Korsika 2002

trekevropa

Bonifacio

Bonifacio se nalézá v nejjižnější části Korsiky. Město má 4000 stálých obyvatel. Dělí se na tři části – Horní město, přístav a okolí. Celé Horní město leží na poloostrově 200 m širokém a 1,5 km dlouhém.

Město bylo založeno kolem roku 830 n. l. Bonifacem, hrabětem Toskánským. Skutečný rozvoj města se ale datuje až v roce 1195, kdy do Bonifacia přicházejí Janované a dělají v něm podstatné vojenské úpravy. Mezi 13 a 15 stoletím se město stává námořním a vojenským centrem Korsiky. Díky svému umístění však odolává všem dobyvatelksým pokusům (např. Alfonse V., krále Aragonského a dalším). Roku 1528 se přes město přežene morová smršť, při které zemřelo tři čtvrtiny z 4000 obyvatel (U vstupu do města je možné vidět malou kapli "St. Roch" , ve které údajně zemřel poslední člověk na mor).

V devatenáctém století začíná rozvoj zemědělství a průmyslu, který trvá až do dnešních dnů. Dnes je Bonifacio především turistickou atrakcí. Přes léto ho navštíví přes milión turistů a Bonifacio se tak řadí k nejnavštěvovanějším místům na Korsice.

Historické památky v Bonifaciu:

  • L'église St Erasme sur la Marine. (kostel Sv. Erasma)
  • La chappelle et le point de vue St Roch. (kaple Sv. Roch s rozhledem)
  • La Porte de Gênes. (Janovský přístav)
  • L'église Ste Marie Majeure du XIIIème siècle. (kostel Sv. Marie Majeurské ze 13. st.)
  • La Loggia, forum de Bonifacio, face à l'église St marie Majeure. (Lóže, fórum Bonifacia)
  • L'église St Jean Baptiste. (kostel Sv. Jana Křtitele)
  • L'église Ste Croix. (kostel Sv. kříže)
  • L'église St Dominique. (kostel Sv. Dominika)
  • Le couvent St François et son cimetière marin. (klášter Sv. Františka s hřbitovem)

Výškový profil trasy