Vladimír LašTechniky sebeobrany (Hosin Sool)

Tyto techniky nejsou pouze nejzajímavější v Taekwon-Do, ale jsou také nejvyspělejší. Jsou v každém smyslu pro praktickou sebeobranu. Tyto techniky jsou logickým použitím různých pohybů, jež jsou získány ze vzorů, sparringu a základních pohybů pro použití proti náhlému útoku ozbrojeného nebo neozbrojeného protivníka.

Obránce musí vědět, jak má využít protivníkovi hybnosti síly při současném využití vlastního dynamického a reflexivního jednání, proti momentálně nechráněnému cíli. Zajisté tyto techniky sebeobrany mohou být účinné pouze tehdy, jestliže žák využívá čas k neustálému tréninku za skutečných podmínek.

nonenone

Generál Choi dává specifické instrukce o každém pohybu pro fotografie, jež mají být využity v této knize.

Modelový sparring (Mobum Matsogi)

Základním účelem tohoto sparringu je ukázat divákovi hbitost a zručnost demonstrátora a fyzické použití každého jednotlivého pohybu. Toto je běžně dosaženo opakováním stejného pohybu pomalu.

Úlohou protivníka při demonstraci je poskytnout přesný cíl, proti kterému demonstrátor jedná. Vzdálenost mezi účastníky může být volně upravena demonstrátorem a protivník provádí pouze 1 úder, který je domluven, během jedné ukázky.

none

Směrový diagram

Přípravný postoj
none

X: Levý dlouhý postoj (s levou nohou vpředu) s dolním blokem předloktím

Y: Paralelní vyčkávací postoj

none

X: Pravý dlouhý postoj, střední úder

Y: Pravý dlouhý postoj, blok přední stranou předloktí

Y: Pravý krátký postoj, boční výpad loktem v klouzavém pohybu

none

Y: Boční zadní úder zadní stranou pěsti při zachování stejného postoje

none

Y: Boční průrazný kop (levou nohou) při výskoku s uskočením k B

none
none

X: Pravý dlouhý postoj, vysoký úder

Y: Levý bojový postoj, vnitřní blok pravým předloktím, bojový postoj=Dwitball sogi

 none

Y: Vysoký úder středním kloubem pravé pěsti při zachování stejného postoje

 none

Y: Nízký úder levou pěstí při současném zaujmutí pravého dlouhého postoje klouzáním pravé nohy

 none

Y: Důrazný přední kop ve výskoku pravou nohou při uskočení k B

none

X: Široký postoj, vysoký boční úder hranou pravé ruky

Y: Široký postoj, blok tlačením dlaní, pohyb levé nohy k A

none

Y: Střední úder pravou pěstí při zachování stejného postoje

none

Y: Vysoký úder levou pěstí při zachování stejného postoje

none

Y: Hákový kop pravou nohou v otočce

none

X: Pravý dlouhý postoj, střední lícní úder

Y: Střední kop levou nohou ve tvaru háku (blokovací)

 none

Y: Pokrčená levá noha před pravou nohou

 none

Y: Nízký přední kop bříškem pravé nohy

 none

Y: Vysoký kop po oblouku bříškem pravé nohy

Y: Boční úder zadní stranou pěsti při současném zaujmutí X-postoje skokem

none

X: Pravý dlouhý postoj, vysoký úder

Y: Zastavení úderu středním předním kopem levou nohou

none

Y: Pokrčená levá noha k pravé noze

none

Y: Střední boční průrazný kop pravou nohou

none

Y: Vysoký boční průrazný kop pravou nohou

none
nonenone

X: X-postoj, vysoký boční úder zadní stranou pěsti

Y: Střední boční průrazný kop pravou nohou

Y: Pokrčení pravé nohy před levou nohu

none

Y: Střední kop po oblouku levým nártem

none

Y: Vysoký kop po oblouku v otočce pravou nohou

none
none

X: Pravý dlouhý postoj, střední úder

Y: Střední kop po oblouku levou nohou

Y: Střední boční průrazný kop levou nohou

none

Y: Vysoký průrazný boční kop levou nohou

none

Y: Pokrčení levé nohy před pravou

none
 none

Y: Hákový kop v otočce ve výskoku pravou nohou

none

X: Nízký přední důrazný kop pravou nohou

Y: Zastavení kopu bočním kopem levou nohou

 none

Y: Vysoký boční průrazný kop levou nohou

Y: Pokrčení levé nohy k pravé noze, zaujme se vyčkávací postoj čelem k B

none

Y: Střední zadní průrazný kop pravou nohou

none
 none

Y: X-postoj, vysoký boční úder hranou pravé ruky drtivým pohybem

none

X: Dlouhý postoj, střední úder pravou pěstí

Y: Přední kop zespoda levou nohou

none

Y: Pokrčení levé nohy za pravou nohu

none

Y: Boční průrazný kop pravou nohou ve výskoku

none

Y: Opět boční průrazný kop pravou nohou

none

X: Střední průrazný boční kop pravou nohou

Y Střední vnější půlkruhový kop (naeryo chagi) levou nohou

Y: Vysoký boční průrazný kop levou nohou

none

Y: Pokrčení levé nohy k pravé

none

Y: Kop po oblouku pravou nohou ve výskoku

none
none

Y: Kop po oblouku v otočce ve výskoku bříškem levé nohy

none

X: Střední boční průrazný kop pravou nohou

Y: Střední vnější hákový kop pravou nohou

Y: Střední boční průrazný kop pravou nohou

none

Y: Pokrčení pravé nohy za levou nohu

none

Y: Kop po oblouku v otočce ve výskoku bříškem pravé nohy

none

Y: Přední úder pravou pěstí ve výskoku

none
none

Y: Nízký úder opět pravou pěstí ve výskoku

none

Y: Dopad na stejné místo při současném zaujmutí těsného postoje

none

Y: Boční přímý kop pravou nohou ve výskoku při uskočení k B (odskočení doprava levou nohou se současným kopem pravou nohou)

none

X: Pravý krátký postoj, střední opačný úder

Y: Střední půlkruhový kop pravou nohou

 none

Y: Střední výkrutný kop pravou nohou (bituro chagi)

 none

Y: Střední boční průrazný kop opět pravou nohou

none

Y: Úder směrem dolů zadní stranou pravé pěsti ve výskoku a potom postoj X

 none

Y: Boční průrazný kop pravou nohou ve výskoku s odskočením k B

X: Pravý dlouhý postoj, střední úder pravou pěstí

Y: Střední hákový kop pravou nohou

none

Y: Boční průrazný kop pravou nohou s přískokem

none
none

Y: Pokrčení pravé nohy k levé

Y: Vertikální kop ve výskoku opačnou hranou pravé nohy (sevo chagi)

none
none

X: Vysoký kop po oblouku v otočce pravou nohou

Y: Široký postoj, dvojitý přímý blok hranou ruky k X

Y: Vnitřní vertikální kop hranou pravé nohy (pakuro chagi)

none

Y: Pokrčení pravé nohy pro zaujmutí levého bojového postoje

none

Y: Vysoký kop po oblouku v otočce levou nohou

none
none

Y: Pravý krátký postoj, boční úder hranou levé ruky drtícím pohybem

none

X: Pravý dlouhý postoj, vysoký výpad konečky prstů ploché ruky

Y: Široký postoj směrem k X, přitom se provádí blok ve tvaru W hranou ruky

 none

Y: Boční úder levou pěstí ve výskoku

none

Y: Opět boční úder stejnou pěstí ve výskoku

none

Y: Dopad k A, zaujmutí paralelního postoje směrem k X

 none

Y: Kop po oblouku v otočce ve výskoku pravou nohou

none

X: Střední průrazný kop pravou nohou

Y: Uskočení k B, zaujmutí levého bojového postoje

none

Y: Trojí boční průrazný kop pravou nohou ve výskoku

none
none
none

Y: Dopad k A, zaujmutí levého bojového postoje

none

Y: Trojí kop po oblouku pravou nohou ve výskoku a potom dopad k A a zaujmutí levého krátkého postoje

none
none
none

Y: Pick-shape kick with the left back heel

Použití vzorů

Při demonstraci se obvykle opakuje stejný vzor proti pohybujícímu se protivníkovi, aby si diváci uvědomili jejich účel a význam. Například vzor Eui-Am .

none

Demonstrátor začíná vyčkávacím postojem z A a obličejem k D.

none

Demonstrátor stojí směrem k protivníkům

1.none
2.none
3.none
4.none
5.none
6.none
7.none
8.none
9.none
10.none
11.none
12.none
13.none
14.none
15.none
16.none
17.none
18.none
19.none
20.none
21.none
22.none
23.none
24.none
25.none
26.none
27.none
28.none
29.none
30.none
31.none
32.none
33.none
34.none
35.none
36.none
37.none
38.none
39.none
40.none
41.none
42.none
43.none
44.none
45.none
none

Demonstrátor eliminoval všechny svoje protivníky

none

Taekwon-Do čínským písmem

Předem dohodnutý volný sparring (Yaksok Javu Matsogi)

Toto je simulovaný volný sparring. To znamená, že učastníci cvičí podle připraveného scénáře, jež jim umožňuje zručně předvést širokou rozmanitost technik, bez obav ze zranění.

Předem dohodnutý volný sparring je působivý a užitečný pro představení stylu Taekwon-Do obecenstvu. Je proto ideální pro demonstrace.

none

Směrový diagram

Sada číslo 1
Vyčkávací postojnone

X: Pravý krátký postoj směrem k B

Y: Levý bojový postoj směrem k A

1.none

X: Posouvání k A při zachování stejného postoje

Y: Široký postoj směrem k C pohybem levé nohy k A

2.none

X: Boční průrazný kop pravou nohou ve výskoku, dopadnutí k B, zaujmutí levého krátkého postoje

Y: Uskočení k B pohybem ve výskoku, točení ve směru hodinových ručiček

3.none

X: Pravý krátký postoj směrem k B

Y: Levý krátký postoj směrem k A

4.none

X: Boční úder hranou pravé ruky ve výskoku, dopad k A, zujmutí širokého postoje

Y: Těsný p., boční přední blok vnitřním předloktím, přitažení pravé nohy

5.none

X: Kop po oblouku v otočce pravou nohou k A s uskočením k A

Y: Posunutí k B při zachování stejného postoje

6.none

X: Levý krátký postoj směrem k B

Y: Pravý bojový postoj směrem k A pohybem pravé nohy k B

7.none

X: Přiskočení k B, otočení ve směru hodinových ručiček, krátký postoj směrem k A

Y: Hákový kop v otočce pravou nohou, pravý bojový postoj směrem k B

8.none
9.none

Y: X-postoj , úder hranou ruky

X: Je napaden krk

10.none

Y: Vysoký boční úder zadní stranou pravé pěsti při uskočení k C

X: Uskočení k D klouzavým pohybem , zaujmutí levého krátkého postoje směrem k C

11.none

X: Kop po oblouku v otočce pravou nohou ve výskoku

Y: Levý dlouhý postoj, přímý dvojitý blok hranou ruky k A

12.none
13.none

Y: Nízký úder v posuvném pohybu při zachování levého dlouhého postoje

X: Jsou napadena žebra

14.none

X: Kop po oblouku v otočce ve výskoku pravou nohou při odskočení k A, potom pravý krátký postoj k B

Y: Levý krátký postoj směrem k A pohybem levé nohy k B

15.none
16.none

Y: Střední boční průrazný kop s přískokem

X: Posunutí k A při zachování stejného postoje

17.none

Y: Následovně vysoký boční bodavý kop s přískokem stejnou nohou

X Je atakována spodní část obličeje (philtrum)

18.none

X: Sklouznutí k A, zaujmutí pravého bojového postoje směrem k B

Y: Pokrčení pravé nohy k B, zaujmutí pravého bojového postoje směrem k A

19.none

X: Vertikální kop hranou pravé nohy ve výskoku, potom krátký postoj k B

Y: Pohyb levé nohy k B, zaujmutí levého krátkého postoje k A

20.none
21.none

X: Vysoký kop po oblouku pravým nártem, potom těsný postoj

Y: Je atakován obličej

22.none

Y: Přední kop ve výskoku při uskočení k B, levý krátký postoj

X: Pohyb levé nohy dozadu

23.none

X: Hákový kop v otočce pravou nohou, potom levý krátký postoj

Y: Levý krátký postoj k A

24.none

Y: Úder seshora zadní stranou levé paty, levý krátký postoj

X: Levý dlouhý postoj, stoupající blok zdvojenou dlaní

25.none

Y : Levý postoj k A

26.none

Y: Přední úder a následný nízký úder ve výskoku pravou pěstí

X: Je atakována spodní část obličeje a solar plexus

27.none
28.none

X: Levý bojový postoj, střední úder kloubem pravé pěsti

Y: Střední kop po oblouku pravým nártem ve výskoku, odskok k B

Sada číslo 2
Vyčkávací postojnone

X: Pravý bojový postoj směrem k B

Y: Levý krátký postoj směrem k A

1.none

X: Sklouznutí k A, zaujmutí levého krátkého postoje k B

Y: Pohyb levou nohou k A, zaujmutí pravého bojového postoje k A

2.none

Y: Kop pravou nohou v mírném výskoku v otočce 180°

X: Posunutí k A, zachování stejného postoje

3.none

Y: Levý L postoj k A

X: Postoj jezdce k C, pohyb levou nohou k A

4.none

X: Boční úder pravou pěstí ve výskoku

Y: Kop po oblouku v otočce ve výskoku levou nohou

5.none

X: Pravý krátký postoj

Y: Široký postoj

6.none

Y: Sklouznutí k A, zaujmutí pravého krátkého postoje

X: Levý bojový postoj, pohyb levé nohy k A

7.none

X: Střední výkrutný kop bříškem pravé nohy

Y: Je atakován solar plexus

8.none

X: Pokrčení pravé nohy k B , zaujetí levého postoje

Y: Pohyb k B, zaujmutí pravého bojového postoje k A

9.none

Y: Boční průrazný kop pravou nohou ve výskoku, potom doskok k A , zaujmutí levého krátkého postoje směrem k A

X: Skok k B, zaujmutí pravého krátkého postoje k A

10.none
11.none

Y: Zadní průrazný kop pravou nohou

X: Při přibližování je atakován solar plexus

12.none

X: Přiskočení k B

Y: Vysoký kop po oblouku v otočce levou nohou

13.none

X: Pravý krátký postoj směrem k A

Y: Levý krátký postoj směrem k B

14.none

Y: Hákový kop v otočce ve výskoku pravou nohou

X: Posunutí k B, zachování stejného postoje

15.none
16.none

X: Dvojitý kop po oblouku ve výskoku pravou nohou

Y: Je atakován solar plexus

17.none
18.none

Y: Vertikální kop hranou levé ruky ve výskoku, potom pravý krátký postoj

X: Sklouznutí k C, zaujmutí levého bojového postoje k D

19.none

X: Vysoký boční úder zadní stranou pěsti a následovný boční úder hranou ruky ve výskoku

Y: Je atakován spánek a krk

20.none
21.none

X: Levý krátký postoj směrem k D

Y: Levý bojový postoj směrem k C

22.none

Y: Boční průrazný kop pravou nohou ve výskoku při odskočení k A a potom levý krátký postoj k B

X: Levý dlouhý postoj směrem k A

23.none

X: Přední kop pravou nohou ve výskoku při odskočení k B

Y: Levý bojový postoj směrem k B, přitažení pravé nohy (velmi krátký postoj)

Sada číslo 3

Poznámka: Abychom poskytli lepší pohled na techniky, jsou fotografie zabírány z jiných úhlů.

Vyčkávací postojnone

X: Pravý krátký postoj směrem k B

Y: Pravý krátký postoj směrem k A

1.none

X: Kop v mírném výskoku 360 stupňů pravou nohou, potom pravý krátký postoj

Y: Sklouznutí k B, zaujmutí pravého bojového postoje k A

2.none
3.none

Y: Dvojitý boční průrazný kop pravou nohou ve výskoku

X: Posunutí k A, zachování stejného postoje

4.none
5.none

X: Levý krátký postoj k B

Y: Levý krátký postoj k A

6.none

X: Kop po oblouku v otočce bříškem levé nohy ve výskoku, potom pravý krátký postoj k B

Y: Přiskočení k B, otočení proti směru hodinových ručiček, zaujmutí pravého dlouhého postoje k A

7.none
8.none

X: Střední boční průrazný kop levou nohou, potom široký postoj k D

Y: Pravý bojový postoj, blok oběma dlaněmi směrem dolů, přitažení levé nohy

9.none

Y: Kop směrem dolů pravou nohou, levý krátký postoj k A

X: Posunutí k A, zachování stejného postoje

10.none

Y: Střední boční průrazný kop pravou nohou

X: Přiskočení k A, otočení proti směru hodinových ručiček

11.none

X: Pravý krátký postoj k D

Y: Pravý krátký postoj k A

12.none

X: Kop po oblouku v otočce ve výskoku pravou nohou

Y: Přiskočení k B, otočení ve šměru hodinových ručiček

13.none

X: Pravý krátký postoj směrem k A

Y: Levý krátký postoj směrem k B

14.none

X: Vertikální kop obrácenou hranou pravé nohy ve výskoku

Y: Sklouznutí k D, zaujmutí pravého bojového postoje

15.none

X: Pravý krátký postoj k D

Y: Pravý bojový postoj k C

16.none

Y: Vysoký kop po oblouku v otočce ve výskoku zadní stranou pravé paty

X: Levý X-postoj, zdvojený přímý blok předloktím

17.none
18.none

X: Nízký úder pravou pěstí, zachování stejného postoje

Y: Jsou atakována žebra

19.none

X: Přiskočení k B

Y: Boční úder hranou pravé ruky při skoku k A

20.none

X: Pravý krátký postoj k A

Y: Levý krátký postoj k B

(Fotografováno od B)

21.none

Y: Dvojitý boční úder hranou pravé ruky ve výskoku

X: Je atakována krční tepna

22.none
23.none

X: Široký postoj směrem k C , sklouznutí pravou nohou

Y: Pravý dlouhý postoj pohybem levé ruky

24.none

X: Dvojitý boční úder levou pěstí ve výskoku

Y: Je atakována spodní část obličeje (philtrum)

25.none
26.none

X: Pravý krátký postoj k A

Y: Pravý bojový postoj k B

27.none

Y: Kop po oblouku v otočce ve výskoku pravou nohou při odskočení k A

X: Široký postoj k C, sklouznutí pravou nohou

28.none

X: Pravý bojový postoj k A, přitažení levé nohy

Y: Levý krátký postoj k B

29.none

Y: Boční průrazný kop pravou nohou ve výskoku

X: Polokruhovitý kop levou nohou ve výskoku

30.none

X: Pravý krátký postoj k A

Y: Levý krátký postoj k B

(Fotografováno od B)

31.none

X: Levý dlouhý postoj, vysoký úder pravou pěstí

Y: Pravý dlouhý postoj, boční blok hranou ruky

Scénář pro 1 : 2 (X : XY)

Sada číslo 1
Vyčkávací postojnone

X: Paralelní postoj směrem k B

Y: Pravý krátký postoj směrem k X

Z: Pravý bojový postoj směrem k X

1.none

Y: Pravý dlouhý postoj, vysoký úder pravou pěstí

X: Paralelní postoj, přední blok levým vnějším předloktím

2.none

X: Nízký úder pravou pěstí při zaujímání levého dlouhého postoje, pohyb levé nohy k B

Y: Je atakován solar plexus

3.none

Z: Střední boční průrazný kop pravou nohou

X: Polokruhovitý kop levou nohou

4.none

X: Boční průrazný kop levou nohou

Z: Je atakováno podpaždí

5.none

X: Vertikální kop hranou levé nohy

Y: Sklouznutí k A, zaujmutí levého krátkého postoje

6.none

X: Vysoký boční úder zadní stranou levé pěsti při zaujímání levého X-postoje skokem

Y: Sklouznutí k BC, zaujmutí levého krátkého postoje

7.none

X: Kop po oblouku v otočce ve výskoku pravou nohou, potom pravý krátký postoj směrem k D

Y: Přiskočení k D, otočení ve směru hodinových ručiček pro utvoření krátkého postoje směrem k C

Z: Sklouznutí k A, zaujmutí levého bojového postoje směrem k C

8.none
9.none

X: Hákový kop v otočce ve výskoku pravou nohou, následovaný kopem po oblouku, pak pravý krátký postoj

Y: Posunutí k AD při zachování postoje

Z: Posunutí k BD při zachování postoje

10.none
11.none

X: Kop dvěma směry (výkrutný a boční), potom skok k C, zaujmutí pravého krátkého postoje směrem k D

Y: Posunutí k B, zaujmutí levého krátkého postoje směrem k X

Z: Je atakován philtrum

12.none
13.none

X: Paralelní postoj, paralelní blok vnějším předloktím

Y: Úder hranou levé ruky v mírném výskoku

Z: Střední kop po oblouku levou nohou ve výskoku

14.none

X: Horizontální úder hranou obou ruk ve výskoku

Y: Sklouznutí k B

Z: Sklouznutí k A

15.none

X: Pravý bojový postoj

Y: Pravý krátký postoj

Z: Pravý bojový postoj

16.none
17.none

X: Kop po oblouku pravou nohou, potom pravý krátký postoj směrem k A

Y: Posunutí k A, zaujmutí levého krátkého postoje

Z: Posunutí k B, zaujmutí levého krátkého postoje

18.none

Z: Kop po oblouku v otočce pravou nohou

Y: Kop po oblouku pravou nohou ve výskoku

X: Široký postoj a paralelní blok vnitřním předloktím, pohyb pravou nohou

19.none

Z: Boční kop ve výskoku při odskočení k AC

X: Kop po oblouku v otočce pravou nohou

Y: Sklouznutí k AD

20.none

Y: Levý krátký postoj

X: Pravý krátký postoj

21.none

X: Střední výkrutný kop pravou nohou, následuje kop po oblouku stejnou nohou

Z: Je atakován solar plexus, zatímco provádí přední úder obrácenou hranou levé ruky

Y: Je atakována philtrum, zatímco provádí boční úder hranou pravé ruky

22.none
23.none

Z : Sklouznutí k B

24.none

X: Kop po oblouku v otočce ve výskoku pravou nohou, potom levý krátký postoj směrem k B

Z: Přiskočení k B, točení ve směru hodinových ručuček pro zaujmutí krátkého pravého postoje

25.none
26.none

Y: Úder pravou nohou ve výskoku při otočeni o 180°, potom levý krátký postoj

X: Hákový kop ve výskoku pravou nohou, potom levý krátký postoj směrem k D

27.none
28.none

X: Přední kop levou nohou ve výskoku, potom levý krátký postoj směrem k D

Z: Je atakován Solar plexus

29.none
30.none

X: Boční úder ve výskoku tvaru U, potom krátký pravý postoj směrem k D

Z: Je atakován Solar plexus

Y: Je atakována philtrum

31.none
32.none

Y: Kop po oblouku pravou nohou ve výskoku

Z: Boční kop pravou nohou ve výskoku

X: Sklouznutí k C, zaujmutí pravého krátkého postoje k D

33.none
Sada číslo 2
vyčkávací postojnone

X: Levý dlouhý postoj směrem k A

Y: Levý bojový postoj směrem k B

Z: Pravý krátký postoj směrem k B

1.none

Z: Střední boční průrazný kop levou nohou, potom levý krátký postoj směrem k B

X: Levý dlouhý postoj, levý dvojitý blok předloktím

2.none

Y: Nízký přední kop levou nohou

X: Nízký blok hranou pravé ruky

3.none

X: Kop po oblouku pravou nohou, potom pravý krátký postoj k AD

Z: Přiskočení k B, zaujmutí pravého krátkého postoje k X

Y: Přiskočení k C, zaujmutí levého krátkého postoje

4.none
5.none

Y: Boční průrazný kop pravou nohu ve výskoku

Z: Kop po oblouku v otočce ve výskoku pravou nohou

Y: Přiskočení k BC, zachování pravého krátkého postoje k AD

6.none
7.none

X: Dvojitý úder pravou pěstí ve výskoku, potom těsný postoj

Y: Přiskočení k BC, točení proti směru hodinových ručiček pro zaujmutí pravého krátkého postoje k X

Z: Je atakována philtrum

8.none
9.none

Z: Boční průrazný kop pravou nohou ve výskoku při odskočení k D, potom levý krátký postoj

X: Sklouznutí k B, Zaujmutí levého krátkého postoje směrem k X

10.none
11.none

X: Střední výkrutný kop pravou nohou, potom levý krátký postoj směrem k C

Y: Sklouznutí k C, zaujmutí levého bojového postoje směrem k X

Z: Změna na pravý krátký postoj

12.none
13.none

X: Vertikální kop hranou pravé nohy ve výskoku, potom levý krátký postoj k D

Z: Pravý bojový postoj směrem k X, přitažení levé nohy

14.none

++++

++++

15.none
16.none

X: Boční průrazný kop oběma nohama při pevném uchopení za ramena

Y: Je atakován hrudník a solar plexus

17.none

X: Boční úder hranou pravé ruky ve výskoku při odskočení k B, a potom levý krátký postoj směrem k A

Z: Je atakován nosní můstek

18.none
19.none

X: Střední výkrutný kop oběma nohama ve výskoku, potom široký postoj směrem k A

Y: Je atakován solar plexus

Z: Sklouznutí k B, zaujmutí pravého bojového postoje

20.none
21.none

Y: Boční průrazný kop pravou nohou ve výskoku, potom levý krátký postoj směrem k X

Z: Kop po oblouku v otočce ve výskoku pravou nohou a levý krátký postoj směrem k X

X: Blok ve tvaru W hranou ruky při zachování širokého postoje směrem k A

22.none
23.none

X: Vertikální kop obrácenou hranou pravé nohy ve výskoku, potom pravý dlouhý vyčkávací postoj směrem k BD

Z: Je atakován solar plexus

Y: Přiskočení k BC, zaujmutí levého krátkého postoje směrem k X

24.none

X: Úder patou pravé nohy seshora, potom pravý bojový postoj

Y: Je atakována lopatka

Z: Sklouznutí k B, zaujmutí pravého bojového postoje k X

25.none

X: Pravý boční výpad loktem k B při zaujímání pravého krátkého postoje smšrem k A klouzavým pohybem

Z: Sklouznutí k BC, zaujmutí levého krátkého postoje

Y: Přiskočení k C, zaujmutí levého krátkého postoje

26.none

X: Zadní průrazný kop levou nohou, potom její pokrčení k B

Z: Je atakován solar plexus

Y: Přiskočení k A, zaujmutí širokého postoje směrem k X

27.none
28.none

Z: Kop po oblouku v otočce ve výskoku pravou nohou, potom levý krátký postoj směrem k A

Y: Střední kop po oblouku ve výskoku levou nohou a potom levý krátký postoj směrem k D

X: Paralelní blok vnějším předloktím při zaujímání levého dlouhého postoje pohybem pravé nohy k C

29.none
30.none

X: Horizontální úder hranami obou rukou při zaujmutí těsného postoje přitažením pravé nohy

Y: Sklouznutí k A, zaujmutí levého bojového postoje

Z: Posunutí k B, zachování stejného postoje

31.none

Y: Boční úder hranou ruky ve výskoku a potom levý krátký postoj

Z: Boční úder hranou pravé ruky ve výskoku a potom levý krátký postoj

X: Přiskočení k A, točení proti směru hodinových ručiček pro zaujmutí pravého krátkého postoje

32.none
33.none

X: Přední úder a následný nízký úder pravou pěstí ve výskoku

Y: Sklouznutí k BC při zachování stejného postoje

Z: je atakován solar plexus

34.none
35.none

X: Kop po oblouku levým nártem ve výskoku a potom levý krátký postoj

Y: Sklouznutí k A, točení po směru hodinových ručiček pro zaujmutí pravého bojového postoje

Z: Pravý krátký postoj, pohyb pravé nohy k B

36.none
37.none

Z: Boční kop pravou nohou ve výskoku, potom levý krátký postoj

Y: Střední boční přední kop levou nohou, potom levý krátký postoj

X: Sklouznutí k BD, zaujmutí levého bojového postoje směrem k C a potom levý dlouhý postoj k AC pohybem pravé nohy

38.none
39.none

Y: Boční úder hranou pravé ruky ve výskoku

X: Přiskočení k AC, zaujímání levého krátkého postoje k D

Z: Levý krátký postoj směrem k X pohybem pravé nohy

40.none
41.none

X: Kop dvěma směry

Y: Je atakován solar plexus

Z: Je atakován solar plexus

Příklady technik sebeobran (Hosin Sool Kyon Bon)

none
none

Y: Boční úder zadní stranou pěsti

X: Je atakována philtrum

none

Y: Široký postoj, výpad zadní stranou lokte, pohyb pravé nohy

X: Je atakována philtrum

none

Y: Vertikální kop obrácenou hranou pravé nohy a potom stlačování obličeje stejnou nohou při současném škubnutí protivníkovou levou paží

X: Padá k zemi

none
none
none

X: Držení okolo pasu zepředu

Y: Zkroucení obličeje proti směru hodinových ručiček oběma rukama a potom přední úder zadní stranou pěsti při odskočení od protivníka

none
none
none

X: Uchopení okolo pasu zezadu

Y: Dupnutí na pravý nárt pravou patou a potom kop po oblouku v otočce levou nohou při odskoku

none
none
none

X: Náhlé uchopení za obě ramena oběma rukama zepředu

Y: Přední kop pravým kolenem a potom vysoký boční průrazný kop pravou nohou

none
none
none

X: Náhlé uchopení kabelky pravou rukou

Y: Střední kop po oblouku a potom vysoký kop po oblouku v otočce pravou nohou

none
none
none

X : Náhlé uchopení obou rukou zepředu

Y : Přední kop pravým nártem

none
none

Y: Levý bojový postoj, vysoký úder středním kloubem pravé pěsti

X: Je atakována philtrum

none

Y: Vertikálné kop hranou levé nohy při odskočení dozadu

X: Je atakován obličej

none

X: Opření pravou rukou o rameno

Y: Střední výkrutný kop levým kolenem

none
none

Y: Pokrčení levé nohy k B

none

Y: Střední kop po oblouku pravou nohou při odskoku dozadu

X: Je atakován spánek

none

X: Náhlé uchopení pravé ruky oběma rukama

Y: Pravý dlouhý postoj, úder horní částí levého lokte, pohyb levou nohou, potom vysoký výpad konečky prstů při odskoku pryč

none
none
none

X: Náhlé uchopení pravého zápěstí levou rukou

Y: Odtlačovací kop a následně střední boční průrazný kop pravou nohou

none
none
none

X: Náhlé uchopení pravé paže pravou rukou

Y: Levý dlouhý postoj, přední úder pravým loktem a potom náhlý přední kop ve výskoku při odskočení dozadu

none
none
none

X: Uchopení obou ruk zezadu

Y: Zadní průrazný kop pravou nohou, potom pravý X-postoj a boční úder zadní stranou pěsti v točivém pohybu

none
none
none

X: Držení kolem pasu pravou rukou zezadu

none

Y: Široký postoj, výpad zadní stranou levého lokte, pohyb levou nohou

none

Y: Boční průrazný kop levou nohou při odskoku

none

Y: Doskok a zaujmutí krátkého pravého postoje směrem k X

X: Levý dlouhý postoj směrem k Y pohybem pravé nohy

none

Y: levý X-postoj, vysoký boční úder zadní stranou levé pěsti při zhoupnutí

Poznámky: Upozorňujeme na část technik sebeobrany ve svazku č. 14 této encyklopedie, pokud se týče techniky osvobození se, způsobů přerážení, obrany proti ozbrojenému protivníkovi, technik vrhání se a pádu.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory