Vladimír LašHvarang tul 화랑틀 Hwa-Rang pattern

Počet pohybů:29 Počet útoků:17 Počet bloků:11 Počet přípravných postojů:0
Počet útoků rukama:14 Počet bloků rukama:11
Počet útoků nohama:3 Počet bloků nohama:0

Nové techniky

nopchunde tolljo čchagi 높은데돌려차기 a high turning kick
annun so sonbadak miro makki 앉는서손바닥밀어막기 sitting stance while executing a middle pushing block with the palm
moa so an pchalmok jobap makki 모아서안팔목옆앞막기 close stance while executing a side front block with the inner forearm
niundža so ap čumok olljo čirugi ㄴ자서앞주먹올려지르기 L stance while executing a upward punch with the fist
niundža so paro čirugi ㄴ자서바로앞지르기 L stance while executing a middle punch
niundža so jop pchalgup tulkchi ㄴ자서때팔굽뚫기 L stance while executing a thrust with the side elbow
sudžik so sonkchal jop nerjo terigi 수직서손칼때내려때리기 vertical stance while executing a downward strike with the knife-hand

Seznam technik

Výchozí postoj: moa čunbi sogi C moa junbi sogi C 모아준비서기 close ready stance C
1. annun so sonbadak miro makki  앉는서손바닥밀어막기  sitting stance while executing a middle pushing block with the palm 
2. annun so ap čirugi  앉는서앞지르기  sitting stance while executing a front punch 
3. annun so ap čirugi  앉는서앞지르기  sitting stance while executing a front punch 
4. niundža so sang pchalmok makki  ㄴ자서쌍팔목막기  L stance while executing a twin foream block 
5. niundža so ap čumok olljo čirugi  ㄴ자서앞주먹올려지르기  L stance while executing a upward punch with the fist 
6. mikulmjo kodžong so paro čirugi  미끌며고정서바로앞지르기  slide forming fixed stance while executing a punch 
7. sudžik so sonkchal jop nerjo terigi  수직서손칼때내려때리기  vertical stance while executing a downward strike with the knife-hand 
8. konnun so ap čirugi  걷는서앞지르기  walking stance while executing a front punch 
9. konnun so pchalmok nadžunde makki  걷는서팔목낮은데막기  walking stance while executing a low block with the forearm 
10. konnun so ap čirugi  걷는서앞지르기  walking stance while executing a front punch 
11. hošinsul

Přiložte levou dlaň na pravou pěst, současně ohněte pravý loket o 45 stupňů ven. 
호신술
 
self defence
 
12. kaunde jopčcha čirugi, niundža so sonkchal jop terigi
Obě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop. 
가운데옆차지르기, ㄴ자서손칼옆때리기  a middle side piercing kick, L stance while executing a middle outward strike 
13. konnun so ap čirugi  걷는서앞지르기  walking stance while executing a front punch 
14. konnun so ap čirugi  걷는서앞지르기  walking stance while executing a front punch 
15. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
16. konnun so son sonkut tulkchi  걷는서선손끝뚫기  walking stance while executing a middle thrust with the straight fingertip 
17. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
18. nopchunde tolljo čchagi  높은데돌려차기  a high turning kick 
19. nopchunde tolljo čchagi, niundža so sonkchal tebi makki
18. - 19. parun tongdžak 
높은데돌려차기, ㄴ자서손칼대비막기
18. - 19. 빠른동작 
a high turning kick, L stance while executing a middle guarding block
18. - 19. fast motion 
20. konnun so pchalmok nadžunde makki  걷는서팔목낮은데막기  walking stance while executing a low block with the forearm 
21. niundža so paro čirugi  ㄴ자서바로앞지르기  L stance while executing a middle punch 
22. niundža so paro čirugi  ㄴ자서바로앞지르기  L stance while executing a middle punch 
23. niundža so paro čirugi  ㄴ자서바로앞지르기  L stance while executing a middle punch 
24. konnun so kjočcha čumok nullo makki  걷는서교차주먹눌러막기  walking stance while executing a pressing block with an X-fist 
25. mikulmjo niundža so jop pchalgup tulkchi  미끌며ㄴ자서때팔굽뚫기  slide forming L stance while executing a thrust with the side elbow 
26. moa so an pchalmok jobap makki  모아서안팔목옆앞막기  close stance while executing a side front block with the inner forearm 
27. moa so an pchalmok jobap makki  모아서안팔목옆앞막기  close stance while executing a side front block with the inner forearm 
28. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
29. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
Závěrečný postoj: moa čunbi sogi C moa junbi sogi C 모아준비서기 close ready stance C

Význam