Vladimír LašSystém stupňů (tan kup čedo 단급제도)

V taekwondu jsou rozvoj chrakteru, odvaha, houževnatost a techniky odstupňovánz stejně jako individuální nadání. Podpůrná stupnice je rozdělena do 19 stupňů - 10 žákovských (kup) a 9 mistrovských (dan). Ty první začínají 10. stupněm a končí 1. stupněm. Mistrovské začínají 1. stupněm a končí posledním 9. stupněm.

V tomto systému je samozřejmě určitý význam. U mistrovských stupňů není číslo devět pouze nejvyšším jednociferným číslem, ale je to také číslo 3 nasobené číslem 3. V Orientu je číslo 3 nejváženější ze všech čísel. Čínský znak pro 3 je tento: 三. Vrchní linka znamená nebe, střední linka znamená smrtelnost a spodní zemi.

Věřilo se, že jednotlivec, který byl úspěšný v hájení zájmů své země, spoluobčanů a boha, byl schopen dosáhnout shody se všemi třemi prvky a mohl aspirovat na to stát se králem, jež se psal takto: 王. Čínský znak pro krále a číslo 3 jsou téměř stejné. Jestliže číslo 3 násobíme samo sebou, je výsledek 9, nejvyšší z vysokých, proto je 9. stupeň nejvyšší z mistrovských stupňů.

Číslo 9 lze rozdělit na 3 třetiny, z nichž je každá rovna číslu 3, tedy 3+3+3=9. Je rovněž zajímavé poznamenat, že je li číslo 9 násobeno jakýmkoli jednomístným číslem a výsledné číslice se sečtou, vyjde vždy 9. Například 1*9=9, 2*9=18 a 1+8=9 a tak dále až k 9*9=81 a 8+1=9. Protože tuto vlastnost má pouze jednomístné číslo, ukazuje to opět, že číslo 9 je absolutní ze všech jednomístných čísel.

Použitím čísla 3 o jeden krok dále je rozdělení mistrovských stupňů na 3 odlišné třídy. První až třetí mistrovský stupeň jsou považovány za nováčky ve srovnání s vyššími. Ve 4. mistrovském stupni překročí studenti práh dospívání a vstoupí do třídy odborníků. 7. - 9. stupeň se skládá z Taekwon-Do elity, která plně porozuměla všem podrobnostem Taekwon-Do, duševním i tělesným.

Zůstává otázka, proč se začíná nejnižším dvojciferným číslem 10, proč se nezačíná s nejnižším jednociferným číslem 1 a nepostupuje se od 1. do 9. žákovského stupně a potom se nezačne od začátku? I když by to bylo logičtější, je systém 10-1 a 1-10 v Orientu věčný. Bylo by nemožné, jestli ne neslušné, pokoušet se změnit praxi, která je zavedena i v dětských hrách.

Snad proto byl někdy logičtější důvod, ale ten je již ztracen v dávnověku. Nicméně číslo 10 je nejnižší z dvojciferných čísel, tudíž musí začátečník začínat u tohoto čísla spíše než u čísel 11 nebo dvanáct, jež jsou číselně vyšší.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory