Vladimír LašTvorba znalostních systémů pro vybranou aplikační oblast v prostředí NEST a CLIPS

Cílem práce ve cvičeních je vytvořit bázi znalostí týkající se JEDNÉ (STEJNÉ) APLIKAČNÍ OBLASTI v systémech NEST a CLIPS a posoudit vhodnost použití obou systemů.

1. Báze znalostí v systému NEST

Požadovaný výstup

 • Funkční báze znalostí v rozsahu minimálně 40 výroků, 40 pravidel a 2 kontextů.
  (báze nesplňující tyto čísla se ani nepokoušejte odevzdat.)
 • Dokumentace k bázi znalostí:
  • Popis aplikační oblasti, řešené úlohy a použitého řešení,
  • Výpis pravidel v bázi znalostí,
  • Výpis příkladů konzultace.

2. Báze znalostí v systému CLIPS

Požadovaný výstup

 • Funkční báze znalostí v rozsahu přibližně 15 pravidel.
 • Dokumentace k bázi znalostí:
  • Popis aplikační oblasti, řešené úlohy a použitého řešení,
  • Výpis pravidel v bázi znalostí,
  • Výpis příkladů konzultace.

3. Porovnáná obou systemů pro danou aplikaci

Požadovaný výstup

 • Porovnání vhodnosti obou systemů z hlediska prostředků pro reprezentaci znalostí
 • Porovnání výsledků konzultace
 • Porovnání snadnosti práce s oběma systémy.

Doporučený postup práce při tvorbě aplikací:

 • Identifikace vhodné aplikační oblasti
 • Vymezení dílčí úlohy;
 • Nalezeni diagnóz (závěrů, doporučení, ...), mezi kterými bude systém rozhodovat;
 • Nalezení relevantních výroků, které mají vliv na stanovení diagnózy (mezilehlé výroky, dotazy);
 • Nalezeni hlavních pravidel;
 • Sestrojeni prvního prototypu báze;
 • Ověření prototypu;
 • Rozšiřování resp. zpřesňování báze.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory