Vladimír LašVýběr vhodné aplikační oblasti pro systém NEST

  1. NEST je svou podstatou tzv. diagnostický systém - z toho vyplývá, že podstatou řešené úlohy by měl být výběr jednoho nebo více závěrů (doporučení, diagnóz) z pevně stanovené množiny. Úlohy, kde vlastní doporučení vzniká až v průběhu práce systému (např. konfigurační nebo plánovací úlohy) pro zpracování NESTem vhodné nejsou! Jednotlivé závěry se mohou, ale nemusejí logicky vylučovat.
  2. Nejde o úlohu jednoduše algoritmizovatelnou - zpravidla proto, že obsahuje prvky nejistoty, a není možné předem odhadnout všechny situace, které mohou nastat. Jinými slovy, úlohu v praxi nemůže řešit bezmyšlenkovitý úředník, nýbrž vyžaduje úsudek experta z dané oblasti.
  3. Projekční tým má k dispozici dostatečnou sumu znalostí z příslušné oblasti - buď je přímo některý člen týmu "expertem", nebo na něj má kontakt.
  4. Úlohu lze rozumně inkrementalizovat, tj. rozložit na podúlohy tak, aby se dala implementovat nejprve jedna dílčí oblast a teprve později k ní podle času přidat další (zkušenosti ukazují, že zvolený problém zpravidla vyžaduje větší rozsah báze znalostí, než by se původně zdálo)
  5. Úloha má "vážný" charakter, tak, aby (pokud by byl podrobněji, případně fundovaněji dopracován) mohl znamenat výrazný ekonomický nebo společenský přínos.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory