Vladimír LašTosan tul 도산틀 Do-San pattern

Počet pohybů:24 Počet útoků:15 Počet bloků:9 Počet přípravných postojů:0
Počet útoků rukama:13 Počet bloků rukama:9
Počet útoků nohama:2 Počet bloků nohama:0

Nové techniky

kaunde apčcha pušigi 가운데앞차부시기 a middle front snap kick
annun so sonkchal jop terigi 앉는서손칼옆때리기 sitting stance while executing a middle outward strike
konnun so pakat pchalmok nopchunde jop makki 걷는서바깥팔목높은데옆막기 walking stance while executing a high side block with the outer forearm
konnun so pande ap čirugi 걷는서반대앞지르기 walking stance while executing a reverse middle punch
konnun so son sonkut tulkchi 걷는서선손끝뚫기 walking stance while executing a middle thrust with the straight fingertip
konnun so tung čumok nopchunde jop terigi 걷는서등주먹높은데옆때리기 walking stance while executing a high side strike with the back fist
konnun so pakat pchalmok nopchunde hečchjo makki 걷는서바깥팔목높은데헤쳐막기 walking stance while executing a high wedging block with the outer forearm

Seznam technik

Výchozí postoj: naranhi čunbi sogi narani junbi sogi 나란히준비서기 parallel ready stance
1. konnun so pakat pchalmok nopchunde jop makki  걷는서바깥팔목높은데옆막기  walking stance while executing a high side block with the outer forearm 
2. konnun so pande ap čirugi  걷는서반대앞지르기  walking stance while executing a reverse middle punch 
3. konnun so pakat pchalmok nopchunde jop makki  걷는서바깥팔목높은데옆막기  walking stance while executing a high side block with the outer forearm 
4. konnun so pande ap čirugi  걷는서반대앞지르기  walking stance while executing a reverse middle punch 
5. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
6. konnun so son sonkut tulkchi  걷는서선손끝뚫기  walking stance while executing a middle thrust with the straight fingertip 
7. konnun so tung čumok nopchunde jop terigi  걷는서등주먹높은데옆때리기  walking stance while executing a high side strike with the back fist 
8. konnun so tung čumok nopchunde jop terigi  걷는서등주먹높은데옆때리기  walking stance while executing a high side strike with the back fist 
9. konnun so pakat pchalmok nopchunde jop makki  걷는서바깥팔목높은데옆막기  walking stance while executing a high side block with the outer forearm 
10. konnun so pande ap čirugi  걷는서반대앞지르기  walking stance while executing a reverse middle punch 
11. konnun so pakat pchalmok nopchunde jop makki  걷는서바깥팔목높은데옆막기  walking stance while executing a high side block with the outer forearm 
12. konnun so pande ap čirugi  걷는서반대앞지르기  walking stance while executing a reverse middle punch 
13. konnun so pakat pchalmok nopchunde hečchjo makki  걷는서바깥팔목높은데헤쳐막기  walking stance while executing a high wedging block with the outer forearm 
14. kaunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 13. 
가운데앞차부시기  a middle front snap kick 
15. konnun so ap čirugi  걷는서앞지르기  walking stance while executing a front punch 
16. konnun so pande ap čirugi
15. - 16. parun tongdžak 
걷는서반대앞지르기
15. - 16. 빠른동작 
walking stance while executing a reverse middle punch
15. - 16. fast motion 
17. konnun so pakat pchalmok nopchunde hečchjo makki  걷는서바깥팔목높은데헤쳐막기  walking stance while executing a high wedging block with the outer forearm 
18. kaunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 17. 
가운데앞차부시기  a middle front snap kick 
19. konnun so ap čirugi  걷는서앞지르기  walking stance while executing a front punch 
20. konnun so pande ap čirugi
19. - 20. parun tongdžak 
걷는서반대앞지르기
19. - 20. 빠른동작 
walking stance while executing a reverse middle punch
19. - 20. fast motion 
21. konnun so čchukchjo makki  걷는서추켜막기  walking stance while executing a rising block 
22. konnun so čchukchjo makki  걷는서추켜막기  walking stance while executing a rising block 
23. annun so sonkchal jop terigi  앉는서손칼옆때리기  sitting stance while executing a middle outward strike 
24. annun so sonkchal jop terigi  앉는서손칼옆때리기  sitting stance while executing a middle outward strike 
Závěrečný postoj: naranhi čunbi sogi narani junbi sogi 나란히준비서기 parallel ready stance

Význam