Vladimír LašBáze znalostí

Prvky báze znalostí

Báze znalostí v sobě zahrnuje výše uvedených 5 „tříd znalostí“ (atributy, výroky, pravidla, kontexty, integritní omezení). Dále obsahuje tyto globální vlastnosti:

 • popis báze;
 • jméno experta, od něhož byly získány znalosti obsažené v bázi;
 • jméno znalostního inženýra, který bázi sestavil;
 • datum vytvoření báze;
 • rozsah vah;
 • globální práh platnosti kontextů;
 • globální práh platnosti předpokladů;
 • standardní inferenční mechanismus;
 • standardní implicitní váha výroků;
 • globální priorita.

Báze znalostí je uložena v souboru, jehož je založená na jazyku XML.

Základní syntaxe báze

 <base>
 <global>
 ...
 </global>
 <attributes>
 ...
 </attributes>
 <contexts>
 ...
 </contexts>
 <rules>
  <apriori_rules>
  ...
  </apriori_rules>
  <logical_rules>
  ...
  </logical_rules>
  <compositional_rules>
  ...
  </compositional_rules>
 </rules>
 <integrity_constraints>
 ...
 </integrity_constraints>
</base>

Syntaxe globální vlastností

<global>
 <description> string </description> <!-- baze -->
 <expert> string </expert> <!-- jméno experta -->
 <knowledge_engineer> string </knowledge_engineer> <!-- jméno znalostního inženýra -->
 <date> date </date> <!-- datum vytvoření báze -->
 <inference_mechanism>standard | logical | neural | hybrid</inference_mechanism>
 <!-- inferenční mechanismus -->
 <weight_range> number </weight_range> <!-- rozsah vah -->
 <default_weight>unknown | irrelevant</default_weight><!-- implicitní váha výroků -->
 <global_priority>first | last | minlength | maxlength | type | user</global_priority>
 <!-- globální priorita -->
 <context_global_threshold> number </context_global_threshold> 
 <!-- globální práh platnosti kontextů -->
 <condition_global_threshold> number </condition_global_threshold> 
 <!-- globální práh platnosti předpokladů -->
</global>  

Syntaxe atributů

<attribute>
 <id> string </id>
 <name> string </name>
 <type>binary | single | multiple | numeric</type>
 <scope>case | environment</scope> <!-- case - atribut ke konkretnimu pripadu ; 
 environment - atribut prostredi (pri nulovani se nemusi mazat, zatim bych pouzival jen case -->
 <sources>
 <source>
  <source_type>infer | user | external_file | external_function | calculation</source_type>
  <source_file> string </source_file>
  <function> string </function>
  <parameters> string </parameters>
  <calculation>
  <expression>
   <entry1> string </entry1>
   <entry2> string </entry2>
   <operand> 1 | 2 | 3 | 4 </operand> <!-- 1 - sčítání, 2 - odčítání, 3 - násobení, 4 - dělení -->
  </expression>
  ...
  </calculation>
 </source>
 ...
 </sources>
 <comment> string </comment>
 <actions>
 <action>
  <function> string </function>
  <parameters> string </parameters>
  <action_threshold> string </action_threshold>
 </action>
 </actions> 
 
 <propositions><!-- není u binární atributů -->
 <proposition>
  <id> string </id>
  <name> string </name>
  <weight_function><!-- pouze u numerických atributů -->
  <fuzzy_lower_bound> number </fuzzy_lower_bound>
  <crisp_lower_bound> number </crisp_lower_bound>  
  <crisp_upper_bound> number </crisp_upper_bound>  
  <fuzzy_upper_bound> number </fuzzy_upper_bound>    
  </weight_function>
  <comment> string </comment>
  <actions>
  <action>
   <function>string</function>
   <parameters>string</parameters>
   <action_threshold> string </action_threshold>   
  </action>
  </actions> 
 </proposition>
 ...
 </propositions>
</attribute>
  

Syntaxe pravidel

Apriori pravidla

<apriori_rule>
 <id> string </id>
 <priority> number </priority> 
 <conclusions>
 <conclusion>
  <id_attribute> string </id_attribute>  
  <id_proposition> string </id_proposition>
  <negation> binary </negation>
  <weight> number </weight>
 </conclusion>
 ...
 </conclusions>
 <actions>
 <action>
  <function> string </function>
  <parameters> string </parameters>
 </action>
 </actions> 
 <comment> string </comment>
</apriori_rule>
  

Logické a kompozicionální pravidla

<logical_rule> / <compositional_rule>
 <id> string </id>
 <priority> number </priority> 
 <id_context> string </id_context>
 <context_threshold> number </context_threshold>
 <condition_threshold> number </condition_threshold> <!-- jen u logických pravidel -->
 <condition>
 <conjunction>
  <literal>
  <id_attribute> string </id_attribute>
  <id_proposition> string </id_proposition>
  <negation> binary </negation>
  </literal>
  ...
 </conjunction>
 ...
 </condition>
 <conclusions>
 <conclusion>
  <id_attribute> string </id_attribute>
  <id_proposition> string </id_proposition>
  <negation> binary </negation>
  <weight> number </weight>
 </conclusion>
 ...
 </conclusions>
 <actions>
 <action>
  <function> string </function>
  <parameters> string </parameters>
 </action>
 </actions> 
 <comment> string </comment>
</logical_rule> / </compositional_rule>
  

Syntaxe kontextů

<context>
 <id> string </id>
 <comment> string </comment>
 <condition>
 <conjunction>
  <literal>
  <id_attribute> string </id_attribute>
  <id_proposition> string </id_proposition>
  <negation> binary </negation>
  </literal>
  ...
 </conjunction>
 ...
 </condition>
</context>  
  

Syntaxe integritních omezení

<integrity_constraint>
 <id> string </id>
 <name> string </name>
 <condition>
 <conjunction>
  <literal>
  <id_attribute> string </id_attribute>
  <id_proposition> string </id_proposition>
  <negation> binary </negation>
  </literal>
  ...
 </conjunction>
 ...
 </condition>
 <conclusions>
 <conclusion>
  <id_attribute> string </id_attribute>
  <id_proposition> string </id_proposition>
  <negation> binary </negation>
  <weight> number </weight>
 </conclusion>
 ...
 </conclusions>
 <comment> string </comment>
</integrity_constraint>