Vladimír LašStand-alone NEST

Stand-alone NEST je určen pro operační systém Windows (zatím byl testován na Windows XP a Windows 2000). Je tvořen podle zásad objektového programování, přičemž každá třída objektů (výrok, atribut, pravidlo, …, disjunkce, konjunkce, interval, …, práce s neurčitostí, …) je vytvořena v samostatném modulu (unit). To umožňuje jejich jednoduché předělání či doplnění. Takto lze snadno do systému doplnit například nový typ práce s neurčitostí či nový typ atributů a výroků.

Ačkoliv je stand-alone verze jediným programem (jeden "exe" soubor), vnitřní architektura je vytvořena jako klient-server aplikace. To znamená, že je oddělen „základ“ systému od komunikace s uživatelem. Pro veškerou komunikaci jsou v "základu" systému volány metody jediného objektu (Komunikace_s_klientem), který komunikuje s druhým objektem (Komunikace_se_serverem), jenž spouští příslušné formuláře pro předávání informací uživateli. Tato architektura poskytuje možnost vytvořit systém, ve kterém by "základ" systému byl na jiném počítači než komunikace s uživatelem. Stačí do příslušných objektů komunikace (resp. do jejich potomků) doplnit zasílání zpráv po síti.

Současná verze nabízí výběr ze dvou jazyků - angličtiny a češtiny. Veškeré texty v systému nejsou implementovány „napevno“, ale jsou načítány z externích souborů (language.xml pro NEST, languageEditor pro NEST_Editor). Jedná se o XML dokumenty s velmi jednoduchou syntaxí, kde pro každý text je vytvořen element <TEXT>, ve kterém je zapsán identifikátor textu, anglický výraz a český výraz. Takováto podoba práce s texty má dvě výhody. Zaprvé je možno snadno opravovat stávající texty (teoreticky si je může upravit i každý uživatel). Za druhé je snadné do systému přidat další jazyk - v zásadě stačí do příslušných souborů přidat elementy s texty v tomto jazyku a v programu přidat jazyk do přepínače.

Systém využívá některých nastavení, které poskytuje operační systém Windows. Jedná se například o oddělovač desetinných míst při ukládání báze. (Systém dokáže nahrávat bázi, která má desetinná místa oddělena jak tečkou, tak čárkou, při ukládání je však použit ten znak, který je nastaven ve Windows). Pro nahrávání a ukládání souborů jsou použity standardní dialogy. To je také důvod, proč se jazyk těchto dialogových oken může lišit od jazyku ve zbytku systému - opět závisí na nastavení Windows.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory