Vladimír LašTeorie síly (hime volli)

Trénink taekwonda vede k rozvoji zpětné síly, soustředění, rovnováhy, kontroly dechu a rychlosti - to jsou faktory tvořící velkou fyzickou sílu.

Zpětná síla (pandong rjok)

Každá síla má stejnou protisílu. Pokud se na nás útočník řítí velkou rychlostí a my ho lehce zasáhnem do hlavy, síla úderu bude součtem lehkého úderu a jeho rychlosti.

Druhé užití protisíli je v protipohybech - úder pravou rukou je podporován stahování levé ruky zpět.

Soustředění - koncentrace (čipčung)

Soustředěním útočné síly na malý bod se koncentruje síla a tím pádem zvyšuje efekt. Proto se údery v taekwondu často vedou hranou ruky nebo klouby.

Je důležité nezačínat údery plnou silou, ale síla se musí zvyšovat postupně od začátku pohyb a v okamžiku kontaktu s protivníkovým tělem by měla mít sílu knock-outového úderu. Tedy čím kratší je čas koncentrace, tím silnější je úder.

Na úder se musí soustředit všechny svaly v těle. Nejprve se zapojují ty větší (pomalejší) a na konci ty menší.

Rovnováha (kjunhjong)

Při udržování těla v neustálé rovnováze jsou údery efektivnější.

Rovnováha je statická a dynamická. Maximální síla může být dosaženou pouze když statická rovnováha je udržovaná pomocí dynamické.

Pro dobrou stabilitu je třeba, aby střed váhy procházel středem mezi oběma nohama, když je váha rozložena rovnoměrně na obě nohy, nebo středem nohy, pokud je třeba stát na jedné noze. Flexibilita a pružnost kolen je též potřeba při udržování rovnováhy pro rychlý útok a stažení se.

V momentu zásahu musí pata zadní nohy být vždy na zemi.

Kontrola dechu (hohup čodžol)

Kontrola dechu nezapřičiňuje pouze výdrž a rychlost, ale připravuje také tělo na „dostání“ úderu a zvyšuje sílu úderu. Zastavením dechu v momentě kdy na Vás dopadne úder můžete předejít ztrátě vědomí a zmírnit bolest.

Nikdy se nenadechujte při krytu či úderu - zdržuje pohyb a ubírá na síle.

Ovládání dechu je důležité také pro skrytí únavy.

Hmota (čilljang)

Matematicky je kinetická enrergie síly dána vahou a rychlostí. Nejvíce tělesné váhy dostaneme otočením boků.

Rychlost (sokto)

Rychlost je základní faktor síly. P = MV2. Rychlost (a váha) se zvyšuje při pohybu dolů. Proto je potřeba v okamžiku zásahu mít ruce pod rameny, resp. nohy pod boky když je tělo ve vzduchu.

Poznámka

Z fyzikálního hlediska se taekwondista snaží vyvinout co největší kynetickou energii pohybující se ruky či nohy a tuto energii „předat“ protivníkovi.
kynetická energie = 1/2 * hmotnost * rychlost * rychlost

Aby tedy byl účinek co největší, je třeba maximalizovat hmotnost a rychlost, přičemž na rychlosti závisí mnohem více.

Další důležitou veličinou je „tlak“ na protivníka či na přeráženou desku. Tlak je definován vzorcem:
tlak = síla / plocha
přičemž síla je dána vztahem:
síla = změna hybnosti / změna času
přičemž hybnost je dána vztahem:
hybnost = hmotnost * rychlost

Řečeno slovy, pro získání maximálního tlaku je třeba získat co největší váhu a rychlost za co nejmenší čas a soustředit sílu na co nejmenší plochu.

Výše popsané části teorie síly jsou vlastně způsoby, jak optimalizovat tyto čtyři fyzikální veličiny (rychlost, hmotnost, čas a plochu) důležité pro co největší efektivitu technik:

  • Zpětná síla: maximalizace rychlosti s pomocí pohybu protivníka, maximalizace rychlosti za pomoci lidského těla.
  • Soustředění - koncenrace: minimalizace plochy úderu, minimalizace času v době kontaktu.
  • Rovnováha: bez rovnováhy nelze nasměrovat rychlost ani hmotnost "do protivníka".
  • Kontrola dechu: maximalizace rychlosti v posldním okamžiku úderu.
  • Hmota: maximalizace hmotnosti za využití váhy těla.
  • Rychlost: přímo složka kynetické energie a hybnosti.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory