Vladimír LašČchungdžang tul 충장틀 Choong-jang pattern

Počet pohybů:52 Počet útoků:35 Počet bloků:17 Počet přípravných postojů:0
Počet útoků rukama:28 Počet bloků rukama:17
Počet útoků nohama:7 Počet bloků nohama:0

Nové techniky

murup nadžunde apčcha pušigi 무릎낮은데앞차부시기 a low front snap kick with the knee
annun so an pchalmok jobap makki 앉는서안팔목옆앞막기 sitting stance while executing a side front block with the inner forearm
konnun so tu songarak nopchunde pande tulkchi 걷는서두손가락높은데반대뚫기 walking stance while executing a reverse hight thrust with the double finger
konnun so tung čumok ap terigi 걷는서등주먹앞때리기 walking stance while executing a front strike with the back fist
konnun so pakat pchalmok nopchunde ap makki 걷는서바깥팔목높은데앞막기 walking stance while executing a high front block with the forearm
konnun so tung čumok nopchunde pande jobap terigi 걷는서등주먹높은데반대옆앞때리기 walking stance while executing a reverse high side front strike with the back fist
konnun so pande kutča makki 걷는서반대9자막기 walking stance while executing a reverse 9-shape block
konnun so sang sonkchal supchjong terigi 걷는서쌍손칼수평때리기 walking stance while executing a horizontal strike with a twin knife-hand
konnun so pandalson nopchunde pande ap terigii 걷는서반달손높은데반대앞때리기 walking stance while executing a reverse high front strike with the arc-hand
konnun so pchjon čumok nopchunde pande čirugi 걷는서편주먹높은데반대지르기 walking stance while executing a reverse high punch with the open fist
moa so sang indži čumok nopchunde pandal čirugi 모아서쌍인지주먹높은데반대지르기 close stance while executing a high crescent punch with a twin fore-knuckle fist
niundža so sonbadak pande turo makki ㄴ자서손바닥반대들어막기 L stance while executing a reverse scooping block with a palm
niundža so opchun sonkut nopchunde pande tulkchi ㄴ자서엎은손끝높은데반대뚫기 L stance while executing a reverse high thrust with the flat finger tip
niundža so sondung pande nerjo terigi ㄴ자서손등반대내려때리기 L stance while executing a reverse downward strike with the back hand
niundža so sonkchal tung nadžunde tebi makki ㄴ자서손칼등낮은데대비막기 L stance while executing a low guarding block to B with a reverse knife-hand
tvitbal so sang sonbadak nullo makki 뒷발서쌍손바닥눌러막기 rear foot stance while executing a pressing block with a twin palm

Obměněné techniky

nopchunde ap čirugi 높은데앞지르기 a high punch
konnun so tvit pchalgup pande tulkchi 걷는서뒷팔굽반대뚫기 walking stance while executing a reverse thrust with the back elbow

Seznam technik

Výchozí postoj: moa čunbi sogi A moa junbi sogi A 모아준비서기 close ready stance A
1. annun so an pchalmok jobap makki  앉는서안팔목옆앞막기  sitting stance while executing a side front block with the inner forearm 
2. annun so an pchalmok jobap makki  앉는서안팔목옆앞막기  sitting stance while executing a side front block with the inner forearm 
3. moa so ap čumok kijokča čirugi
3. nurin tongdžak 
모아서앞주먹ㄱ자지르기
3. 느린 동작 
close stance while executing a angle punch
3. slow motion 
4. konnun so tu songarak nopchunde pande tulkchi  걷는서두손가락높은데반대뚫기  walking stance while executing a reverse hight thrust with the double finger 
5. konnun so tu songarak nopchunde pande tulkchi  걷는서두손가락높은데반대뚫기  walking stance while executing a reverse hight thrust with the double finger 
6. konnun so tung čumok ap terigi  걷는서등주먹앞때리기  walking stance while executing a front strike with the back fist  
7. konnun so čchukchjo makki  걷는서추켜막기  walking stance while executing a rising block 
8. konnun so ap čirugi  걷는서앞지르기  walking stance while executing a front punch 
9. tviro omgjo tidimjo mikulmjo tolgi niundža so pchalmok tebi makki  뒤로옮겨디디며미끌며돌기ㄴ자서목낮대비막기  turning and then sliding backward forming L stance while executing a middle guarding block with the forearm 
10. nadžunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 9. 
낮은데앞차부시기  a low front snap kick 
11. natčchuo so opchun sonkut nopchunde tulkchi  낮춰서엎은손끝높은데뚫기  low stance while executing a high thrust with the flat finger tip 
12. nuvo nopchunde tolljo čchagi  누워높은데돌려차기  supporting the body with both hands and the left knee while executing a high turning kick 
13. nuvo nopchunde ap čirugi  누워높은데앞지르기  pressing the ground with the left palm while executing a high punch 
14. niundža so jop pchalgup tulkchi  ㄴ자서때팔굽뚫기  L stance while executing a thrust with the side elbow 
15. niundža so pchalmok tebi makki  ㄴ자서목낮대비막기  L stance while executing a middle guarding block with the forearm 
16. niundža so sonbadak pande turo makki  ㄴ자서손바닥반대들어막기  L stance while executing a reverse scooping block with a palm 
17. niundža so sonkchal jop terigi  ㄴ자서손칼옆때리기  L stance while executing a middle outward strike 
18. konnun so kjočcha čumok nullo makki  걷는서교차주먹눌러막기  walking stance while executing a pressing block with an X-fist 
19. murup nadžunde apčcha pušigi
Táhněte obě ruce v opačném směru jako by držely protivníkovu nohu. 
무릎낮은데앞차부시기  a low front snap kick with the knee 
20. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
21. mikulmjo niundža so jop pchalgup tulkchi  미끌며ㄴ자서때팔굽뚫기  slide forming L stance while executing a thrust with the side elbow 
22. niundža so sonkchal tebi makki  ㄴ자서손칼대비막기  L stance while executing a middle guarding block 
23. kaunde jopčcha čirugi
Obě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop. 
가운데옆차지르기  a middle side piercing kick 
24. tvitbal so sang sonbadak nullo makki  뒷발서쌍손바닥눌러막기  rear foot stance while executing a pressing block with a twin palm 
25. konnun so pakat pchalmok nopchunde ap makki, konnun so tung čumok nopchunde jop terigi  걷는서바깥팔목높은데앞막기, 걷는서등주먹높은데옆때리기  walking stance while executing a high front block with the forearm, walking stance while executing a high side strike with the back fist 
26. niundža so opchun sonkut nopchunde pande tulkchi  ㄴ자서엎은손끝높은데반대뚫기  L stance while executing a reverse high thrust with the flat finger tip 
27. nadžunde apčcha pušigi
Dlaň pravé ruky položit na hřbet levé ruky. 
낮은데앞차부시기  a low front snap kick 
28. konnun so tvit pchalgup pande tulkchi
28. nurin tongdžak
Přiložte stranu levé pěsti na pravou pěst. 
걷는서뒷팔굽반대뚫기
28. 느린 동작 
walking stance while executing a reverse thrust with the back elbow
28. slow motion 
29. kurumjo niundža so sondung pande nerjo terigi  구르며ㄴ자서손등반대내려때리기  stamping motion forming L stance while executing a reverse downward strike with the back hand 
30. niundža so paro čirugi  ㄴ자서바로앞지르기  L stance while executing a middle punch 
31. kurumjo niundža so sondung pande nerjo terigi  구르며ㄴ자서손등반대내려때리기  stamping motion forming L stance while executing a reverse downward strike with the back hand 
32. niundža so paro čirugi  ㄴ자서바로앞지르기  L stance while executing a middle punch 
33. kurumjo niundža so sonkchal jop terigi  구르며ㄴ자서손칼옆때리기  stamping motion forming L stance while executing a middle outward strike 
34. konnun so tung čumok nopchunde pande jobap terigi  걷는서등주먹높은데반대옆앞때리기  walking stance while executing a reverse high side front strike with the back fist 
35. kurumjo niundža so sonkchal jop terigi  구르며ㄴ자서손칼옆때리기  stamping motion forming L stance while executing a middle outward strike 
36. konnun so tung čumok nopchunde pande jobap terigi  걷는서등주먹높은데반대옆앞때리기  walking stance while executing a reverse high side front strike with the back fist 
37. niundža so sonkchal tung nadžunde tebi makki  ㄴ자서손칼등낮은데대비막기  L stance while executing a low guarding block to B with a reverse knife-hand 
38. konnun so pande kutča makki  걷는서반대9자막기  walking stance while executing a reverse 9-shape block 
39. niundža so sonkchal tung nadžunde tebi makki  ㄴ자서손칼등낮은데대비막기  L stance while executing a low guarding block to B with a reverse knife-hand 
40. konnun so pande kutča makki  걷는서반대9자막기  walking stance while executing a reverse 9-shape block 
41. konnun so sang sonkchal supchjong terigi  걷는서쌍손칼수평때리기  walking stance while executing a horizontal strike with a twin knife-hand 
42. konnun so pandalson nopchunde pande ap terigii  걷는서반달손높은데반대앞때리기   walking stance while executing a reverse high front strike with the arc-hand 
43. kaunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 42. 
가운데앞차부시기  a middle front snap kick 
44. konnun so pandalson nopchunde pande ap terigii  걷는서반달손높은데반대앞때리기   walking stance while executing a reverse high front strike with the arc-hand 
45. kaunde apčcha pušigi
Poloha rukou jako při technice 44. 
가운데앞차부시기  a middle front snap kick 
46. konnun so pande ap čirugi  걷는서반대앞지르기  walking stance while executing a reverse middle punch 
47. konnun so ap čirugi
46. - 47. parun tongdžak 
걷는서앞지르기
46. - 47. 빠른동작 
walking stance while executing a front punch
46. - 47. fast motion 
48. moa so sang indži čumok nopchunde pandal čirugi  모아서쌍인지주먹높은데반대지르기  close stance while executing a high crescent punch with a twin fore-knuckle fist 
49. konnun so sonkchal nadžunde makki  걷는서손칼낮은데막기  walking stance while executing a low block with the knife-hand 
50. konnun so pchjon čumok nopchunde pande čirugi  걷는서편주먹높은데반대지르기  walking stance while executing a reverse high punch with the open fist 
51. konnun so sonkchal nadžunde makki  걷는서손칼낮은데막기  walking stance while executing a low block with the knife-hand 
52. konnun so pchjon čumok nopchunde pande čirugi  걷는서편주먹높은데반대지르기  walking stance while executing a reverse high punch with the open fist 
Závěrečný postoj: moa čunbi sogi A moa junbi sogi A 모아준비서기 close ready stance A

Význam