Vladimír LašNEST File Client

K čemu program slouží

NestFileClient je program pro Windows sloužící k automatickému volání webové služby NESTu. Program načte bázi znalostí a odpovědi ze souboru, odešle data na zpracování webové službe a výsledek opět uloží do souboru a ihned se sám ukončí.

Soubory

Program lze volat se třemi parametry, přičemž první udává soubor báze znalostí, druhý udává soubor s odpověďmi a třetí soubor, do kterého systém uloží odpovědi. Syntaxe souborů odpovídá syntaxi příslušných parametrů z webové služby.

Pokud je program zavolán bez parametrů, použijí se následující jména souborů (všechny musí být umístěny ve stejném adresáři, jako je samotný program).

  • BZ.xml - soubor, ze kterého program načítá bázi znalostí.
  • answers.xml - soubor, ze kterého program načítá odpovědi.
  • result.xml - soubor, který program vytváří a ukládá do něj výsledky.
Zavolání programu bez parametrů tedy odpovídá následujícímu volání s paramety: "NestFileClient.exe BZ.xml answers.xml result.xml"

Download

NestFileClient.exe (0,37 Mb)

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory