Vladimír LašTchoege tul 퇴계틀 Toi-Gye pattern

Počet pohybů:37 Počet útoků:16 Počet bloků:20 Počet přípravných postojů:1
Počet útoků rukama:12 Počet bloků rukama:20
Počet útoků nohama:4 Počet bloků nohama:0

Nové techniky

murup olljo čchagi 무릎올려차기 a upward kick with the knee
annun so pakat pchalmok san makki 앉는서바깥팔목산막기 sitting stance while executing a W-shape block with the outer forearm
tvimjo kjočcha so kjočcha čumok nullo makki 뛰며겨차서교차주먹눌러막기 jump forming X stance while executing a pressing block with an X-fist
konnun so tvidžibun sonkut nadžunde tulkchi 걷는서뒤집은손끝낮은데뚫기 walking stance while executing a low thrust with the upset finger tip
konnun so kjočcha čumok nullo makki 걷는서교차주먹눌러막기 walking stance while executing a pressing block with an X-fist
konnun so opchun sonkut nopchunde tulkchi 걷는서엎은손끝높은데뚫기 walking stance while executing a high thrust with the flat finger tip
moa so tung čumok joptvit terigi 모아서등주먹옆뒷때리기 close stance while executing a side back strike with the back fist
moa so sang jop pchalgup tulkchi 모아서쌍옆팔굽뚫기 close stance while executing a twin side elbow thrust
niundža so tu pchalmok nadžunde miro makki ㄴ자서두팔목낮은데밀어막기 L stance while executing a low pushing block with the double forearm
niundža so tung čumok joptvit terigi ㄴ자서등주먹옆뒷때리기 L stance while executing a side back strike with the back fist
niundža so sonkchal nadžunde tebi makki ㄴ자서손칼낮은데대비막기 L stance while executing a low guarding block with the knife-hand

Obměněné techniky

konnun čunbi sogi 걷는준비서기 walking ready stance while executing a

Seznam technik

Výchozí postoj: moa čunbi sogi B moa junbi sogi B 모아준비서기 close ready stance B
1. niundža so an pchalmok kaunde jop makki  ㄴ자서안팔목가운데옆막기  L stance while executing a middle side block with the inner forearm 
2. konnun so tvidžibun sonkut nadžunde tulkchi  걷는서뒤집은손끝낮은데뚫기  walking stance while executing a low thrust with the upset finger tip 
3. moa so tung čumok joptvit terigi
3. nurin tongdžak 
모아서등주먹옆뒷때리기
3. 느린 동작 
close stance while executing a side back strike with the back fist
3. slow motion 
4. niundža so an pchalmok kaunde jop makki  ㄴ자서안팔목가운데옆막기  L stance while executing a middle side block with the inner forearm 
5. konnun so tvidžibun sonkut nadžunde tulkchi  걷는서뒤집은손끝낮은데뚫기  walking stance while executing a low thrust with the upset finger tip 
6. moa so tung čumok joptvit terigi
6. nurin tongdžak 
모아서등주먹옆뒷때리기
6. 느린 동작 
close stance while executing a side back strike with the back fist
6. slow motion 
7. konnun so kjočcha čumok nullo makki  걷는서교차주먹눌러막기  walking stance while executing a pressing block with an X-fist 
8. konnun so sang čumok nopchunde sevo čirugi
7. - 8. kesok tongdžak 
걷는서쌍주먹높은데세워지르기
7. - 8. 계속동작 
walking stance while executing a high vertical punch with a twin fist
7. - 8. continuous motion 
9. kaunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 8. 
가운데앞차부시기  a middle front snap kick 
10. konnun so ap čirugi  걷는서앞지르기  walking stance while executing a front punch 
11. konnun so pande ap čirugi  걷는서반대앞지르기  walking stance while executing a reverse middle punch 
12. moa so sang jop pchalgup tulkchi
12. nurin tongdžak 
모아서쌍옆팔굽뚫기
12. 느린 동작 
close stance while executing a twin side elbow thrust
12. slow motion 
13. annun so pakat pchalmok san makki  앉는서바깥팔목산막기  sitting stance while executing a W-shape block with the outer forearm 
14. annun so pakat pchalmok san makki  앉는서바깥팔목산막기  sitting stance while executing a W-shape block with the outer forearm 
15. annun so pakat pchalmok san makki  앉는서바깥팔목산막기  sitting stance while executing a W-shape block with the outer forearm 
16. annun so pakat pchalmok san makki  앉는서바깥팔목산막기  sitting stance while executing a W-shape block with the outer forearm 
17. annun so pakat pchalmok san makki  앉는서바깥팔목산막기  sitting stance while executing a W-shape block with the outer forearm 
18. annun so pakat pchalmok san makki  앉는서바깥팔목산막기  sitting stance while executing a W-shape block with the outer forearm 
19. niundža so tu pchalmok nadžunde miro makki  ㄴ자서두팔목낮은데밀어막기  L stance while executing a low pushing block with the double forearm 
20. konnun čunbi sogi
Zvedněte obě ruce vzhůru jako byste chtěli uchopit soupeřovu hlavu. 
걷는준비서기  walking ready stance  
21. murup olljo čchagi
Obě ruce táhnout dolů. 
무릎올려차기  a upward kick with the knee 
22. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
23. nadžunde jobapčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 22. 
낮은데옆앞차부시기  a side front snap kick 
24. konnun so opchun sonkut nopchunde tulkchi  걷는서엎은손끝높은데뚫기  walking stance while executing a high thrust with the flat finger tip 
25. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
26. nadžunde jobapčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 25. 
낮은데옆앞차부시기  a side front snap kick 
27. konnun so opchun sonkut nopchunde tulkchi  걷는서엎은손끝높은데뚫기  walking stance while executing a high thrust with the flat finger tip 
28. niundža so tung čumok joptvit terigi  ㄴ자서등주먹옆뒷때리기  L stance while executing a side back strike with the back fist 
29. tvimjo kjočcha so kjočcha čumok nullo makki  뛰며겨차서교차주먹눌러막기  jump forming X stance while executing a pressing block with an X-fist 
30. konnun so tu pchalmok nopchunde makki  걷는서두팔목높은데막기  walking stance while executing a high block with the double forearm 
31. niundža so sonkchal nadžunde tebi makki  ㄴ자서손칼낮은데대비막기  L stance while executing a low guarding block with the knife-hand 
32. konnun so an pchalmok tollimjo makki  걷는서안팔목돌리며막기  walking stance while executing a circular block with the inner forearm 
33. niundža so sonkchal nadžunde tebi makki  ㄴ자서손칼낮은데대비막기  L stance while executing a low guarding block with the knife-hand 
34. konnun so an pchalmok tollimjo makki  걷는서안팔목돌리며막기  walking stance while executing a circular block with the inner forearm 
35. konnun so an pchalmok tollimjo makki  걷는서안팔목돌리며막기  walking stance while executing a circular block with the inner forearm 
36. konnun so an pchalmok tollimjo makki  걷는서안팔목돌리며막기  walking stance while executing a circular block with the inner forearm 
37. annun so ap čirugi  앉는서앞지르기  sitting stance while executing a front punch 
Závěrečný postoj: moa čunbi sogi B moa junbi sogi B 모아준비서기 close ready stance B

Význam