Vladimír LašPopis systému NEST

Expertní systém NEST navazuje na expertní systém SAK (Systém Automatizovaných Konzultací) vyvinutý na VŠE v polovině 80. let. Dědictví svého předchůdce pak NEST dále rozvíjí tak, jak si to vyžádala zkušenost s reálnými aplikacemi systému SAK. Změny nalezneme jak v prostředcích pro reprezentaci znalostí, tak v práci inferenčního mechanismu i ve způsobech provádění konzultace. Nová je samozřejmě i implementační podoba systému - od DOSu a jazyka Basic jsme přešli k Windows a vývojovému prostředí Delphi.

Reprezentace znalostí

Syntaxe báze znalostí

Odvozování

Práce s neurčitostí

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory