Vladimír LašKopy ve vzorech

Tato příručka má sloužit pro ujasnění, jak se mají chovat ruce při jednotlivých kopech ve vzorech a do jakého pásma má příslušný kop mířit. Vychází z textových popisů vzorů v encyklopedii. Pokud v textovém popisu není pozice rukou uvedena, odkazuje se na fotografii této techniky dle nejnovějšího jednodílného vydání encyklopedii (pokud v tomto vydání příslušná fotografie není, je použita fotografii ze staršího patnáctidílného vydání).

V textu je používáno názvosloví dle příručky „Přehled výslovnosti korejské terminologie taekwonda ITF“ dostupné na www.taekwondo.cz v části Technické odd. U názvů kopů je navíc uváděn anglický název pro lepší orientaci v anglických vydání encyklopedie.

SE - Legacy Edition Taekwon-do Multimedia Encyclopedia (patnáctidílná encyklopedie v multimedální podobě, v ČR asi nejrozšířenější).
NE - nová encyklopedie, jednodílná, 5. vydání z roku 2004.

Je-li v textu uváděna * (na fotografii*), znamená to, že fotografie se nachází pouze v SE.

ap čcha pušigi (front snap kick)

Tosan14.17.kaundeJako v předcházející technice - konnun so pakat pchalmok nopchunde hečchjo makki.
Vonhjo20.23.nadžundeJako v předcházející technice - konnun so anpchalmok tollimjo makki.
Julgok8.12.nadžundeJako v předcházející technice - konnun so anpchalmok kaunde jop makki.
Tchoege9.kaundeJako v předcházející technice - konnun so sang čumok nopchunde sevo čirugi
Kvangge33.37.kaundeJako v předcházející technice - konnun so sang čumok tvidžibo čirugi
Čchungdžang10.nadžundeJako v předcházející technice - niundža so pchalmok tebi makki
Čchungdžang27.nadžundeDlaň pravé ruky položit na levé předloktí.
Čchungdžang43.45.kaundeJako v předcházející technice - konnun so pandalson nopchunde pande terigi.
Samil32.nadžundeJako v předcházející technice - konnun so nopchunde ap čirugi.
Jušin23.28.nadžundeJako v předcházející technice - konnun so pande ap čirugi.
Čchoejong24.27.kaundeJako v předcházející technice - konnun so sonkchal san makki.
Uldži22.kaundeJako v předcházející technice - konnun so pande čchukchjo makki.
Sosan38.46.nadžundeJako v předcházející technice - konnun so nopchunde ap čirugi.
none
Tosan

jopap čcha pušigi (side front snap kick)

Čunggun2.5.nadžundeJako v předcházející technice - niundža so sonkchal tung kaunde makki.
Tchoege23.26.nadžundeJako v předcházející technice - niundža so sonkchal tebi makki.
Kebek13.nadžundeJako v předcházející technice - niundža so sonkchal tebi makki
Uldži30.kaundean pchalmok kaunde hečchjo makki
Munmu26.35.kaundeJako v předcházející technice - tvitbal so sonbadak pande nerjo makki.
none
Čunggun

jop čcha čirugi (side piercing kick)

Vonhjo8.26.kaundeNení napsáno, na fotografii úder na hlavu.
Julgok23.26.kaundeNení napsáno, na fotografii* úder na hlavu.
Čunggun22.25.kaundeNení napsáno, na fotografii* úder na hlavu.
Hvarang12.kaundeObě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop.
Čchungmu7.25.26.kaundeNení napsáno, na fotografii* úder na hlavu.
Kvangge14.kaundeJako v předcházejících dvou technikách - moa so sonkchal nadžunde ap makki
Kvangge18.kaundeJako v předcházejících dvou technikách - moa so jop čumok nerjo terigi
Kebek16.kaundeObě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop.
Ujam11.24.kaundeObě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop.
Čchungdžang23.kaundeObě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop.
Čučche5.17.kaundeJako v předcházející technice - vebal so pakat pchalmok narani makki.
Čučche7.19.nopchundeNE - Obě pěsti přitáhnout před hrudník
SE - ověřit: Není napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Samil18.kaundeNení uvedeno, na fotografii* jako v předcházející technice - niundža so sonkchal tebi makki.
Samil23.kaundesonkchal tebi makki
Jušin56.59.kaunde NE - pchalmok tebi makki
SE - Obě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop.
Čchoejong14.19.kaunde SE - Není napsáno, na fotografii obě ruce před tělem v neurčité poloze.
NE - Obě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop.
Čchoejong35.42.kaundepchalmok tebi makki.
Jonge28.35.kaundeObě pěsti přitáhnout k hrudníku.
Uldži12.kaundeJako v předcházejících dvou technikách - moa so sang jop pchalgup tulkchi
Munmu2.3.11.12.SE - kaunde
NE - nopchunde
Není napsáno, na fotografii* úder na hlavu.
Sosan10.14. SE - kaunde
NE - nopchunde
Jako v předcházející technice - narani so sang sonkchal supchjong terigi.
Sosan63.68. SE - kaunde
NE - nopchunde
SE - Není napsáno, na fotografii obě ruce před tělem v neurčité poloze.
NE - Jako v předcházející technice - kuburjo čunbi sogi A.
Sedžong3.kaundeNení napsáno, na fotografii* úder na hlavu.
Tchong'il54. SE - kaunde
NE - nopchunde
pchalmok tebi makki.
none
Vonhjo
none
Sosan

murup olljo čchagi (knee upward kick)

Tchoege21.Obě ruce táhnout dolů.
Čchungmu12.Obě ruce táhnout dolů.
none
Tchoege

tolljo čchagi (turning kick)

Hvarang18.19.nopchundeNení napsáno, na fotografii obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Čchungmu14.nopchundeNení napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Čchungmu17.kaundeNení napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Kebek22.kaundeNení napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Kebek33.kaunde (s posunem)Není napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Čchungdžang12.nopchundeObě ruce a koleno druhé nohy na zemi.
Čchoejong12.17.kaundeNení napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Uldži35.kaundeNení napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Sosan11.15. SE - kaunde
NE - nopchunde
Není napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Sedžong13.kaundeNení napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
none
Hvarang
none
Čchungdžang

tvimjo jop čcha čirugi (flying side piercing kick)

Čchungmu9. NE - Není napsáno, na fotografii úder nad nohou.
SE - Není napsáno, na fotografii obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Kebek23.Není napsáno, na fotografii* úder na hlavu.
none
Čchungmu

tvi čcha čirugi (middle back piercing kick)

Čchungmu15.kaunde NE - Není napsáno, na fotografii obě ruce před tělem v neurčité poloze.
SE - Není napsáno, na fotografii úder na hlavu.
Čučche40.kaundeNení napsáno.
Uldži36.kaundeNení napsáno, na fotografii obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Munmu20. SE - kaunde
NE - nopchunde
Není napsáno, na fotografii* úder na hlavu.
Munmu23. SE - kaunde
NE - nopchunde
Není napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Tchong'il40.kaundeObě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop.
Tchong'il46. SE - kaunde
NE - nopchunde
Obě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop.
none
Čchungmu

pakuro nullo čchagi (outward pressing kick)

Kvangge13.Jako v předcházející technice - moa so sonkchal nadžunde ap makki
Kvangge17.Jako v předcházející technice - moa so jop čumok nerjo terigi
Pchoun3.21.Jako v předcházející technice - vebal sogi.
none
Kvangge

pitchuro čchagi (twisting kick)

Kebek2.nadžundeJako v předcházející technice - niundža so kjočcha sonkchal momčchuo makki
Ujam4.17.nadžundeJako v předcházející technice - konnun so ap čirugi.
Samil4.kaundeJako v předcházející technice - konnun so sonkchal nopchunde pande jop makki.
Munmu43.46.nopchundeNení uvedeno, na fotografii obě ruce před tělem v neurčité poloze.
none
Kebek

pande tolljo čchagi (reverse turning kick)

Ujam9.22.kaundeNení napsáno, na fotografii obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Ujam37.39.nopchundeNení napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Munmu32.41.nopchundeNení napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
none
Ujam

murup ap čcha pušigi (knee front snap kick)

Čchungdžang19.nadžundeObě ruce táhnout v opačném směru kopu jako by chytaly protivníkovu nohu.
none
Čchungdžang

pande tolljo koro čchagi (reverse hooking kick)

Čučche5.17.nopchundeJako v předcházejících dvou technikách - vebal so pakat pchalmok narani makki.
Čchoejong13.18.37.44.nopchundeNení napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Jonge27.34.nopchundeNení napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Munmu5.14.nopchundeNení napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
none
Čučche

kolčchjo čchagi (hooking kick)

Čučche7.19.kaundeNení napsáno, na fotografii obě ruce před tělem v neurčité poloze.
none
Čučche

kokkveng'i čchagi (pick-shape kick)

Čučche25.Není napsáno, na fotografii* obě ruce před tělem v neurčité poloze.
none
Čučche

pchihamjo pande tolljo čchagi (dodging reverse turning kick)

Čučche34.36.Není napsáno, z fotografie* vypadá, že ruce pomáhají v roztočení těla.
none
Čučche

sangbang čchagi (flying two direction kick)

Čučche37.Není napsáno, na fotografii ruce před tělem podél nohy kopající pitchuro čchagi.
none
Čučche

jop palbadak suro čchagi (sweeping kick)

Samil16.Není napsáno, na fotografii obě ruce před tělem v neurčité poloze.
Munmu49.SE - Není uvedeno, na fotografii jako v předcházející technice - konnun so tung čumok pande ap terigi
NE - Jako v předcházející technice - konnun so tung čumok pande ap terigi
Munmu52.SE - Není uvedeno, na fotografii jako v předcházející technice - niundža so sonkchal pakuro terigi
NE - Jako v předcházející technice - niundža so sonkchal pakuro terigi.
none
Samil

toro čchagi (waving kick)

Jušin52.Jako v předcházející technice - annun so tung čumok ap terigi.
Jušin53.Jako v předcházející technice - annun so pakat pchalmok nopchunde ap makki.
none
Jušin

pandal čchagi (crescent kick)

Jušin55.56.kaundeKop je veden do dlaně.
Uldži6.kaundeKop je veden do dlaně.
none
Jušin

tvio tolmjo čchagi (mid-air kick)

Jonge44.45.Není napsáno, na fotografii* ruka úder nad nohou.
Uldži17.Není uvedeno, na fotografii* obě ruce v neurčité poloze před tělem.
Munmu58.Není uvedeno, na různých fotografíích* různé polohy.
none
Jonge

tvimjo nopchi čchagi (flying high kick)

Uldži27.Není uvedeno, na fotografii ruce přibližně jako v předcházejícím přípravném postoji.
none
Uldži

jop čcha milgi (side pushing kick)

Munmu31.kaundeNení uvedeno, na fotografii* obě ruce v neurčité poloze před tělem.
Munmu40.kaundeNení uvedeno, na fotografii* úder na hlavu.
none
Munmu

jop čcha momčchugi (checking kick)

Munmu50.53. Jako v předcházející technice - niundža so pchalmok tebi makki.
none
Munmu

jop čcha tulkchi (side thrusting kick)

Munmu50.53.kaunde Jako v předcházející technice - niundža so pchalmok tebi makki.
none
Munmu

tvimjo ap čcha pušigi (flying front kick)

Sosan28.Není uvedeno, na fotografii ruce podél těla.
none
Sosan

pchalkal tung anuro sevo čchagi (inward vertical kick)

Tchong'il8.10.Kop je veden do dlaně.
none
Tchong'il

nerjo čchagi (downward kick)

Tchong'il16.Jako v předcházející technice - konnun so ap  čirugi
none
Tchong'il

pakuro sevo čchagi (outward vertical kick)

Tchong'il18.Jako v předcházející technice - niundža so tung čumok pande nerjo terigi.
none
Tchong'il

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory