Vladimír LašMorální kultura (čongšin sujang)

Úvod

Morální kultura je jakési vodítko pro každodenní život, které by člověku mělo ukázat, jak se stát příkladnou osobou, která může přispět k výstavbě ideální společnosti. Jelikož vychází z orientální filozofie, může být pro západní myšlení nepochopitelná a je třeba ji dobře prostudovat.

Společnosti

Každý z nás je společenská bytost, která touží žít v mírové a svobodné společnosti - ideální společnosti. Generál Choi rozděluje společnosti (ve shodě s Lao-cem, zakladatelem taoismu) takto:

 • Ideální společnost - Všichni lidé mají tak vysokou mravní vzdělanost, že vládce může přirozeně vládnout, nikoliv zákony či útlakem, ale soustředěním se na dobrou povahu svých lidí, kteří pouhým plněním svých povinností mohou žít svobodně a v míru beze strachu a úzkosti.
 • Morální společnost - Lidé obdivují a velebí svého vládce z vděčnosti za jeho lásku a laskavou povahu, kterou on projevuje svému lidu.
 • Zákonná společnost (naše společnost) - Vládce, protože má nedostatek mravní autority, se uchyluje k různým zákonům a restrikcím a lidé poslouchají, protože se obávají odplaty, kterou by porušení těchto zákonů přineslo. Za těchto okolností ztrácí vládce bližší kontakt se svým lidem.
 • Totalitní společnost - Vládce vládne pouze na základě zákonů vynucovaných silou, kdykoliv je to zapotřebí. Lidé vládce nenávidí a takovýto panovník se díky své ctižádosti často zahubí sám.

Základní prvky budování morální kultury

Jak tedy v sobě pěstovat vysoký morální charakter tolik potřebný pro život v ideální společnosti? Generál Choi popisuje dva základní prvky budování morální kultury: Návrat k přirozenosti a Dodržování ctností.

Návrat k přirozenosti

Generál Choi (stejně jako Mencius, čínský filozof patřící mezi Konfuciovi žáky) věří, že každá lidská bytost je od přírody dobrá (ukazuje to na příkladu zloděje, který když vidí dítě spadnout do studny, pokusí se jej zachránit, zapomínaje na chvíli na svůj úmysl vyloupit dům). Hlavní překážkou na cestě k uchování si přirozeného dobra darovaného nám od narození je materialismus.

Ponaučení, jak objevit svou přirozenost:

 • člověk může ve svém životě zastávat dvě pozice, 1 - pět ctností, 2 - světské postavení (např. člen vlády, vedoucí úřadu atp.), obě pozice by měly být vyrovnané;
 • lakota je nenasytná;
 • buďte pokorní;
 • sebekritika;
 • buďte tvární;
 • uctívejte starší;
 • respektujte práva druhých;
 • buďte spravedliví;
 • buďte střídmí;
 • buďte taktní;
 • poznejte opravdové štěstí;
 • nechte za sebe mluvit své činy;
 • rozvíjejte duševní klid;
 • buďte pevné mysli;
 • buďte oddaní.

Dodržování ctností

Existuje 5 lidských vlastností, které jsou považovány za cnosti (dle konfucianismu). Aby byl člověk ctnostný, musí tyto vlastnosti stále zušlechťovat a procvičovat.

 • Lidskost
 • Spravedlnost
 • Zdvořilost (správné chování)
 • Moudrost
 • Důvěryhodnost (spolehlivost)

Způsoby posilování disciplíny při budování morální kultury

Během tréninku mohou studenti neustále zlepšovat svou mentální a fyzickou disciplínu a následující aktivity mohou být považovány za nedílnou součást tohoto tréninku.

 • Cestování (joheng)
 • Slézání hor (tungsan)
 • Studené lázně a koupele (nengsu mačchal)
 • Veřejné práce (sahve pongsa)
 • Etiketa (jedžol)

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory