sparring, zkouška síly, speciální techniky.

 1. Zápas družstev

  1. Vzor: 1 volitelný a 2 povinné

  2. Sparring: Volný sparring

  3. Zkouška síly: Přední strana pěsti, hrana ruky, hrana nohy, bříško chodidla a zadní strana paty.

  4. Speciální techniky: Vysoký kop ve výskoku, kop přes hlavu, kop obloukem ve výskoku, kop s mírným výskokem (360 stupňů), obrácený obloukový kop ve výskoku.

 2. ++++

Článek 8.

 1. Soutěž se provádí systémem pyramidy.
 2. Disciplíny zápasu jednotlivců ve sparringu jsou rozděleny do skupiny A (1.-2. Dan) a skupiny B (3.-4. Dan). Skupiny se dále rozdělují na:
  1. lehká váha - do 63 kg
  2. střední váha - do 73 kg
  3. těžká váha - nad 73 kg
 3. Každý tým musí provést všechny soutěže.
 4. Jednotlivý soutěžící se může přihlásit do jakékoli nebo všech karegoriií. Nerozhodný zápas bude rozhodnut losem.

Článek 9.: Požadavky na oblečení a ring

 1. Třebaže soutěžící musí mít během cvičení oblečen cvičební úbor (Do Bok), je jim povoleno během přestávek nosit župan, aby neprochladli.
 2. Rozměry ringu jsou 9 x 9 metrů, dřevěná podlaha zdvižená 10 cm nad úrověň země.

Článek 10.: Udělování cen

 1. cena za 1., 2. a 3. místo v zápasu družstev
 2. cena za 1., 2. a 3. místo v zápase jednotlivců
 3. cena za 1., 2. a 3. místo pro vzory
 4. cena za 1., 2. a 3. místo při sparringu
 5. cena za 1., 2. a 3. místo při zkoušce síly
 6. cena za 1., 2. a 3. místo při speciálních technikách
 7. zvláštní cena: pouze za 1. místo při zkoušce síly, tzn. hrana ruky, nohy atd.
 8. zvláštní cena: pouze za 1. místo u speciální techniky, tzn. kop ve výskoku, kop s mírným výskokem atd.
 9. speciální cena: tato bude udělena jednomu ze soutěžících v soutěži jednotlivců za předvedení nově vyvinuté nebo vylepšené techniky.
none

Článek 11.: Kritéria bodování

 1. Vzor

  10 bodů se uděluje jako základní body za volitelný tul a 20 bodů za povinný vzor. Dalších 5 bodů se uděluje za následůjící položky:

  1. Přesnost schématu
  2. Vyváženost
  3. Kontrola dechu
  4. Ladnost pohybu
  5. Načasování pohybu
  6. Síla
  7. Rytmus pohybu
  8. Krása postavy
 2. Sparring

  1. Povolený čas

   Pro sparring jsou 2 minuty. Jestliže se během 2 minut nedosáhne žádného bodu, přidají se další 2 minuty v 1minutových intervalech. Jestliže není ani během této doby dosažen bod, určí vítěze porota.

  2. Zranění

   Jestliže soutěžící nemůže pokračovat v zápasu kvůli zranění, bude strana odpovědná za zranění diskvalifikována. Jesliže se nedosáhne rozhodnutí o zodpovědnosti, určí vítěze porota.

  3. Diskvalifikace

   1. Nesprávné chování vůči rozhodčímu.
   2. Záměrné napadení životně důležitého místa, zneschopnění soupeře.
   3. Udělení více než 3 chyb.
   4. Ignorování nařízení rozhodčího více než 2krát.
  4. Chyby

   1. ztráta trpělivosti
   2. inzultace soupeře jakýmkoli způsobem
   3. kousání, štípání, škrábání, vzdání se
  5. Varování

   1. stoupnutí mimo ring oběma chodidly
   2. upadnutí záměrné nebo ne, vyjma pro získání bodu
   3. napadení soupeře, který upadl
   4. záměrné vyhýbání se tělesnému kontaktu
   5. držení nebo škrábání
  6. Provinění

   1. udělení více než 3 varování
   2. každé provinění se počítá za strátu bodu
  7. Skórování (zisk bodů)

   1. útok: rozhodující úder

    1. útočící nástroj musí být zaměřen do 2 cm od životně důležitého místa.
    2. musí být použit přiměřený útočný nástroj
    3. musí být dodržen správný postoj
    4. útočící nástroj musí být použit působivým způsobem
   2. obrana: dokonalý blok

    1. obrana musí zachovat celkovou stabilitu
    2. pro blok musí být použit přiměřený nástroj
    3. blok musí být účinný a přesný
    4. obrana musí být provedena ve správné vzdálenosti
    5. musí být porušena soupeřova stabilita
  8. Životně důležitá místa

   V soutěži jsou uznávána jako životně důležitá místa pouze následovné: philtrum, spánek špička brady, horní část krku, krční tepna, podpaždí, solar plexus, žebra, břicho a klouby nohou.

 3. Zkouška síly

  Každá deska bude mít rozměr 30x30 cm a sílu 1/2”. Cena za skoušku síly bude udělena soutěžícímu, který rozbije nejvíce desek. Každý soutěžící má pouze jeden pokus.

 4. Speciální techniky

  1. Kop ve výskoku ve výšce nejméně 220 cm. Cena bude udělena za nejvyšší kop.
  2. Kop přes hlavu, cena bude udělena soutěžícímu, který dosáhne nejdále přes hlavu, výška překážky je 70 cm.
  3. Kop v mírném výskoku 360°, 130 cm vysoko, cena bude udělena za nejvyšší kop.
  4. Kop obloukem ve výskoku, nejméně 180 cm vysoko, cena bude udělena za nejvyšší kop.
  5. Obrácený kop obloukem ve výskoku, nejméně 150 cm vysoko, cena bude udělena za nejvyšší kop.
 5. Body

  1. 1 bod se udílí za:

   1. útok rukou směřovaný na střední nebo horní pásmo
   2. útok nohou směřovaný na střední část
   3. dokonalý blok
  2. 2 body se udílí za:

   1. útok nohou na horní část
   2. útok rukou ve výskoku na hlavu
   3. kop ve výskoku směřovaný na střední část
  3. body se udílí za:

   1. kop ve výskoku nebo letu na hlavu
nonenonenonenonenonenone

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory