Vladimír LašWebová služba

Verze je dostupná na adrese nestws.vladalas.info.

Dokumentace dostupných funkcí

Function RunCunsultation(BazeZnalostiXML, AnswersXML) As CosultationResult
Parametry

BazeZnalostiXML: string obsahující bázi znalostí se syntaxí uvedenou níže.

AnswersXML: string obsahující odpovědi na jednotlivé dotazy báze znalostí se syntaxí uvedenou níže.

ConsultationResult: obsahuje 3 proměnné:

 • IsOK - boolean proměná udávající, zda konzultace proběhla v pořádku. Pokud ano, je platný výsledek v ResultXML, pokud ne, je chybová hláška v errorMessage
 • ResultXML - obsahuje výsledek konzultace v syntaxi uvedené níže
 • errorMessage - obsahuje chybovou hlášku (neproběhla-li konzultace správně)
Syntaxe BazeZnalostiXML

...

Syntaxe AnswersXML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<answers>
 <attribute>
  <id>aaa</id>
  <type>numeric</type>
  <answer>
   <value>35,000</value>
  </answer>
 </attribute>
 <attribute>
  <id>bbb</id>
  <type>binary</type>
  <answer>
   <weight>1,000</weight>
  </answer>
 </attribute>
 <attribute>
  <id>ccc</id>
  <type>multiple</type>
  <answer>
   <value>ca</value>
   <weight>1,000</weight>
  </answer>
  <answer>
   <value>cb</value>
   <weight>0,000</weight>
  </answer>
 </attribute>
 <attribute>
  <id>ddd</id>
  <type>single</type>
  <answer>
   <value>da</value>
   <weight>1,000</weight>
  </answer>
 </attribute>
 ...
</answers>
    

Pozn. Váhy odpovědí musí být normovány na interval [-1;1].

Syntaxe ResultXML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<results>
 <goals>
  <attribute>
   <id>aaa</id>
   <type>binary</type>
   <answer>
    <weight>0,999</weight>
   </answer>
  </attribute>
 </goals>
 <questions>
  <attribute>
   <id>bbb</id>
   <type>numeric</type>
   <answer>
    <value />
   </answer>
  </attribute>
 </questions>
</results>    
    

Pozn. Část <questions> se vyskytuje pouze v případě, kdy pro odvození závěru konzultace chybí odpověď na nějakou otázku.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory