Vladimír LašOtázky na prověření znalostí

 1. Které typy výroků (výroky odvozené od příslušného typu atributu) mohou být použity jako mezilehlé či cílové a proč ostatní nemohou?
 2. Je přísnější standardní nebo logický inferenční mechanismus (přísnější znamená, že při stejných pravidlech a při stejných vstupech má cílový výrok nižší váhu)?
 3. V konzultačním systému jsou čtyři předdefinované odpovědi: Jistě ano, jistě ne, irelevantní a nevím. Jakou konkrétní váhy přiřazujou tyto odpovědi výroku?
 4. Jaký je rozdíl mezi tím, když u pravidla použiji konjunkci a když obdobnou věc vyjádřím pomocí kontextu:
  A AND B => C (1)
  B AND A => C (1)
  kontext A: B => C
 5. Může být spuštěna báze znalostí bez pravidel (fungující např. jen na zdroji výpočet)?
 6. který z těchto rozhodovacích stromů je vhodný pro implementaci v NESTu a který nikoliv?
  https://www.projectrhea.org/rhea/images/8/8e/Decision_tree_Old_Kiwi.jpg
  http://euromise.vse.cz/kdd/gif/demo-strom.gif
 7. Máme numerický atribut, kde uživatel může odpovídat čísly v rozsahu 0 - 100. Je možné napsat funkci, která by pro libovolnou odpověď přiřazovala váha -1?

Otázky pro „štouravé programátory“.

 1. Nemáte k dispozici soubor base.dtd (ani možnost si jej stáhnout z internetu). Dokážete i bez něj načíst do konzulačního systému nějakou bázi znalostí?
 2. Zapomněli jste na začátku tvorby BZ zadat rozsah vah a nyní ho potřebujete změnit, aniž by se Vám přepočítali váhy u pravidel. Jak na to?
 3. Dokážete spojit 2 báze znalostí do jedné?
 4. Máte Excelovskou tabulku (či její obdobu v jiném formátu), kde v řádcích máte různé dotazy, ve sloupcích jednotlivé cíle a v samotné tabulce váhy, které jednotlivé dotazy přiřazují konkrétním cílům. Dokážete na základě této tabulky vygenerovat bázi znalostí, ve které z každého dotazu půjdou pravidla do všech cílů (s vahami pravidel dle této tabulky)?
 5. Dokážete naprogramovat svůj vlastní prázdný expertní systém?

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory