Vladimír LašNEST - download

Webová verze

Dostupná na adrese nest.vladalas.info.

Webová služba

Dostupná na adrese nestws.vladalas.info.

NEST File Client verze 1.1.0

NestFileClient.exe (0,37 Mb)

Stand-alone verze 2.1.0

nest.zip (1,28 Mb)

Ukázkové báze znalostí

Zde si můžete stáhnout ukázkové báze znalostí:

Princ

Atributy:
binární: 4
množinový: 1
numerický: 1

Pravidla:
logické: 4
kompozicionální: 3

Kontexty: 1

Nemoce

Atributy:
binární: 4
množinový: 2
numerický: 1

Pravidla:
kompozicionální: 14

Úvěr

Atributy:
binární: 2
jednoduchý: 3

Pravidla:
apriorní: 1
kompozicionální: 7

Volba vhodné matematické metody rozhodování

Atributy:
binární: 124

Pravidla:
kompozicionální: 402

Kontexty: 20

Zdokonalení práce řešitelského týmu

Atributy:
binární: 39

Pravidla:
kompozicionální: 84

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory