Vladimír LašUiam tul 의암틀 Eui-am pattern

Počet pohybů:45 Počet útoků:25 Počet bloků:20 Počet přípravných postojů:0
Počet útoků rukama:17 Počet bloků rukama:20
Počet útoků nohama:8 Počet bloků nohama:0

Nové techniky

nopchunde pande tolljo čchagi 높은데반대돌려차기 a high reverse turning kick
konnun so sonkchal nadžunde pande anuro makki 걷는서손칼낮은데반대안으로막기 walking stance while executing a reverse low inward block with the knife-hand
konnun so pakat pchalmok nopchunde pande jop makki 걷는서바깥팔목높은데반대옆막기 walking stance while executing a reverse high side block with the outer foream
konnun so kjočcha čumok nerjo makki 걷는서교차주먹내려막기 walking stance while executing a downward block with an X-fist
konnun so sonkchal pande čchukchjo makki 걷는서손칼반대추켜막기 walking stance while executing a reverse rising block with the knife-hand
konnun so nopchunde pande pandal čirugi 걷는서높은데반대반달지르기 walking stance while executing a high crescent punch
konnun so sonkchal kaunde hečchjo makki 걷는서손칼가운데헤쳐막기 walking stance while executing a middle wedging block with a knife-hand
konnun so sonkchal tung tollimjo makki 걷는서손칼등돌리며막기 walking stance while executing a circular block with the reverse knife-hand
naranhi so tolljo čirugi 나란히서데돌려지르기 parallel stance while executing a turning punch
niundža so sonkchal tung nadžunde pande anuro makki ㄴ자서손칼등낮은데반대안으로막기 L stance while executing a reverse low inward block with the reverse knife-hand
niundža so sonkchal nadžunde makki ㄴ자서손칼낮은데막기 L stance while executing a low block with the knife-hand
tvitbal so otkallin sonbadak nerjo makki 뒷발서엇갈린손바닥내려막기 rear foot stance while executing a downward block with an alternate palm
tvitbal so pchalmok tebi makki 뒷발서목낮대비막기 rear foot stance while executing a middle guarding block with the forearm

Obměněné techniky

kaunde pande tolljo čchagi 가운데반대돌려차기 a middle reverse turning kick

Seznam technik

Výchozí postoj: moa čunbi sogi D moa junbi sogi D 모아준비서기 close ready stance D
1. konnun so sonkchal nadžunde pande anuro makki  걷는서손칼낮은데반대안으로막기  walking stance while executing a reverse low inward block with the knife-hand 
2. konnun so pakat pchalmok nopchunde pande jop makki  걷는서바깥팔목높은데반대옆막기  walking stance while executing a reverse high side block with the outer foream 
3. konnun so ap čirugi  걷는서앞지르기  walking stance while executing a front punch 
4. nadžunde pitchuro čchagi
Poloha rukou jako při technice 3. 
낮은데비틀어차기  a low twisting kick 
5. konnun so kjočcha čumok nerjo makki  걷는서교차주먹내려막기  walking stance while executing a downward block with an X-fist 
6. konnun so sonkchal pande čchukchjo makki
5. - 6. kesok tongdžak 
걷는서손칼반대추켜막기
5. - 6. 계속동작 
walking stance while executing a reverse rising block with the knife-hand
5. - 6. continuous motion 
7. tvimjo kjočcha so tung čumok nopchunde jop terigi
Přiložte bříška prstů levé ruky ke straně pravé pěsti. 
뛰며겨차서등주먹높은데옆때리기  jump forming X stance while executing a high side strike with the back fist 
8. niundža so pande čirugi  ㄴ자서반대지르기  L stance while executing a reverse middle punch 
9. kaunde pande tolljo čchagi  가운데반대돌려차기  a middle reverse turning kick 
10. kurumjo annun so sonkchal jop terigi  구르며앉는서손칼옆때리기  stamping motion forming sitting stance while executing a middle outward strike 
11. kaunde jopčcha čirugi
Obě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop. 
가운데옆차지르기  a middle side piercing kick 
12. konnun so nopchunde pande pandal čirugi  걷는서높은데반대반달지르기  walking stance while executing a high crescent punch 
13. naranhi so tolljo čirugi
13. nurin tongdžak 
나란히서데돌려지르기
13. 느린 동작 
parallel stance while executing a turning punch
13. slow motion 
14. konnun so sonkchal nadžunde pande anuro makki  걷는서손칼낮은데반대안으로막기  walking stance while executing a reverse low inward block with the knife-hand 
15. konnun so pakat pchalmok nopchunde pande jop makki  걷는서바깥팔목높은데반대옆막기  walking stance while executing a reverse high side block with the outer foream 
16. konnun so ap čirugi  걷는서앞지르기  walking stance while executing a front punch 
17. nadžunde pitchuro čchagi
Poloha rukou jako při technice 16. 
낮은데비틀어차기  a low twisting kick 
18. konnun so kjočcha čumok nerjo makki  걷는서교차주먹내려막기  walking stance while executing a downward block with an X-fist 
19. konnun so sonkchal pande čchukchjo makki
18. - 19. kesok tongdžak 
걷는서손칼반대추켜막기
18. - 19. 계속동작 
walking stance while executing a reverse rising block with the knife-hand
18. - 19. continuous motion 
20. tvimjo kjočcha so tung čumok nopchunde jop terigi
Přiložte bříška prstů pravé ruky ke straně levé pěsti. 
뛰며겨차서등주먹높은데옆때리기  jump forming X stance while executing a high side strike with the back fist 
21. niundža so pande čirugi  ㄴ자서반대지르기  L stance while executing a reverse middle punch 
22. kaunde pande tolljo čchagi  가운데반대돌려차기  a middle reverse turning kick 
23. kurumjo annun so sonkchal jop terigi  구르며앉는서손칼옆때리기  stamping motion forming sitting stance while executing a middle outward strike 
24. kaunde jopčcha čirugi
Obě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop. 
가운데옆차지르기  a middle side piercing kick 
25. konnun so nopchunde pande pandal čirugi  걷는서높은데반대반달지르기  walking stance while executing a high crescent punch 
26. naranhi so tolljo čirugi
26. nurin tongdžak 
나란히서데돌려지르기
26. 느린 동작 
parallel stance while executing a turning punch
26. slow motion 
27. konnun so sonkchal kaunde hečchjo makki  걷는서손칼가운데헤쳐막기  walking stance while executing a middle wedging block with a knife-hand 
28. konnun so sonkchal tung tollimjo makki  걷는서손칼등돌리며막기  walking stance while executing a circular block with the reverse knife-hand 
29. tvitbal so otkallin sonbadak nerjo makki  뒷발서엇갈린손바닥내려막기  rear foot stance while executing a downward block with an alternate palm 
30. niundža so paro čirugi  ㄴ자서바로앞지르기  L stance while executing a middle punch 
31. čadžun pal, niundža so sonkchal tung nadžunde pande anuro makki  잦은발, ㄴ자서손칼등낮은데반대안으로막기  shifting forming L stance while executing a reverse low inward block with the reverse knife-hand 
32. konnun so sonkchal kaunde hečchjo makki  걷는서손칼가운데헤쳐막기  walking stance while executing a middle wedging block with a knife-hand 
33. konnun so sonkchal tung tollimjo makki  걷는서손칼등돌리며막기  walking stance while executing a circular block with the reverse knife-hand 
34. tvitbal so otkallin sonbadak nerjo makki  뒷발서엇갈린손바닥내려막기  rear foot stance while executing a downward block with an alternate palm 
35. niundža so paro čirugi  ㄴ자서바로앞지르기  L stance while executing a middle punch 
36. čadžun pal, niundža so sonkchal tung nadžunde pande anuro makki  잦은발, ㄴ자서손칼등낮은데반대안으로막기  shifting forming L stance while executing a reverse low inward block with the reverse knife-hand 
37. nopchunde pande tolljo čchagi  높은데반대돌려차기  a high reverse turning kick 
38. tvitbal so pchalmok tebi makki  뒷발서목낮대비막기  rear foot stance while executing a middle guarding block with the forearm 
39. nopchunde pande tolljo čchagi  높은데반대돌려차기  a high reverse turning kick 
40. tvitbal so pchalmok tebi makki  뒷발서목낮대비막기  rear foot stance while executing a middle guarding block with the forearm 
41. ibo omgjo tidimjo turoogi niundža so sonkchal nadžunde makki  2보옮겨디디며들어오기ㄴ자서손칼낮은데막기  double stepping backward forming L stance while executing a low block with the knife-hand 
42. konnun so pande ap čirugi  걷는서반대앞지르기  walking stance while executing a reverse middle punch 
43. niundža so sonkchal nadžunde makki  ㄴ자서손칼낮은데막기  L stance while executing a low block with the knife-hand 
44. konnun so pande ap čirugi  걷는서반대앞지르기  walking stance while executing a reverse middle punch 
45. konnun so nopchunde ap čirugi  걷는서높은데앞지르기  walking stance while executing a high punch 
Závěrečný postoj: moa čunbi sogi D moa junbi sogi D 모아준비서기 close ready stance D

Význam