Vladimír LašTangun tul 단군틀 Dan-Gun pattern

Počet pohybů:21 Počet útoků:11 Počet bloků:10 Počet přípravných postojů:0
Počet útoků rukama:11 Počet bloků rukama:10
Počet útoků nohama:0 Počet bloků nohama:0

Nové techniky

konnun so nopchunde ap čirugi 걷는서높은데앞지르기 walking stance while executing a high punch
konnun so čchukchjo makki 걷는서추켜막기 walking stance while executing a rising block
niundža so sonkchal tebi makki ㄴ자서손칼대비막기 L stance while executing a middle guarding block
niundža so sang pchalmok makki ㄴ자서쌍팔목막기 L stance while executing a twin foream block
niundža so sonkchal jop terigi ㄴ자서손칼옆때리기 L stance while executing a middle outward strike

Seznam technik

Výchozí postoj: naranhi čunbi sogi narani junbi sogi 나란히준비서기 parallel ready stance
1. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
2. konnun so nopchunde ap čirugi  걷는서높은데앞지르기  walking stance while executing a high punch 
3. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
4. konnun so nopchunde ap čirugi  걷는서높은데앞지르기  walking stance while executing a high punch 
5. konnun so pchalmok nadžunde makki  걷는서팔목낮은데막기  walking stance while executing a low block with the forearm 
6. konnun so nopchunde ap čirugi  걷는서높은데앞지르기  walking stance while executing a high punch 
7. konnun so nopchunde ap čirugi  걷는서높은데앞지르기  walking stance while executing a high punch 
8. konnun so nopchunde ap čirugi  걷는서높은데앞지르기  walking stance while executing a high punch 
9. niundža so sang pchalmok makki  ㄴ자서쌍팔목막기  L stance while executing a twin foream block 
10. konnun so nopchunde ap čirugi  걷는서높은데앞지르기  walking stance while executing a high punch 
11. niundža so sang pchalmok makki  ㄴ자서쌍팔목막기  L stance while executing a twin foream block 
12. konnun so nopchunde ap čirugi  걷는서높은데앞지르기  walking stance while executing a high punch 
13. konnun so pchalmok nadžunde makki  걷는서팔목낮은데막기  walking stance while executing a low block with the forearm 
14. konnun so čchukchjo makki
13. - 14. kesok tongdžak 
걷는서추켜막기
13. - 14. 계속동작 
walking stance while executing a rising block
13. - 14. continuous motion 
15. konnun so čchukchjo makki  걷는서추켜막기  walking stance while executing a rising block 
16. konnun so čchukchjo makki  걷는서추켜막기  walking stance while executing a rising block 
17. konnun so čchukchjo makki  걷는서추켜막기  walking stance while executing a rising block 
18. niundža so sonkchal jop terigi  ㄴ자서손칼옆때리기  L stance while executing a middle outward strike 
19. konnun so nopchunde ap čirugi  걷는서높은데앞지르기  walking stance while executing a high punch 
20. niundža so sonkchal jop terigi  ㄴ자서손칼옆때리기  L stance while executing a middle outward strike 
21. konnun so nopchunde ap čirugi  걷는서높은데앞지르기  walking stance while executing a high punch 
Závěrečný postoj: naranhi čunbi sogi narani junbi sogi 나란히준비서기 parallel ready stance

Význam