Vladimír LašČchungmu tul 충무틀 Choong-Moo pattern

Počet pohybů:30 Počet útoků:15 Počet bloků:13 Počet přípravných postojů:2
Počet útoků rukama:7 Počet bloků rukama:13
Počet útoků nohama:8 Počet bloků nohama:0

Nové techniky

tvimjo jopčcha čirugi 뛰며옆차지르기 jump forming a side piercing kick
kaunde tvitčcha čirugi 가운데뒷차지르기 a back piercing kick
annun so pchalmok ap makki 앉는서바깥팔목앞막기 sitting stance while executing a middle front block with the forearm
annun so tung čumok nopchunde jop terigi 앉는서등주먹높은데옆때리기 sitting stance while executing a high side strike with the back fist
konnun so sonkchal nopchunde ap terigi 걷는서손칼데옆때앞때리기 walking stance while executing a high front strike with the knife-hand
konnun so sonkchal tung nopchunde ap terigi 걷는서손칼등데옆때앞때리기 walking stance while executing a high front strike with the reverse knife-hand
konnun so tu sonbadak olljo makki 걷는서두손바닥올려막기 walking stance while executing a upward block with a twin palm
niundža so pchalmok nadžunde makki ㄴ자서팔목낮은데막기 L stance while executing a low block with the forearm
niundža so kjočcha sonkchal momčchuo makki ㄴ자서교차손칼멈춰막기 L stance while executing a checking block with an X-knife-hand

Obměněné techniky

kaunde tolljo čchagi 가운데돌려차기 a middle turning kick

Seznam technik

Výchozí postoj: naranhi čunbi sogi narani junbi sogi 나란히준비서기 parallel ready stance
1. niundža so sang sonkchal makki  ㄴ자서쌍손칼막기  L stance while executing a twin knife-hand block 
2. konnun so sonkchal nopchunde ap terigi  걷는서손칼데옆때앞때리기  walking stance while executing a high front strike with the knife-hand 
3. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
4. konnun so opchun sonkut nopchunde tulkchi  걷는서엎은손끝높은데뚫기  walking stance while executing a high thrust with the flat finger tip 
5. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
6. koburjo čunbi sogi A  구부려준비서기  bending ready stance A  
7. kaunde jopčcha čirugi  가운데옆차지르기  a middle side piercing kick 
8. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
9. tvimjo jopčcha čirugi, niundža so sonkchal tebi makki  뛰며옆차지르기, ㄴ자서손칼대비막기  jump forming a side piercing kick, L stance while executing a middle guarding block 
10. niundža so pchalmok nadžunde makki  ㄴ자서팔목낮은데막기  L stance while executing a low block with the forearm 
11. konnun čunbi sogi
Zvedněte obě ruce vzhůru jako byste chtěli uchopit soupeřovu hlavu. 
걷는준비서기  walking ready stance  
12. murup olljo čchagi  무릎올려차기  a upward kick with the knee 
13. konnun so sonkchal tung nopchunde ap terigi  걷는서손칼등데옆때앞때리기  walking stance while executing a high front strike with the reverse knife-hand 
14. nopchunde tolljo čchagi  높은데돌려차기  a high turning kick 
15. kaunde tvitčcha čirugi
14. - 15. parun tongdžak 
가운데뒷차지르기
14. - 15. 빠른동작 
a back piercing kick
14. - 15. fast motion 
16. niundža so pchalmok tebi makki  ㄴ자서목낮대비막기  L stance while executing a middle guarding block with the forearm 
17. kaunde tolljo čchagi  가운데돌려차기  a middle turning kick 
18. kodžong so tigutča makki  고정서ㄷ자막기  fixed stance while executing a U-shape block 
19. tvimjo tolmjo niundža so sonkchal tebi makki  뛰며돌며ㄴ자서손칼대비막기  jump and turn forming L stance while executing a middle guarding block 
20. konnun so tvidžibun sonkut nadžunde tulkchi  걷는서뒤집은손끝낮은데뚫기  walking stance while executing a low thrust with the upset finger tip 
21. niundža so tung čumok joptvit terigi  ㄴ자서등주먹옆뒷때리기  L stance while executing a side back strike with the back fist 
22. konnun so son sonkut tulkchi  걷는서선손끝뚫기  walking stance while executing a middle thrust with the straight fingertip 
23. konnun so tu pchalmok nopchunde makki  걷는서두팔목높은데막기  walking stance while executing a high block with the double forearm 
24. annun so pchalmok ap makki, annun so tung čumok nopchunde jop terigi  앉는서바깥팔목앞막기, 앉는서등주먹높은데옆때리기  sitting stance while executing a middle front block with the forearm, sitting stance while executing a high side strike with the back fist 
25. kaunde jopčcha čirugi  가운데옆차지르기  a middle side piercing kick 
26. kaunde jopčcha čirugi  가운데옆차지르기  a middle side piercing kick 
27. niundža so kjočcha sonkchal momčchuo makki  ㄴ자서교차손칼멈춰막기  L stance while executing a checking block with an X-knife-hand 
28. konnun so tu sonbadak olljo makki  걷는서두손바닥올려막기  walking stance while executing a upward block with a twin palm 
29. konnun so čchukchjo makki  걷는서추켜막기  walking stance while executing a rising block 
30. konnun so pande ap čirugi  걷는서반대앞지르기  walking stance while executing a reverse middle punch 
Závěrečný postoj: naranhi čunbi sogi narani junbi sogi 나란히준비서기 parallel ready stance

Význam