Kréta 2011

trekevropa

Den 9.

neděle 5. 6.

Návrat do Prahy

Vstáváme před sedmou a autobusem odjíždíme na letiště. Odbavení chvilku trvá, neboť letiště je malé a letů je tu hodně. Ještě délé trvá pak nástup do letadla, neboť let nedostane příslušné okno v letovém plánu a je o něco odložen, to ale personál zjistí moc pozdě, takže nás vozí autobusem po letišti tam a zpátky. Nakonec však s hodinovým zpožděním odlétáme a bez problémů se dostáváme zpět do Prahy.